Poster ECS

Tijdens de jaarlijkse Europese Walvisconferentie van de ECS op 12-16 maart, nu op Madeira, presenteert Stichting Rugvin haar eerste conclusies van haar bruinvis identificatieproject.

Het project is in 2007 gestart en in 2015 geïntensiveerd en behelsde het identificeren van de in de Oosterschelde voorkomende bruinvissen aan de hand van foto’s. Dit om meer te weten te komen over het doen en laten van deze kleine walvisachtige. Het focusgebied lag op het water tussen Burghsluis en Zierikzee. Hier werden 60 dieren geïdentificeerd waarvan  er “slechts” 6 op meerdere momenten werden gezien, hieruit valt voorzichtig te concluderen dat de dieren niet locatie vast zijn. Wil je meer resultaten lezen klik dan op de foto om de poster te kunnen openen.

Het project dat in 2016 navolging krijgt, is financieel mogelijk gemaakt door het Wereld Natuur Fonds (NL).