Waar Rugvin voor staat

Stichting Rugvin richt zich op het uitvoeren van onderzoek gericht op soortendiversiteit, populatiedynamica en gedrag van walvisachtigen in de Noordzee en Oosterschelde. Daarnaast zet Stichting Rugvin zich in de hierbij verzamelde data aan de Nederlandse bevolking uit te dragen door middel van voorlichting en educatie.

Bruinvis moeder-kalf paar in de Oosterschelde, 2018 (Foto F. Zanderink)

Een groot deel van de Nederlanders weet nauwelijks dat walvisachtigen als de bruinvis, in de Nederlandse (kust-) wateren en de Oosterschelde voorkomen. Door meer onderzoek naar de bruinvis en andere walvisachtigen uit te voeren en hierbij veel aandacht te schenken aan het uitdragen van haar onderzoeksresultaten wil Stichting Rugvin bijdragen aan de bescherming van de bruinvis en andere walvisachtigen. Bescherming is niet mogelijk zonder bewustzijn van en kennis over deze bijzondere dieren.

Stichting Rugvin hoopt dat over enkele jaren het bewustzijn van walvisachtigen in de Noordzee en de Oosterschelde onder de Nederlanders duidelijk is toegenomen en streeft ernaar hieraan een belangrijke bijdrage te leveren. Daarnaast probeert Stichting Rugvin beleidsmakers met de verzamelde gegevens te ondersteunen, om het voortbestaan van deze dieren te kunnen waarborgen.

Foto ID team 2018

Een greep uit de activiteiten:

  • Sinds 2005 varen we met de Stena Line veerboten mee van Hoek van Holland naar Harwich (UK) t.b.v. walvismonitoring;
  • In 2009 zijn we gestart met de jaarlijkse bruinvistelling in de Oosterschelde;
  • In 2015 zijn we begonnen met het Oosterschelde Foto ID programma;
  • In 2017 is Studio Bruinvis geplaatst bij het havenhoofd van Zierikzee t.b.v. bruinvisbeleving en onderzoek;
  • In 2018 zijn we begonnen met het organiseren van cursussen t.b.v. herkenning en observatie;
  • Stichting Rugvin is lid van de European Cetacean Monitoring Coalition (ECMC);
  • Stichting Rugvin is te vinden op Facebook, Twitter, Linkedin en Instagram.

 

Naar boven