Foto van dezelfde bruinvis in 2015 (b) en 2016 (o)

(o)Afgelopen zondag 5 juni vond de eerste Foto ID vaartocht van 2016 plaats. Het team bestaande uit 3 personen (fotografen en schipper) voer uit met onze boot “het zeevarken”  en wist in de Oosterschelde nabij Burghsluis 6 bruinvissen te spotten.  Een van deze dieren was  zeer herkenbaar en was ook al in het voorgaande jaar gezien.

Duidelijk is het grote litteken op de linkerflank te zien dat zelfs ook op de andere flank doorloopt. Naast dit litteken is ook een grote lichte vlek te zien. Ook inb 2015 was dit dier in Burgsluis waargenomen en gefotografeerd.