Duidelijk litteken op de rechterflank van de volwassen bruinvis. (Foto A. Podt)

Het Foto ID team van Rugvin trof de bruinvis met kalf, dat onlangs al gefotografeerd was, wederom aan in de buurt van Burghsluis. De moeder was duidelijk herkenbaar aan haar litteken op de rechterflank (foto 1). Op de andere foto is achter de rugvin ook de in eerdere berichten vermelde witte streep zichtbaar.

Bruinviskalf met kop boven water. (Foto A. Podt)

 

 

 

 

 

De situatie van moeder met kalf geeft ons nu een mooie gelegenheid om de dieren veelvuldig te kunnen volgen in hun gedrag en hun gebruikmaking van deze foerageerplek.