Search results for donatie (10)

Donaties

Stichting Rugvin is geheel afhankelijk van giften en sponsoring en draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Dankzij sponsoring en donaties heeft Stichting Rugvin in het verleden apparatuur, waaronder de GPS-en, de hydrofoon en de C-Pods, en kantoorartikelen, reis- en verzendkosten, de huur van boten en het printen van publicaties, kunnen bekostigen.

Ondersteuning door particulieren en het bedrijfsleven wordt bijzonder op prijs gesteld! Indien je donateur wordt ontvang je de posterbrochure, jaarlijks het jaarverslag (digitaal) en kom je op de mailinglijst te staan waarmee je op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten van Stichting Rugvin.

Met jouw steun kan Stichting Rugvin haar onderzoek verder voortzetten en een bijdrage leveren aan de bescherming van walvisachtigen door het vergroten van kennis en bewustzijn!

Stichting Rugvin is een door de overheid erkende “Algemeen Nut Beogende Instantie” (ANBI). Dit maakt jouw donatie ook aftrekbaar van de inkomstenbelasting!

 

IBAN: NL 62 TRIO 0338 7267 05
t.n.v. Stichting Rugvin te Velp

K.v.K. nr: 09168718

Bruinvis Foto ID team 2017 van start

0

Zeevarken II vlak voor de tewaterlating

Afgelopen vrijdag 7 juli is de nieuwe boot van Stichting Rugvin, het Zeevarken II, gearriveerd in de haven van Kats. Direct na het vaargereed maken is een deel van het Bruinvis Foto ID team het water van de Oosterschelde opgegaan voor het uittesten van de boot en al te ruiken aan het echte werk. Dit werk, het maken van foto’s van bruinvissen ter identificatie, zal de komende zomer en eerste deel van het najaar geschieden. Hiervoor zijn nu ook bijna alle leden van het Foto ID team inmiddels geslaagd voor het vaarbewijs I en II. Een aantal leden van het team doen dit voor hun studie, anderen doen dit als vrijwilliger voor Stichting Rugvin.

 

Voorbeeld van foto’s van het zelfde dier in verschillende jaren. (foto’s A. Podt)

De afgelopen twee jaar is rond Burghsluis en Zierikzee al intensief gewerkt aan het maken van een fotocatalogus van de in de Oosterschelde levende bruinvissen. Veel dieren zijn toen al prima in beeld gebracht, vandaar dat we nu in 2017 een stuk zijn opgeschoven in de Oosterschelde, vooral om te zien of op andere plekken dezelfde dieren of juist weer geheel andere bruivnissen voorkomen. Uit de bruinvistelling van 18 juni jl weten we nu dat er zeker 34 bruinvissen voorkomen in de Oosterschelde. Een groot deel van deze Oosterschelde populatie is inmiddels opgenomen in de catalogus.

De eerste bruinvis die op de eerste dag is gefotografeerd.

 

Met deze catalogus leren we veel over de leeftijd van bruinvissen, het sociale gedrag en hoe en waar ze zich in de Oosterschelde begeven in relatie tot het getijde, het aanbod aan prooivis etc. Ook werden vrijdag, zaterdag en vandaag al de eerste foto’s gemaakt van moeilijke en makkelijk te herkennen dieren.

De aanschaf van de nieuwe boot, Zeevarken II, is mede mogelijk gemaakt door een gulle donatie en steun van het Wereld Natuur Fonds Nederland.

 

Zeer herkenbare littekens op een flank van bruinvis

Ook zaterdag en zondag jl zijn weer bruinvissen gefotografeerd, het lijken “nieuwe” dieren te zijn.

 

Studio Bruinvis komt er (bijna zeker)!

0

Schema Studio Bruinvis

We zijn er bijna!

Rugvin is hard op weg het beoogde streefbedrag van €10.000 van de Crowdfuningsactie te halen. Al meer dan 50 mensen hebben een donatie gedaan en enkele grote “(bruin)vissen” hebben een donatie toegezegd, waarmee we bijna zeker kunnen zijn van het halen van ons streefbedrag.

