Waar Rugvin voor staat!

Stichting Rugvin richt zich op het uitvoeren van onderzoek gericht op soortendiversiteit, populatiedynamica en gedrag van walvisachtigen in de Noordzee en Oosterschelde. Daarnaast zet Stichting Rugvin zich in de hierbij verzamelde data aan de Nederlandse bevolking uit te dragen door middel van voorlichting en educatie.

Bruinvissen in Oosterschelde (Foto: Wouter Jan Strietman)

Een groot deel van de Nederlanders weet nauwelijks dat walvisachtigen als de bruinvis, in de Nederlandse (kust-) wateren en de Oosterschelde voorkomen. Door meer onderzoek naar de bruinvis en andere cetaceeën uit te voeren en hierbij veel aandacht te schenken aan het uitdragen van haar onderzoeksresultaten wil Stichting Rugvin bijdragen aan de bescherming van de bruinvis en andere walvisachtigen. Bescherming is niet mogelijk zonder bewustzijn van en kennis over deze bijzondere dieren.

Stichting Rugvin hoopt dat over enkele jaren het bewustzijn van walvisachtigen in de Noordzee en de Oosterschelde onder de Nederlanders duidelijk is toegenomen en streeft ernaar hieraan een belangrijke bijdrage te leveren. Daarnaast probeert Stichting Rugvin beleidsmakers met de verzamelde gegevens te ondersteunen, om het voortbestaan van deze dieren te kunnen waarborgen.

Naar boven