Nieuwsarchief

18 december 2012  Op donderdagochtend 13 december is een levende bultrug gestrand tussen Texel en Den Helder. De 12 meter lange walvis werd die ochtend op de zandplaat de "Razende Bol" ontdekt. Na vele reddingspogingen door o.a. Ecomare en het dolfinarium Harderwijk is het dier op zondag 16 december overleden. Tot ieders verbazing is op de zelfde zandplaat, op zaterdag 15-12, ook een dode potvis aangespoeld.

14 oktober 2011 – Eerste bruinvis scan vanaf land Stichting Rugvin heeft met ondersteuning van het Nationale Park de Oosterschelde een eerste landscan gehouden. Doel van deze scan is om samen met de gegevens van eerdere scans vanaf het water vast te stellen wat de beste plekken (hot spots) zijn voor toeristen, recreanten en natuurliefhebbers om bruinvissen waar te nemen. Vanaf 6 locaties verdeeld over het hele gebied monitorden teams van twee personen het gebied voor hen op het water. De scan leverde uiteenlopende resultaten op: van 0 – 25 waarnemingen. Studenten van de HAS in Den Bosch werken hier de komende maanden nog verder aan.

4 oktober 2011 – Serie over het leven in en rond het Zeeuwse water. Omroep Zeeland is gestart met een 13 afleveringen lange serie over het leven in en rond het Zeeuwse Water. In de slotaflevering is o.m. een reportage over de bruinvissen en ons onderzoek met de C-pods bij de kering. Met gebruik van deze link kun je naar de bijbehorende website en de episodes gaan en vind je wat er in welke aflevering te zien is.

28 juni 2011 – Video- en radioverslagen Bruinvisscan 2011 Klik op NOS om het video verslag van de NOS televisie te kunnen bekijken. Wil je het jeugdjournaal bekijken klik dan hier. Voor het radio-interview op Omroep Zeeland kun je hier klikken.

27 juni 2011 – Derde Bruinvisscan Oosterschelde groot succes Afgelopen zondag, 26 juni, is de derde bruinvisscan op de Oosterschelde uitgevoerd. Negen boten en hun observers vertrokken uit Colijnsplaat en Burghsluis. In totaal werden maar liefst 61 bruinvissen geteld (dit is een voorlopige aantal)waarvan minimaal 4 moeder-kalf paren. Het totale aantal waargenomen dieren is hiermee fors hoger dan tijdens de eerste twee tellingen in 2009 en 2010. (2009: 37 ex). Binnenkort volgt het verslag en meer info/linken. Klik voor meer foto's op onderstaande foto links:

26 juni – Rugvin bij Vara's Vroege Vogels Zondag 26 juni werd er door Vara's Vroege Vogels verslag gedaan van het ophalen van de C-pods. Met behulp van deze C-pods wordt bekeken of de bruinvissen door de Oosterscheldekering zwemmen.

6-7 mei – Voorjaarspiek weer op retour Na maar liefst 67 bruinvissen te hebben geteld in april zijn er in de afgelopen week niet meer zoveel bruinvissen geteld. Op 6-7 mei werden 6 dieren geteld.

17 mei 2011 – Derde Bruinvisscan Oosterschelde ophanden Op zondag 29 mei staat de volgende bruinvisscan op de Oosterschelde gepland. In samenwerking met het Wereld Natuur Fonds en lokale schippers zal er met de inzet van 9 boten voor de derde maal het aantal bruinvissen die er in het Nationale Park leven geteld gaan worden. Indien er deze dag te veel wind staat wordt de telling naar 26 juni verplaatst.

16 April 2011 – Vier orka's waargenomen Zaterdag 16 april zijn door waarnemers van Stichting Rugvin vier orka's waargenomen tijdens de maandelijkse monitoringstrip van Hoek van Holland naar Harwich. De dieren, vermoedelijk allemaal vrouwtjes, zwommen heel rustig bij elkaar in noordelijke richting. Vrijdag zijn mogelijk dezelfde dieren waargenomen voor de kust van Dungeness in Engeland. Eerder werd ook melding gemaakt van een vergelijkbare waarneming bij Calais. Hier bleek het achteraf om 3 witsnuitdolfijnen te gaan. De waarneming van 4 orka´s bij Dungeness is door de Seawatch Foundation bevestigd. Tijdens de zelfde tweedaagse trip werden ook nog 67 bruinvissen geteld. Dat waren net als in 2010 veel bruinvissen in de maand april.

