ANBI

Stichting Rugvin is bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instantie (ANBI) onder het nummer 8176.67.167.

De Stichting is gevestigd te:

Jeruzalem 31a

6881 JL Velp

tel: 026- 3635444

rugvinfoundation@gmail.com

www.rugvin.nl

U kunt contact opnemen via de link op onze contactpagina.

 

Het bestuur staat uitgebreid beschreven op de bestuurspagina en bestaat uit:

Frank Zanderink (Voorzitter/Penningmeester)

Nynke Osinga (Secretaris)

Annemieke Podt (Lid)

Ernst Schrijver (Lid)

Nicolle van Groningen (Lid)

 

Beloningsbeleid:

Stichting Rugvin is een 100% vrijwilligersorganisatie.
Er zijn géén personeelsleden in dienst.
Onkosten worden vergoed volgens de in de projecten opgenomen onkostenvergoedingen.

 

Het beleidsplan is in te zien via de bedrijfsplan Rugvin 2012

De doelstellingen zijn te lezen in Pagina 1 Statuten

De jaarverslagen zijn te vinden op de pagina jaarverslagen, hier in zijn ook opgenomen de financiële jaarverslagen.

 

Naar boven