Foto ID bruinvissen Oosterschelde

Voorbeelden van pigment verschillen

Sinds 2007 worden door Stichting Rugvin foto’s van bruinvissen in de Oosterschelde gemaakt en verzameld. Deze foto’s gebruiken we voor foto-identificatie, een techniek waarbij aan de hand van foto’s individuen kunnen worden herkend. Het wordt veel toegepast bij onderzoek naar walvisachtigen, maar nog niet zo vaak bij bruinvissen. Er werd voorheen namelijk gedacht dat het niet haalbaar was om deze techniek bij bruinvissen toe te passen. Naast de Oosterschelde wordt foto-identificatie ook gebruikt bij bruinvisonderzoek in de baai van San Francisco en de Salish Sea.

 

 

 

 

Verschillende littekens

Voor het herkennen van bruinvissen gebruiken we meerdere kenmerken. Zo heeft elke bruinvis een uniek pigmentpatroon op de flank, vooral waar het lichtere deel overgaat naar het donkere deel. Daarnaast zit er subtiele variatie in de vorm van de rugvin en wordt hier soms een inkeping in gezien. Regelmatig kunnen we ook gebruik maken van littekens. Veel bruinvissen in de Oosterschelde hebben namelijk littekens, variërend van een klein krasje tot flinke verwondingen die geheeld zijn.

 

 

 

 

 

Verschillende rugvinvormen

In 2015 is het foto-identificatie project geïntensiveerd onder de naam Phoco ID. (Phoco is afgeleid van de Latijnse naam van de bruinvis Phocoena phocoena). Het doel van het project is om aan de hand van identificatie meer te leren over de bruinvissen in de Oosterschelde. Hoeveel bruinvissen zijn er in de Oosterschelde? Blijven ze daar gedurende langere tijd? Hoe gebruiken ze het gebied? Hoe gedragen ze zich sociaal? Hoe oud worden ze? Hoe vaak krijgen vrouwtjes een kalf? Allemaal vragen waarbij foto-identificatie kan helpen om het antwoord te vinden.

Sinds 2015 gaat elke zomer een team van (oud)studenten en vrijwilligers met regelmaat het water op om identificatiefoto’s te maken. In 2015 werd hiervoor een kleine boot aangeschaft, ‘het Zeevarken’. Daarmee werd in de zomer van 2015 en 2016 vooral het gebied tussen Burghsluis en Zierikzee bezocht. In 2017 werd overgestapt naar een nieuwe, grotere boot die de naam ‘het Zeevarken II’ kreeg. Ook werd besloten te verplaatsen naar de andere kant van de Oosterschelde, omdat we benieuwd zijn of we daar dezelfde bruinvissen tegenkomen als in het eerdere studiegebied.

Het Foto ID team 2017 (Foto Ronald Smit)

Eerste resultaten van ons onderzoek werden tijdens de jaarlijkse Europese Walvisconferentie van de ECS op 12-16 maart, 2016 op Madeira gepresenteerd met een poster. Sindsdien hebben we veel nieuwe foto’s gemaakt. Al deze foto’s worden per individu verwerkt in onze interne fotocatalogus. Hieruit valt te concluderen dat diverse dieren al meerdere jaren in de Oosterschelde worden waargenomen. En hoewel we sommige individuen vaak meerdere keren in een bepaald gebied tegenkomen, zijn er ook individuen op verschillende plaatsen en aan beide kanten van de Zeelandbrug gezien.

Drie verschillende matches

Naast onze eigen gemaakte foto’s kunnen extern aangeleverde foto’s ook zeer waardevol voor ons zijn. Heb jij zelf foto’s gemaakt van bruinvissen in de Oosterschelde, stuur ze dan gerust met vermelding van datum en locatie naar rugvinfoundation@gmail.com

Wil je op de hoogte blijven van het foto-identificatie project, houd dan ook onze Instagram in de gaten!

Het project, dat in 2017 navolging heeft gekregen, wordt financieel mogelijk gemaakt door het Wereld Natuur Fonds NL.

 

Het team 2016 voor de eerste proefvaart.

 

Naar boven