European Cetacean Monitoring Coalition

ECMC LOGO

Stichting Rugvin is lid van de ECMC (European Cetacean Monitoring Coalition).
De ECMC is Europa’s grootste samenwerkingsverband van op ferry-monitoring gerichte organisaties, bestaande uit 7 NGO’s en onderzoeksgroepen uit 4 Europese landen (Groot Britannië, Ierland, Spanje en Nederland) met als doel het verbeteren van de leefomstandihgeden van walvisachtigen door lange termijn monitoring.

onze missie
Aan de instandhouding op lange termijn voordeel voor Europese walvisachtigen door het verzamelen en verspreiden van onderzoek van hoge kwaliteit en het bewijsmateriaal te verbeteren.

Onze huidige activiteit omvat de maandelijkse bemonstering op 31 veerboot routes. De gecombineerde onderzoek trajectlengte per maand is ca. 11,000km). 

ECMC vaarroutes

Onze gezamenlijke database bevat gegevens van ook in het verledne bestaande routes. Nieuwe routes verhogen die de ruimtelijke en soorten dekking versterken en vergroten worden actief nagestreefd.

Ons doel is om upto-date en tijdige, verdeling van de bevolking en de overvloed van gegevens op regionaal (EU) schaal, uit gegevens door toegewijde, herhaalde enquêtes langs vaste transecten behulp veerboten als research platforms verzameld.

De organisaties werken allemaal met dezelfde methodiek, dezelfde dataformulieren en alle data worden met een systeem genalyseerd.

Momenteel wordt er druk gewerkt aan de verwerking van alle sightings en effort datasets over de periode 2010-2013.

 

 

Naar boven