Walvisachtigen van de zuidelijke Noordzee

Bruinvis in de Oosterschelde

De twee meest voorkomende walvisachtigen van de Zuidelijke Noordzee zijn de bruinvis en de witsnuitdolfijn. Hiervan is de bruinvis veruit de meest talrijke. Deze twee soorten worden verder in de tabblad keuze beschreven, of klik op een van bovenstaande linken.

De aantallen die Stichting Rugvin jaarlijks telt zijn te vinden in het keuze menu onder onderzoek.

Naast deze twee soorten worden met enige regelmaat ook de tuimelaar, bultrug, dwergvinvis en gewone dolfijn gespot. Recent zijn incidentele waarnemingen gedaan  met orkas. grienden, gestreepte dolfijnen en potvis. Zie hiervoor walvisachtigen van de Noordelijke Noordzee.

Naar boven