01 April 2011 – Bruinvisfolder Samen met Stichting De Noordzee en SOS Dolfijn heeft Rugvin onlangs de Bruinvisfolder ook in het Engels uitgegeven. Klik hier om het het bestand als pdf te downlodaden. Of klik hier om het als Nederlandstalige pdf te downloaden.

27 januari 2011 – 30 Dolfijnen in Haringvliet Samen met Stichting ARK heeft Rugvin donderdag 27 januari actie gevoerd tegen de kabinetsplannen de Haringvlietsluizen toch dicht te houden. Klik hier om het persbericht te downloaden.

23 december 2010 – Rugvin in National Geographic In het Januari nummer van National Geographic staat een artikel over de toename van de bruinvis in de Nederlandse en Belgische Noordzee met o.a. een reportage van de laatste Oosterschelde scan. Naast de papieren versie is de reportage ook binnenkort hier digitaal te bekijken. 

Bruinvisfolder verschenen Als een gezamenljke uitgifte van SOS DOlfijn, Stichting De Noordzee en Rugvin is er nu de Bruinvisfolder verschenen. Deze folder/poster zal via diverse NME centra, evenementen worden verspreid. Klik hier om een pdf te downloaden.

Videomontage Bruinvistelling / oktober 2010 De videomontage van de bruinvistelling op 22 mei jl is klaar. De korte film geeft een sfeerimpressie weer van de bruinvisscan op de Oosterschelde. De montage is een productie van GGTV videoproducties. Klik hier om de montage te bekijken, of hier om de montage te bekijken.

26-27 september 2010 – Record op Noordzee Afgelopen zondag 26 en maandag 27 september heeft het Rugvinteam vanaf de Stena Line veerboten maar liefst 37 bruinvissen waargenomen tijdens de tweedaagse trip. De dieren werden gespot in groepjes van 1 – 4 dieren tijdens 20 waarnemingen. Het weer was overigens uitstekend. Niet eerder werden er in het najaar zoveel bruinvissen tijdens een trip waargenomen. Het blijft overigens nog steeds wachten op de eerste witsnuitdolfijnen. Zie ook Waarnemingen 2010 voor totaal aantal waargenomen dieren van dit jaar.

Jaarverslag 2009 verschenen Het jaarverslag van Stichting Rugvin is verschenen inclusief een korte terugblik op de eerste 5 jaren van haar activiteiten. Klik hier om een pdf te downloaden.

02 juli 2010 – Bruinviskalfjes in Oosterschelde  Uit onderzoek van Stichting Rugvin blijkt dat er dit jaar meerdere bruinviskalfjes geboren zijn in Nationaal Park Oosterschelde. Niet eerder werd vastgesteld dat de dieren ook hier worden geboren. Wel werden eerder jonge dieren in het Nationaal Park waargenomen. De Oosterschelde is de enige plek in Nederland waarvan bekend is dat er kalfjes geboren worden. Voor meer informatie zie persbericht 

23 juni 2010 – Orka in Waddenzee Dinsdag 22 juni is een jonge Orka waargenomen in de Waddenzee. Dit dier is deze dag ook door Stichting Rugvin waargenomen, zie foto. Het jonge dier was verzwakt en verdwaald en is voor herstel door het Dolfinarium en SOS Dolfijn meegenomen naar Harderwijk. Hopelijk wordt het dier gered en kan het in een later stadium weer terug gebracht worden naar zee.

12-13 juni 2010 – Geen bruinvissen vanaf nieuwe Hollandica Afgelopen weekend, 12-13 juni, is er voor het eerst vanaf de nieuwe veerboot Hollandica een survey uitgevoerd op de Noordzee. Helaas zijn er op deze tocht geen bruinvissen of andere walvisachtigen waargenomen.

07 juni 2010 – Eerste bruinviskalf dood! Afgelopen vrijdag (04 juni) is nabij de Roompotsluis van de Oosterschelde het eerste bruinviskalfje van dit seizoen dood gevonden. Zie artikel op zeezoogdieren.org.  Dit feit geeft nu voor 100% zekerheid aan, ondanks de sterfte van het kalfje, dat de bruinvissen zich ook echt voortplanten in de Oosterschelde. Vorig jaar september telde Rugvin al 5 grote kalfjes in september. Woensdag 2 juni zijn door Stichting Rugvin in samenwerking met Rijkswaterstaat de 3 C-pods die nabij de Roompotsluis van de Oosterscheldekering hangen naar boven gehaald om de opgeslagen geluiden voor analyse mee te nemen.

