Links

Dit is zeker geen volledige lijst, maar ben je op zoek naar meer informatie over walvisachtigen of organisaties die zich inzetten voor deze dieren en hun leefomgeving, klik dan op onderstaande links!

Wereld Natuur Fonds Het Wereld Natuur Fonds (WNF) zet zich in om de belangrijkste leefgebieden van planten en dieren te beschermen en de bedreigingen aan te pakken. Het WNF werkt samen met burgers, overheden en bedrijven aan oplossingen voor een verantwoord en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Stichting de Noordzee Stichting De Noordzee is een onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie die zich inzet voor een duurzaam gebruik van de Noordzee en een gezonde zee vol vis, dolfijnen en ander leven. Speerpunten hierbij zijn: scheepvaart, duurzame visserij, ruimtegebruik op zee, (groene) energie en beschermde gebieden.

SOS Dolfijn SOS Dolfijn zet zich in om de dieren op te vangen, te verzorgen en terug te brengen naar zee. Daarnaast wil SOS Dolfijn ook een bijdrage leveren aan het beschermen van de zee en haar bewoners door middel van educatieve activiteiten en wetenschappelijk onderzoek.

Nationaal Park Oosterschelde Nationaal Park Oosterschelde is een uniek en dynamisch natuurgebied door de afwisseling van eb en vloed en de aanwezigheid van zout en zoet. Op deze website vind je uitgebreide informatie over het grootste Nationale Park van Nederland. Het Nationaal Park Oosterschelde subsidieert momenteel het lopende onderzoek naar de bruinvissen in de Oosterschelde en de voorlichting hierover.

ZMF (Zeeuwse Milieufederatie) De zmf is een koepelorganisatie en vertegenwoordigt 25 regionale natuur- en milieugroepen in Zeeland. Deze maatschappelijke, Zeeuwse belangenorganisatie komt op voor een rijke natuur, een schoon milieu en een aantrekkelijk landschap. Stichting Rugvin is één van de aangesloten organisaties.

European Cetacean Society Sinds 1987 richt de European Cetacean Society (ECS) zich op het promoten en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en pogingen tot bescherming van zeezoogdieren. Daarnaast zet ECS zich in om informatie over walvisachtigen te verzamelen en uit te dragen naar leden van de organisatie en het publiek in het algemeen.

Walvisstrandingen.nl Walvisstrandingen.nl toont strandingen van walvissen, bruinvissen en dolfijnen op de Nederlandse kustlijn sinds de eerste gedocumenteerde waarneming in 1255. De website wordt voortdurend aangevuld met nieuwe meldingen. Ook vind je de meldprocedure en het meldingsformulier als je zelf een gestrande walvisachtige hebt gevonden.

Zeezoogdierennieuws Zeezoogdierennieuws houd je op de hoogte van waarnemingen, strandingen en ander nieuws over walvisachtigen en zeehonden in Nederland en België. Wil je een dagje zeehonden kijken in de Westerschelde? Kijk dan op deze website voor tips.

Kust & Zee De vereniging Kust & Zee is het samenwerkingsverband van de Nederlandse en Belgische leden en lidorganisaties van de Europese Coastal & Marine Union (EUCC). Kust & Zee wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan.

Soortendatabase (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) Op deze database vind je informatie over de status van de soort op het gebied van wetgeving en beleid. Daarnaast vind je biologische informatie van soorten die in Nederland in het wild voorkomen. Voor Natura 2000-soorten zoals de bruinvis, vind je in de profieldocumenten aanvullende ecologische informatie. Handig voor werkstukken!

Cetacean Research and Rescue Unit Cetacean Research and Rescue Unit (CRRU) zet zich in voor het welzijn, behoud en bescherming van walvissen, dolfijnen en bruinvissen door middel van wetenschappelijk onderzoek, educatie en het geven van medische hulp aan zieke, gewonde en gestrande dieren.

ORCA ORCA(Organisation Cetacea) richt zich op monitoring van walvissen, dolfijnen en bruinvissen. Daarnaast zet ORCA zich in de bescherming van walvisachtigen te bevorderen door anderen te enthousiasmeren, inspireren en voor te lichten. ORCA maakt deel uit van de Atlantic Research Coalition (ARC).

AMBAR Aanvankelijk richtte AMBAR zich op het oprichten van een strandingsnetwerk in de Baskische regio (Spanje). Inmiddels is het werk van AMBAR in de regio uitgebreid door het uitvoeren van onderzoek naar tuimelaars, monitoring van walvisachtigen op zee en het oprichten van een waarnemingsnetwerk. AMBAR maakt deel uit van de Atlantic Research Coalition (ARC).

Irish Whale and Dolphin Group De Irish Whale and Dolphin Group (IWDG) is een organisatie toegewijd aan de bescherming en het verkrijgen van meer kennis over walvisachtigen in Ierse wateren. De organisatie richt zich voornamelijk op het coördineren van zowel een strandingsnetwerk als een waarnemingsnetwerk. Irish Whale and Dolphin Group maakt deel uit van de Atlantic Research Coalition (ARC).

Marinelife Marinelife is opgericht om wereldwijde onderzoeks- en monitoringsprojecten op te zetten en te coördineren. Met deze projecten en samenwerking met gelijkgezinde organisaties richt Marinelife zich op het behoud van wildlife in zee en langs de kust door wetenschappelijk onderzoek en educatieve activiteiten. Marinelife maakt deel uit van de Atlantic Research Coalition (ARC).

Sea Trust Sea Trust zet zich onder andere in om bewustzijn te bevorderen over het marine milieu en haar biodiversiteit. Ook richt Seatrust zich op het verrichten en stimuleren van lokaal onderzoek om kennis over marine biodiversiteit te verbeteren en de lokale bevolking hierbij te betrekken. Seatrust maakt deel uit van de Atlantic Research Coalition (ARC).

Naar boven