Zoals je weet is St. Rugvin al geruime tijd bezig met de realisatie van Studio Bruinvis. Een installatie die het de fietser, wandelaar, natuurliefhebber of andere belangstellende  mogelijk gaat maken live naar onze eigen walvisachtigen te gaan luisteren op dé hotspot van Nederland, het havenhoofd van Zierikzee.

In de Oosterschelde verblijven tussen de 30 en 40 van deze walvisachtigen.

In de afgelopen jaren heeft Rugvin tal van onderzoeken gedaan naar de bruinvis in de Oosterschelde. Hierdoor weten we ook dat nabij het havenhoofd van Zierikzee heel vaak bruinvissen te zien zijn, het is zelfs dé Hotspot van Nederland. De toegang naar dit havenhoofd is het afgelopen jaar middels fiets- en wandelpaden goed ontsloten en er zijn zelfs banken neergezet! Kortom de ideale plek om naar “onze walvis” te gaan “kijken! Maar het zou nog mooier zijn als je dit dier ook nog zou kunnen horen, dus tegelijk naast het zien ook kunnen luisteren naar de geluiden die de dieren uitzenden om hun weg te vinden, hun prooien te zoeken en met soortgenoten te communiceren.

Help mee aan Studio Bruinvis

Maar voor de uitvoer van dit plan is geld nodig. Dit geld hebben we bijna bijeen!.   Help ons ook de laatste hordes te nemen! En maak ook een bedrag over via onze crowdfundingscampagne. Ga om te helpen naar de Studio Bruinvis pagina van het Crowdfunding voor natuur platform.

Weet dat St. Rugvin een ANBI is, dus de DONATIE IS AFTREKBAAR VAN DE BELASTING!!

Kom luisteren naar me!! Ik heb je veel te vertellen!

Stuur de link van die pagina ook zoveel mogelijk door naar vrienden en bekenden van je.

Een groot deel van het benodigde geld is al beschikbaar gesteld door het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, het Nationale Park Oosterschelde en de gemeente Schouwen-Duiveland. En tevens krijgen we veel medewerking van Rijkswaterstaat!

Jij helpt toch ook mee aan de laatste loodjes!!

Studio Bruinvis kent reeds 50 donateurs ! Ben jij de volgende?

0

Schema Studio Bruinvis

In de Nederlandse Noordzee komen steeds meer bruinvissen voor. Ook in de Oosterschelde verblijven tussen de 30 en 40 van deze walvisachtigen.

In de afgelopen jaren hebben we tal van onderzoeken gedaan naar de bruinvis in de Oosterschelde. Hierdoor weten we ook dat nabij het havenhoofd van Zierikzee heel vaak bruinvissen te zien zijn, dit is zelfs dé Hotspot van Nederland. De toegang naar dit havenhoofd is het afgelopen jaar middels fiets- en wandelpaden goed ontsloten en er zijn zelfs banken neergezet! Kortom de ideale plek om naar “onze walvis” te gaan “kijken! Maar het zou nog mooier zijn als je dit dier ook nog zou kunnen horen, dus tegelijk naast het zien ook kunnen luisteren naar de geluiden die de dieren uitzenden om hun weg te vinden, hun prooien te zoeken en met soortgenoten te communiceren.

Bruinvis in Oosterschelde (Foto E. Schrijver)

Help mee aan Studio Bruinvis

Stichting Rugvin is van plan om dit te gaan realiseren. Maar voor de uitvoer van dit plan is geld nodig.

Hiervoor hebben we een Crowdfundingscampagne opgezet. Deze is nu van start gegaan. Wil je er meer over weten ga dan naar de Studio Bruinvis pagina van het Crowdfunding voor natuur platform.

Weet dat St. Rugvin een ANBI is, dus de DONATIE IS AFTREKBAAR VAN DE BELASTING!!

Stuur de link van die pagina ook zoveel mogelijk door naar vrienden en bekenden van je.