2 juni 2010 – C-pods in Oosterschelde Woensdag 2 juni zijn door Stichting Rugvin in samenwerking met Rijkswaterstaat de 3 C-pods die nabij de Roompotsluis van de Oosterscheldekering hangen naar boven gehaald om de opgeslagen geluiden voor analyse mee te nemen. Een van de "geluidsrecorders" is aan de Noordzeekant geplaatst en de twee andere C-pods in de Oosterschelde. Dit heeft als doel te kunnen vaststellen of de aanwezige bruinvissen ook de Oosterscheldekering doorzwemmen. Wil je meer weten over dit akoestisch onderzoek lees hier dan verder. Omroep Zeeland heeft van een eerdere sessie opnames gemaakt filmbeelden gemaakt. Voor foto's zie: de site van Wouter Jan Strietman 

23 mei Bruinvisscan 2010 De Bruinvistelling die de Stichting Rugvin op "Wereld Biodiversiteitsdag", zaterdag 22 mei, in samenwerking met het WNF heeft georganiseerd is succesvol geweest. In totaal zijn deze dag 15 bruinvissen geteld. Belangrijkste conclusie die de stichting hieruit trekt is dat de bruinvis zich definitief in de Oosterschelde heeft gevestigd. Nederland en met name de provincie Zeeland kunnen trots zijn op dit nieuwe vlaggeschip van de Zeeuwse natuur. Lees verder op Bruinvisscan 2010 (in voorbereiding). Klik op "de Oosterschelde" voor meer informatie of op Harbour porpoise scan 2009 

7-18 april  In het weekend van 17 – 18 april is door Stichting Rugvin vanaf de Stena line veerboten tussen Hoek van Holland en Harwich een enorm groot aantal bruinvissen waargenomen. Op zaterdag werden 148 bruinvissen waargenomen en op zondag 168 dieren. Klik hier voor een uitgebreid verslag.

26 maart 2010  Van 20 – 25 maart heeft de 24e Europese Walvisconferentie van het ECS plaats gevonden in Stralsund, Duitsland. Er waren ruim 450 wetenschappers en studenten uit meer dan 35 landen aanwezig. Stichting Rugvin heeft dit jaar i.s.m. het Wereld Natuur Fonds haar resultaten van de Oosterschelde Bruinvisscan van 19 september jl op een poster gepresenteerd. Deze poster is als pdf hier te bekijken. Er was voor de poster veel belangstelling .

06 maart 2010  Van de Rugvin survey op 5-6 maart zijn door TELEAC opnames gemaakt voor het programma Wetenschap 24. Helaas voor de journalisten werden er op de dag van de opnames geen bruinvissen waargenomen. Op de terugweg werden nog wel 3 bruinvissen en een dolfijnachtige waargenomen. Om welke soort het precies ging kon helaas niet worden vastgesteld, wrs was het een gewone dolfijn. Normaal worden in de maanden februari-maart per monitoringstrip 20-45 bruinvissen waargenomen. Waarom de aantallen nu veel lager uitvallen is nog niet duidelijk. Tijdens de afgelopen ECS conferentie bleek dat ook vanaf andere veerboten relatief weinig bruinvissen worden waargenomen. Ook is het aantal gestrande bruinvissen volgens SOS Dolfijn erg laag voor de tijd van het jaar.

22 februari 2010  Op de laatste survey van 20 en 21 februari zijn vanaf de de Stena Line veerboten tussen Hoek van Holland en Harwich  4 bruinvissen waargenomen. Dit is voor deze tijd van het jaar een ongewoon laag cijfer. Wel wist de bemanning dit weekend aan te geven dat ze enkele witsnuitdolfijnen hadden gezien vlak voor de ingang van de Nieuwe Waterweg. Met de recente stranding van een witsnuitdolfijn bij Neeltje Jans geeft dit aan dat er weer witsnuitdolfijnen zijn in dit deel van de Noordzee.

15 Februari 2010 2010 is het jaar van de biodiversiteit. Stichting Rugvin is deze week opgenomen als lid van de Biodiversiteitcoalitie 2010. Binnen deze coalitie gaat Rugvin samen met tal van andere organisaties meewerken aan een duurzamer gebruik van de biodiversiteit. Rugvin zal in dit kader een aantal specifieke communicatieactiviteiten organiseren.

