24
nov
2019

Stichting Rugvin betrokken bij aanzet tot nieuw bruinvisbeschermingsplan

In 2011 verscheen in Nederland het Bruinvis Beschermingsplan, met de officiële titel:”Conservation plan for the Harbour Porpoise Phocoena phocoena in The Netherlands: towards a favourable conservation status (Camphuysen & Siemensma). Dit jaar is er door het ministerie van LNV ingezet op een actualisering van dit plan.

Toelichting op proces nieuw bruinvisbeschermingsplan.

Voor dit proces zijn afgelopen vrijdag 22 november 2019 in het Teylers Museum in Haarlem een aantal toelichtende presentaties gehouden, met aansluitend een constructieve discussie tussen het ministerie van LNV, andere overheden, wetenschappers en natuurbeschermingsorganisaties. De presentaties gingen onder meer over de uitkomsten van de diverse tellingen, postmortaal onderzoek, monitoring onderwatergeluid, akoestisch onderzoek, onbedoelde bijvangst en wat de huidige status is van het bruinvisbeschermingsbeleid.

Presentatie over Foto ID Oosterschelde (Foto M. Scheidat)

Ook Stichting Rugvin gaf een presentatie. Deze richtte zich op het bruinvis Foto ID project in de Oosterschelde. Dit was om te benadrukken dat naast onder meer de monitoring van het aantal bruinvissen en het postmortaal onderzoek, het ook goed is om meer over de bruinvis zelf te weten te komen. Denk hierbij aan het sociaal- en foerageergedrag, leeftijden, frequentie geboortes kalfjes, overleving aanvallen grijze zeehond, verspreiding  en de rol van de bruinvis in het ecosysteem.

De verwachting is dat de actualisatie van het beschermingsplan in het voorjaar van 2020 is afgerond.

De bruinvis op tekening in 1555.

Op deze dag werden we ook uitgenodigd om een kort bezoek te maken aan de bibliotheek van Teylers, die normaal voor het publiek gesloten is. Hier genoten de aanwezigen van de enorme collectie aan oude wetenschappelijke boeken. Een leuk voorbeeld was het boekje “La Nature et diversité des poissons” van Pierre Belon du Mans uit 1555. Dit geïllustreerde boekwerk stamt uit de tijd dat bruinvissen nog als vissen gezien werden.

U doneert aan: Stichting Rugvin

Hoeveel zou u willen bijdragen?
€10 €20 €30
Wilt u een regelmatige donatie doen? Ik wil graag bijdragen
Hoe vaak wilt u deze donatie herhalen? (inclusief deze betaling)
Naam*
Achternaam*
Email *
Telefoon
Adres
Eventuele opmerkingen
paypalstripe
Loading...