Een groot deel van het benodigde geld is al beschikbaar gesteld door het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, het Nationale Park Oosterschelde en de gemeente Schouwen-Duiveland. En tevens krijgen we veel medewerking van Rijkswaterstaat!

Jij helpt toch ook mee!!

Studio Bruinvis bij Vara’s Vroege Vogels

0

A.s. zondag, 03 mei (tussen 07.00 en 10.00 uur)  worden de opnames van Vroege Vogels (Radio NPO 1) over Studio Bruinvis uitgezonden. Jeannette Parramore en Frank Zanderink praten over Studio Bruinvis en genieten van de jagende bruinvissen voor hun neus.

Bruinvissen bij Havenhoofd Zierikzee

Zaterdag 02 mei is er eveneens aandacht voor Studio Bruinvis in de Gelderlander. Aan de hand van een interview wordt in de krant verteld over de activiteiten van Stichting Rugvin en het streven om Studio Bruivnis te realiseren

Zondag 26 april was St. Rugvin te gast bij het BNN programma Start. Om 06.15 uur werd uitgebreid ingegaan op de Crowdfundingscampagne voor Studio Bruinvis die onlangs is gestart. Lees meer >>>

Afgelopen week, (09 april) is Hart van Nederland (SBS6) als samen met Stichting Rugvin de Oosterschelde op geweest.

SBS6 voor opnames Studio Bruinvis aan boord van de Stern

Er werd een mooi nieuwsitem over Studio Bruinvis gemaakt dat diezelfde avond nog werd uitgezonden.Naast een bezoek aande locatie van Studio Bruivnis werd er ook gevaren deze dag en met succes. Vele bruinvissen werden tidjens de tocht gespot, zelfs geruime tijd een groep van vier dat vrij uniek is. Ook andere media zoals Omroep Zeeland, de PZC en diverse websites berichtten al over Studio Bruinvis. En meer media aandacht volgt deze week!!

De teller van de Crowdfunding zelf staat nu bijna op 14% . Niet slecht voor de eerste weken, maar we zijn er nog niet!! Dus help mee!!

Studio Bruinvis

In de Nederlandse Noordzee komen steeds meer bruinvissen voor. Ook in de Oosterschelde verblijven tussen de 30 en 40 van deze walvisachtigen.

Schema Studio Bruinvis

In de afgelopen jaren hebben we tal van onderzoeken gedaan naar de bruinvis in de Oosterschelde. Hierdoor weten we ook dat nabij het havenhoofd van Zierikzee heel vaak bruinvissen te zien zijn, dit is zelfs dé Hotspot van Nederland. De toegang naar dit havenhoofd is het afgelopen jaar middels fiets- en wandelpaden goed ontsloten en er zijn zelfs banken neergezet! Kortom de ideale plek om naar “onze walvis” te gaan “kijken! Maar het zou nog mooier zijn als je dit dier ook nog zou kunnen horen, dus tegelijk naast het zien ook kunnen luisteren naar de geluiden die de dieren uitzenden om hun weg te vinden, hun prooien te zoeken en met soortgenoten te communiceren.

Bruinvis in Oosterschelde (Foto E. Schrijver)

Help mee aan Studio Bruinvis

Stichting Rugvin is van plan om dit te gaan realiseren. Maar voor de uitvoer van dit plan is geld nodig.

Hiervoor hebben we een Crowdfundingscampagne opgezet. Deze is nu van start gegaan. Wil je er meer over weten ga dan naar de Studio Bruinvis pagina van het Crowdfunding voor natuur platform.

Weet dat St. Rugvin een ANBI is, dus de DONATIE IS AFTREKBAAR VAN DE BELASTING!!

Stuur de link van die pagina ook zoveel mogelijk door naar vrienden en bekenden van je.

Een groot deel van het benodigde geld is al beschikbaar gesteld door het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, het Nationale Park Oosterschelde en de gemeente Schouwen-Duiveland. En tevens krijgen we veel medewerking van Rijkswaterstaat!