5 februari 2010  De data die Stichting Rugvin vrijdag 5 februari in samenwerking met Rijkswaterstaat en het WNF heeft opgehaald zit vol met geluiden van fouragerende bruinvissen. Dit blijkt uit een eerste analyse van de gegevens van een van de drie C-pods nabij de Oosterscheldekering. Een van de "geluidsrecorders" is aan de Noordzeekant geplaatst en de twee andere C-pods in de Oosterschelde. Dit heeft als doel te kunnen vaststellen of de aanwezige bruinvissen ook de Oosterscheldekering doorzwemmen. Omroep Zeeland heeft van een vorige c-pod sessie opnames gemaakt filmbeelden gemaakt. Voor foto's zie: de site van Wouter Jan Strietman 

20 september 2009  De eerste bruinvisscan ooit van de Oosterschelde leverde een groot aantal dieren op. Stichting Rugvin en het WNF hebben vanuit de 8 boten maar liefst 54 bruinvissen waargenomen. Met aftrek van dubbeltellingen staat het aantal bruinvissen in de Oosterschelde op minimaal 30 dieren. De Oosterschelde stond vroeger in open verbinding met de Noordzee. Zeehonden, walvisachtigen, vissen en andere dieren zwommen net zo makkelijk de Oosterschelde in als uit. In 1986 werd de bouw van de Oosterscheldekering afgerond. Sinds een aantal jaren worden er regelmatig bruinvissen (kleine walvisachtigen) waargenomen in de Oosterschelde, maar niemand wist tot afgelopen zaterdag hoeveel dieren dat er hier rondzwommen. Om inzicht te krijgen in dit aantal organiseerde Stichting Rugvin in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds een telling op zaterdag 19 september. Acht boten voeren vanaf 3 havens nabij de Oosterscheldekering parallel naar het oosten. Vanaf elke boot zochten observers naar bruinvissen. De omstandigheden waren bijna ideaal. Er stond nauwelijks wind, dus geen golven die de dieren aan het oog zouden onttrekken en het was droog alleen in de eerste uren van de scan was het wat heiig. Daarom moest de bemanning even wennen aan het zicht om alle schepen op linie te krijgen. In de eerste uren van de scan kwamen er vooral meldingen binnen van de boten aan de Noordkant van de Oosterschelde. Na het onderdoorvaren van de Zeelandbrug werden er vervolgens ook veel dieren gespot aan de zuidoost zijde van het water. Er werden tijdens de scan ook regelmatig moeders met kalf opgetekend. Zeker 5 jonge dieren, kalfjes, werden er tijdens de scan geteld.

17 juni 2009  In 2005 is Stichting Rugvin gestart met maandelijkse tellingen vanaf de brug van de Stena Line veerboten die dagelijks tussen Hoek van Holland en Harwich varen. Het opvallendste resultaat hiervan is een duidelijke afname in het aantal waargenomen witsnuitdolfijnen (Lagenorhynchus albirostris). Waar de witsnuitdolfijnen in 2005 nog ruim 30% van alle waarnemingen uitmaakten, is dat in 2009 gezakt tot nog maar 3%. Volgens Frank Zanderink, coördinator van Rugvin, is het niet duidelijk waardoor dit komt: "Het lijkt erop of deze soort net zo snel weer uit de Nederlandse wateren verdwijnt als hun verschijning in de jaren tachtig". Naast de witsnuitdolfijnen worden er ook regelmatig bruinvissen gezien. In tegenstelling tot de aantallen witsnuitdolfijnen lijkt hier geen sprake van een grote afname. Het aantal waargenomen dieren per jaar en maand is relatief stabiel. In de maanden februari en maart worden ze het meest waargenomen. Deze piek op zee komt overeen met de piek in waarnemingen die op dat moment vanaf de kust worden gedaan. De minste dieren worden waargenomen in de zomer. Dit wijst erop dat zowel witsnuitdolfijnen als bruinvissen in de zomermaanden wegtrekken naar andere delen van de Noordzee. Rugvin heeft sinds de start van de tellingen in 2005 in totaal 79 witsnuitdolfijnen en 249 bruinvissen waargenomen.

U doneert aan: Stichting Rugvin

Hoeveel zou u willen bijdragen?
€10 €20 €30
Wilt u een regelmatige donatie doen? Ik wil graag bijdragen
Hoe vaak wilt u deze donatie herhalen? (inclusief deze betaling)
Naam*
Achternaam*
Email *
Telefoon
Adres
Eventuele opmerkingen
paypalstripe
Loading...