29
apr
2017

14 bruinvissen op overtocht naar Harwich en terug.

Afgelopen weekend (29-30 april) vond de monitoringstrip van april 2017 plaats. Twee observers stapten op de Stena Hollandica op in Hoek van Holland en vaarden een dag later met de Stena Britannica weer terug. Vanaf de brug namen zij in totaal 14 bruinvissen waar. Alle dieren werden op de heenweg gezien toen de weersomstandigheden nog redelijk goed waren. Op de weg terug was de wind behoorlijk aangetrokken en werden er daarom geen enkele waarnemingen meer gedaan.

Het totaal waargenomen bruinvissen voor 2017 staat nu op 169.

Hieronder de blog van deze trip:

29 en 30 april 2017

In het laatste weekend van april hebben Ilse en Daniel de maandelijkse survey voor bruinvissen uitgevoerd.

De weersvoorspelling was niet heel erg goed. Als we bruinvissen zouden willen zien dan zou het zaterdag moeten gebeuren.

Tijdens het vertrek uit Hoek van Holland ziet het water er tamelijk rustig uit. Opvallend was dat er redelijk veel frontlijnen in het water te zien waren. Dit is een samenkomst van twee typen water waar wat schuim ontstaat en waar vaak troep ligt. Zeevogels, maar ook zeezoogdieren laten zich hier wat vaker zien. Helaas beperkte de opbrengst zich hier tot kleine mantelmeeuwen.

De kerk van Harwich

Na een uur liet de eerste bruinvis zich zien, waarna een aantal waarnemingen volgde. Op het Nederlands Continentaal Plat lieten in totaal 14 bruinvissen zich zien. Uit de data van de scans afgelopen winter blijkt vooral dat het merendeel van de bruinvissen ter hoogte van windpark Greater Gabbard zwom. Met dit in het vooruitzicht leek het toch nog een erg leuke telling te worden. Eenmaal daar aangekomen bleef het stil. Gelukkig was het mooi weer en lieten soorten als Jan-van-gent en drieteenmeeuw zich wel zien. Ook zijn deze dag zijn ook twee noordse stormvogels gezien.

De volgende ochtend stapten wij de boot op met lage verwachtingen. Eenmaal op het dek was de sfeer meteen goed en werden wij getrakteerd op een slechtvalk die op twee meter afstand van de waarnemers een verrassingsaanval inzette. De staat van de zee eenmaal buiten betrof 5. Wat inhoudt dat er hoge golven zijn met witte koppen die verwaaien en strepen op het water achterlaten. De kapitein wist te vertellen dat er een golfhoogte van 1,5 meter was. Niet uit het veld geslagen met in het hoofd dat de kans op het zien van een bruinvis niet nul is zijn we met volle inzet gaan scannen. Los van twee gewone zeehonden heeft dit geen waarnemingen van zeezoogdieren opgeleverd. Natuurlijk is er nooit niets te zien.

Jan-van-gent boven de Stena Hollandica

Op het water zaten enkele zeekoeten en drieteenmeeuwen. Jan-van-genten kwamen soms dicht bij het schip om te foerageren. Tussen de golven vond Ilse een kleine jager. De vogel liet zich vrij goed bekijken. Het dier was volledig in zomerkleed. Een leuke bonus en een beloning voor het zoeken.

Het totale aantal van 14 bruinvissen is niet erg veel. Toch is dit vergelijkbaar met tellingen van Stichting Rugvin uit april van eerdere jaren.

Daniel en Ilse

 

U doneert aan: Stichting Rugvin

Hoeveel zou u willen bijdragen?
€10 €20 €30
Wilt u een regelmatige donatie doen? Ik wil graag bijdragen
Hoe vaak wilt u deze donatie herhalen? (inclusief deze betaling)
Naam*
Achternaam*
Email *
Telefoon
Adres
Eventuele opmerkingen
paypalstripe
Loading...