De Bultrug

De Bultrug (Megaptera novaeangliae) behoort tot de baleinwalvissen. De laatste jaren wordt deze kosmopoliet steeds vaker in de Nederlandse wateren gezien.

Humpback whale (E), Baleine a Bosse (F), Buckelwal (D) , Boggelrug (ZA) 

Versrpeidingskaart Bultrug (Bron: WIkipedia)

 

Verspreiding

De bultrug kent een van de langste migratieroutes van alle zoogdieren. De dieren voeden bij de Noord-en Zuidpool en paren in de tropen. Tijdens hun trek vinden ze hun weg ook wel eens in de Noordzee. In februari 2015 zwom er een jong dier zelfs de Oosterschelde in waar heet een paar dagen verbleef. De kalfjes worden in de tropen geboren en verblijven vervolgens zo’n twee jaar bij hun moeder.  Als de dieren zo’n 10 jaar oud zijn zijn ze volgroeid. En geslachtsrijp zijn ze tussen 5-11 jaar. De dieren worden circa 50 jaar oud. De noordelijke en zuidelijke dieren vormen afzonderlijke populaties. Wereldwijd leven er naar schatting zo’n 35.000 dieren.

Twee bultruggen met sikkelvormige rugvinnen

 

Kenmerken

Het dier wordt maximaal 18 meter lang. Het heeft zeer lange flippers met veelal een witte tekening. De rugvin varieert van een grote knobbel tot veelal een sikkelvormige vin.  Op het bovenhoofd (rostrum) bevinden zich veel grote knobbels.

 

Bultrug met typische staartbeweging vlak voor deze onderduikt (Foto F. Zanderink, Knight Inlet Canada) ) .

 

Gedrag
Naast de opvallende witte flippers is een ander opvallend aspect van de bultrug dat het zich vaak uit het water verheft. En voordat de dier weer voor enige tijd onderwater duikt komt de staartvin in zijn geheel uit het water.

In en rond de voedselgronden vormen de bultruggen vaak groepen tot zo’n 20 dieren. Daarbuiten zijn het vaak individuen en moeder-kalf paren.  De dieren leven van kleine vis en krill.

 

 

Bultrug in Nederland 

Bultrug in Marsdiep, 2007 (Foto F. Zanderink)

Tot 2007 werd de bultrug voor lange tijd niet (frequent) in de Nederlandse wateren gezien. Sinds dat jaar worden bijna ieder jaar wel een of meerder bultruggen (soms enkele tegeljk) waargenomen.

 

 

Bultrug voor de kust van Scheveningen.

 

 

 

De laatste waarnemingen dateren vanuit de winter 2018/2019 toen twee dieren met enige regelmaat wekenlang voor de kust van Scheveningen en Bergen/IJmuiden opdoken.

 

Naar boven