Jij helpt toch ook mee!!

Zondag 26 april Studio Bruinvis bij BNN- Start

0

Vier bruinvissen voor de Roggeplaat

Zondag 26 april was St. Rugvin te gast bij het BNN programma Start. Om 06.15 uur werd uitgebreid ingegaan op de Crowdfundingscampagne voor Studio Bruinvis die onlangs is gestart. Lees meer >>>

Afgelopen week, (09 april)  is Hart van Nederland (SBS6) als samen met Stichting Rugvin de Oosterschelde op geweest.

Er werd een mooi nieuwsitem over Studio Bruinvis gemaakt dat diezelfde avond nog werd uitgezonden.Naast een bezoek aande locatie van Studio Bruivnis werd er ook gevaren deze dag en met succes. Vele bruinvissen werden tidjens de tocht gespot, zelfs geruime tijd een groep van vier dat vrij uniek is. Ook andere media zoals Omroep Zeeland, de PZC en diverse websites berichtten al over Studio Bruinvis. En meer media aandacht volgt deze week!!

De teller van de Crowdfunding zelf staat nu bijna op 14% . Niet slecht voor de eerste weken, maar we zijn er nog niet!! Dus help mee!!

Studio Bruinvis

In de Nederlandse Noordzee komen steeds meer bruinvissen voor. Ook in de Oosterschelde verblijven tussen de 30 en 40 van deze walvisachtigen.

Schema Studio Bruinvis

In de afgelopen jaren hebben we tal van onderzoeken gedaan naar de bruinvis in de Oosterschelde. Hierdoor weten we ook dat nabij het havenhoofd van Zierikzee heel vaak bruinvissen te zien zijn, dit is zelfs dé Hotspot van Nederland. De toegang naar dit havenhoofd is het afgelopen jaar middels fiets- en wandelpaden goed ontsloten en er zijn zelfs banken neergezet! Kortom de ideale plek om naar “onze walvis” te gaan “kijken! Maar het zou nog mooier zijn als je dit dier ook nog zou kunnen horen, dus tegelijk naast het zien ook kunnen luisteren naar de geluiden die de dieren uitzenden om hun weg te vinden, hun prooien te zoeken en met soortgenoten te communiceren.

Bruinvis in Oosterschelde (Foto E. Schrijver)

Help mee aan Studio Bruinvis

Stichting Rugvin is van plan om dit te gaan realiseren. Maar voor de uitvoer van dit plan is geld nodig.

Hiervoor hebben we een Crowdfundingscampagne opgezet. Deze is nu van start gegaan. Wil je er meer over weten ga dan naar de Studio Bruinvis pagina van het Crowdfunding voor natuur platform.

Weet dat St. Rugvin een ANBI is, dus de DONATIE IS AFTREKBAAR VAN DE BELASTING!!

Stuur de link van die pagina ook zoveel mogelijk door naar vrienden en bekenden van je.

Een groot deel van het benodigde geld is al beschikbaar gesteld door het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, het Nationale Park Oosterschelde en de gemeente Schouwen-Duiveland. En tevens krijgen we veel medewerking van Rijkswaterstaat!

Jij helpt toch ook mee!!

Sponsoren & Partners

Stichting Rugvin is geheel afhankelijk van giften en sponsoring. Dankzij sponsoring en donaties kan het onderzoek op zowel de Noordzee als de Oosterschelde worden voortgezet.

Ondersteuning door het bedrijfsleven en andere organisaties wordt bijzonder op prijs gesteld! Sponsoren ontvangen jaarlijks het jaarverslag (digitaal of papieren versie naar keuze) en worden per e-mail op de hoogte van de activiteiten van Stichting Rugvin. Uiteraard wordt de naam en de logo van het bedrijf/de organisatie weergegeven op de website en in publicaties!

