Geschiedenis

Waar het allemaal begon!

In de zomer van 2002 werd de kiem gelegd voor Stichting Rugvin. Frank Zanderink maakte die zomer deel uit van het team van de Cetacean Research & Rescue Unit (CRRU), een Schotse organisatie die zich inzet voor het welzijn, het behoud en de bescherming van walvisachtigen. Onder leiding van Dr Kevin Robinson zag Frank tijdens een paar prachtige weken aan de Moray Firth vele tuimelaars en zijn eerste bruinvissen!

Bij thuiskomst was Frank erg benieuwd naar wat er op het vlak van onderzoek naar en voorlichting over walvisachtigen in de Nederlandse wateren plaatsvond. In zijn ogen was dit te weinig. Buiten semi-overheidswerkzaamheden uitgevoerd door enkele instituten werd er bijzonder weinig aandacht besteed aan de in de Noordzee voorkomende walvisachtigen. In 2004 kwam Frank na het lezen van een artikel over Europhlukes in contact met Ruben Huele (Centrum voor Milieustudies Leiden) en de toenmalige studenten Nynke Osinga en Bas Beekmans. Er werd besloten een haalbaarheidsonderzoek te doen naar het opzetten van een monitoringsprogramma om het voorkomen van walvisachtigen in de Noordzee te onderzoeken. De resultaten waren positief! Rederij Stena Line werd benaderd om te informeren naar de mogelijkheid om onderzoek te verrichten aan boord van de veerdiensten tussen Hoek van Holland en Harwich (Groot-Brittannië). Stena Line verleende hiervoor toestemming en stemde Nynke haar afstudeeronderzoek op deze veerdienst af. Ook sloot Rugvin zich aan bij de Atlantic Research Coalition (ARC), om op een zelfde manier, als de andere hierbij aangesloten onderzoeksgroepen die vanaf andere veerboten opereren, te kunnen werken.

Frank op de brug van een van de Stena Line schepen

In januari 2005 startte Nynke haar populatie onderzoek op de veerboten Hollandica en Britannica. Onder de naam Project Rugvin werd er gedurende twaalf maanden gemonitord. Dankzij de medewerking van Stena Line observeren sindsdien elke maand twee vrijwilligers aan boord van deze veerboten. In samenwerking met Stichting De Noordzee werd vervolgens een onderzoek- en educatieprogramma aan boord van kleinere boten op de Noordzee opgezet, dat tot eind 2006 liep. Naast het registreren van waarnemingen werden vrijwilligers opgeleid en geïnteresseerden voorgelicht over walvisachtigen. Na twee jaar als zelfstandig project van Stichting Noordzee te hebben geopereerd werd in februari 2007 een officiële stichting opgericht. Stichting Rugvin is geboren!

Op zoek naar bruinvissen in de Oosterschelde

In 2008 startte Stichting Rugvin met het verrichten van verkennende tochten in de Oosterschelde voor onderzoek naar de in dit water voorkomende bruinvis. In het najaar van 2009 werd, in samenwerking met en dankzij de financiële steun van het Wereld Natuur Fonds (WNF), een eerste officiële telling verricht in de Oosterschelde. Na deze succesvolle scan in 2009 vonden alle daaropvolgende jaren tellingen plaats.

Daarnaast heeft Stichting Rugvin vanaf december 2009 enige tijd akoestisch onderzoek uitgevoerd in de Oosterschelde, dit was met de hulp van het WNF en Rijkswaterstaat. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Een nieuw akoestisch onderzoek wordt vanaf 2017 uitgevoerd middels Studio Bruinvis, nabij Zierikzee. Ook is in 2015 gestart met foto-identificatieonderzoek in de Oosterschelde.

ECMC LOGO

 

Stichting Rugvin is sinds 2005 lid van de Atlantic Research Coalition (ARC). De European Cetacean Monitoring Coalition is hier sinds 2014 de officiële opvolger van.

Naar boven