C-pods liggen klaar aan dek

Uit het onlangs afgesloten onderzoek van Stichting Rugvin blijkt dat bruinvissen slechts in beperkte mate door de Oosterscheldekering heen zwemmen. Om te bepalen of er bruinvissen door de kering zwemmen zijn tussen december 2010 en september 2013 aan weerszijden van de kering zogenaamde C-pods opgehangen. Dit zijn hydrofoons die het geluid van bruinvissen kunnen detecteren en opslaan. Met behulp van deze C-pods is onderzocht of en hoe vaak bruinvissen door de Oosterscheldekering naar binnen en buiten zwommen. Stichting Rugvin concludeert op basis van dit onderzoek, dat bruinvissen wel door de kering heen zwemmen, maar dat dit slechts enkele tientallen keren per jaar gebeurt en dan vooral in het voorjaar. De resultaten bevestigen het vermoeden dat er geen sprake is van een regelmatige uitwisseling met dieren in de Noordzee. Om hoeveel verschillende individuen dit gaat is op basis van de meetgegevens niet te bepalen. Het driedelig onderzoek is uitgevoerd door medewerkers van Stichting Rugvin en de studenten Lisanne Korpelshoek (1) (Universiteit van Leiden) Niki Karagouni en Catalina Angel Yunda (2) (Universiteit Wageningen) en João Rodrigues (3) (Braga,Portugal) en werd mede mogelijk gemaakt met hulp van de bemanning van de MS Hammen (Rijkswaterstaat) en het Wereld Natuur Fonds. Klik voor meer informatie op de namen, het persbericht en de Oosterschelde/Cpod pagina’s..