Aan wat voor manieren van sponsoring kun je denken…
– Een financiële bijdrage om de reiskosten van vrijwilligers te kunnen vergoeden.
– Het verstrekken van brandstof aan deelnemende boten tijdens de Oosterscheldescans.
– Het gratis printen van publicaties mogelijk maken.
– Het verstrekken van vlaggen/banners/kleding voor vrijwilligers met het Rugvin logo om de naamsbekendheid te kunnen vergroten. Bovendien vallen vrijwilligers beter op waardoor we beter benaderbaar zijn!

Kan jouw bedrijf/organisatie ons helpen? Andere ideeën? We horen het graag dus neem vooral contact met ons op!

Sponsoren

Stena Hollandica op weg naar Harwich.

Stena Line
Sinds 2005 biedt Stena Line, Stichting Rugvin de mogelijkheid om van de brug van de veerboten Hollandica en Brittanica gebruik te maken als observeerplatform. Elke maand worden vrijwilligers enthousiast ontvangen door de crew en krijgen zij eten en drinken aangeboden. Ook de bemanningsleden, die inmiddels goed op de hoogte zijn van walvisachtigen, spotten regelmatig bruinvissen en registreren hun waarnemingen. Stichting Rugvin is het management en de crew enorm dankbaar voor hun medewerking en betrokkenheid!

Bruinvisscan 2009

Wereld Natuur Fonds
Dankzij de financiële steun van en goede samenwerking met het Wereld Natuur Fonds heeft Stichting Rugvin in 2009 de eerste officiële bruinvistelling in de Oosterschelde kunnen organiseren. Naast de vrijwilligers van Stichting Rugvin namen veertien “Lifeguards” deel aan de scan. Het WNF maakte het mogelijk diverse boten te kunnen gebruiken en maakte de aankoop van de hydrofoon die tijdens de scan gebruikt werd mogelijk. Ook latere scans zijn gefinancierd door het WNF. Daarnaast heeft het WNF de aanschaf van de C-pods mogelijk gemaakt die gebruikt werden voor akoestisch onderzoek in de Oosterschelde.

Samenwerkende organisaties

ECMC (voorheen ARC)
Na de start van Project Rugvin in 2005 heeft Rugvin zich aangesloten bij de Atlantic Research Coalition. De in totaal negen onderzoeksorganistaties uit Spanje, Ierland, Groot-Brittannië en Nederland die onderdeel uitmaken van dit verbond, gebruiken allen veerdiensten op de Europese zeeën als onderzoeksplatform. Door gebruik te maken van dezelfde systematiek en onderzoeksmethoden wordt er doelmatiger gewerkt. Daarnaast worden er gezamenlijke onderzoeksrapporten uitgebracht via het Joint Nature Conservation Committee (JNCC) en vindt er jaarlijks tijdens de conferentie van de European Cetacean Society (ECS) overleg plaats.

In 2014 is ARC overgegaan in een verbeterde coalitie, (European Cetacean Monitorings Coalition) die als doel heeft om haar data als gezamenlijk data te gaan gebruiken.

 

De ECMC bestaat naast Stichting Rugvin uit de volgende acht organisaties:
Organisation Cetacea (ORCA)
– University of Aberdeen
– Norcet
Irish Whale and Dolphin Group (IWDG)
AMBAR
Marinelife (Biscay Dolphin Research Programme)
Seatrust
– Plymouth to Santander Marine Survey

 

Andere organisaties
Daarnaast heeft Stichting Rugvin goede banden met Stichting De Noordzee en SOS Dolfijn met wie Stichting Rugvin samen een folder heeft uitgebracht dankzij financiering van het WNF. Een aantal van de vrijwilligers bij Rugvin zijn werkzaam bij deze organisatie. Daarnaast draagt Nationaal Park Oosterschelde bij met het informeren van het Nederlandse publiek over het voorkomen van de bruinvis in de Oosterschelde.

Contact

Heb je een vraag en wil je contact opnemen met Rugvin of misschien zelfs wel een donatie doen of ons sponsoren? Hieronder vind je onze gegevens.

Stichting Rugvin
rugvinfoundation@gmail.com
www.rugvin.nl

Vind ons ook op Facebook, Twitter en Instagram, zie bovenaan deze pagina.

Postadres
Jeruzalem 31 a
6881 JL Velp
Nederland

Tel: +31 (0)26-3635444

Bank/giro: NL 62 TRIO 0338 7267  05

KvK: 09168718

Voor vragen en opmerkingen kan je ook onderstaand formulier gebruiken! We doen ons best om zo snel mogelijk te reageren.

Presentaties en lezingen

Wilt u ook oog in oog met bruinvissen komen? Stichting Rugvin vertel u hoe en waar!

Stichting Rugvin wil graag vertellen over wat zij op de Noordzee en de Oosterschelde ontdekken en beleven. Aan de hand van wat de groep graag wil horen en zien wordt een aangename interactieve vertelavond gepland waarbij de mooie beelden de toeschouwer hopelijk zal verleiden ook vaker naar zee te gaan! Het plezier dat wij op het water beleven dragen we graag over middels voorlichting en educatie. Hiermee hoopt Stichting Rugvin ook het bewustzijn over de aanwezigheid van walvisachtigen in de Noordzee onder m.n. de Nederlanders te vergroten. 

Stichting Rugvin aanwezig tijdens de Oosterschelde-week 2011 op de MS Onrust

Vrijwilligers van Stichting Rugvin vertellen graag over walvisachtigen en het onderzoekswerk wat we doen! Denk daarbij o.m. aan het monitoringswerk op de Noordzee in ECMC verband, het bruinvis Foto ID programma, de jaarlijkse tellingen, de monitoring vanaf de Stena Line veerboten tussen hoek van Holland en Harwich (UK).

Maar we nemen u ook graag mee naar locaties waar collega organisaties in het buitenland onderzoek doen. Zo zult u beseffen dat het helemaal niet zo heel moeilijk is om diverse soorten walvissen en dolfijnen in Europa te aanschouwen. Bestaat uw groep uit geïnteresseerde collega’s, vrienden, duikers, biologen of scholieren. We komen graag naar iedere groep!

Daarnaast geven  we ook (poster)presentaties op conferenties, zoals de European Cetacean Society Conferences (ECS) en de Nationale Bruinvisdagen.

St. Rugvin op het Calvijncollege in Goesfilmpremière

Organiseer je een evenement of is er een andere gelegenheid waar een presentatie van Stichting Rugvin welkom is, neem dan contact met ons op. Helaas is het niet altijd mogelijk om op verzoeken in te gaan, maar we zullen zeker ons best doen!

Als tegenprestatie vragen wij een reiskostenvergoeding en een minimale donatie van € 75,-

 

Korte lezing tijdens filmpremiere

Sponsoring

Stichting Rugvin is geheel afhankelijk van giften en sponsoring. Dankzij sponsoring en donaties kan het onderzoek op zowel de Noordzee als de Oosterschelde worden voortgezet.

Ondersteuning door het bedrijfsleven en andere organisaties wordt bijzonder op prijs gesteld! Sponsoren ontvangen jaarlijks het jaarverslag (digitaal of papieren versie naar keuze) en worden per e-mail op de hoogte van de activiteiten van Stichting Rugvin. Uiteraard wordt de naam en de logo van het bedrijf/de organisatie weergegeven op de website en in publicaties!

Aan wat voor manieren van sponsoring kun je denken…
– Een financiële bijdrage om de reiskosten van vrijwilligers te kunnen vergoeden.
– Het verstrekken van brandstof aan deelnemende boten tijdens de Oosterscheldescans.
– Het gratis printen van publicaties mogelijk maken.
– Het verstrekken van vlaggen/banners/kleding voor vrijwilligers met het Rugvin logo om de naamsbekendheid te kunnen vergroten. Bovendien vallen vrijwilligers beter op waardoor we beter benaderbaar zijn!

Kan jouw bedrijf/organisatie ons helpen? Andere ideeën? We horen het graag dus neem vooral contact met ons op!

 

Naar boven