Gewone Bruinvis

De gewone bruinvis (Phocoena phocoena) is de meest voorkomende walvisachtige in de Noordzee. Het is ook een van de kleinste walvisachtigen.

Harbour porpoise (E), Marsouin (F), Schweinswal (D),

Verspreiding gewone bruinvis. (Bron: WIkipedia)

Verspreiding De gewone bruinvis is een normale verschijning in de Nederlandse wateren en is de enige bruinvis die in Europa kan worden waargenomen. Naast de gehele Noordzee en Waddenzee wordt hij ook waargenomen in de Oosterschelde. Wereldwijd wordt hij op het gehele noordelijk halfrond waargenomen in wateren die meestal niet dieper zijn dan 200 meter.

Moeder met kalf (Foto F. Zanderink)

Kenmerken Bruinvissen worden tussen de 1.40 en 1.90m groot en wegen gemiddeld tussen de 50 en 70 kg. Vrouwtjes zijn gemiddeld iets groter dan de mannetjes. Kalfjes worden geboren in de periode mei-augustus met een gewicht van circa 5 kg en een lengte tussen de 67 en 90cm.

Een typische bruinviswaarneming is een glimp van een stuk rug met de driehoekige vin die iets achter het midden geplaatst is, welke een voorwaarts rollende beweging maakt.

Twee bruinvissen in de Oosterschelde.

 

Gedrag De dieren zoeken voedsel op en rond de zeebodem en vaak ook wel aan het oppervlak. Hier eten ze een gevarieerd menu van kleinere vissoorten als grondels, haring, wijting en sprot, maar ook inktvissen en soms schaaldiertjes. De dieren duiken normaal korter dan vijf minuten. Het uit het water springen wordt zelden waargenomen, als dit gebeurt is dit vermoedelijk in de paartijd. De gewone bruinvis leeft in de Noordzee veelal alleen, in moeder-kalf verband of soms in groepjes van 3 tot 8 dieren.

Moeder met kalf (Foto A. Podt)

Waarnemingen 

De gemiddelde groepsgrootte die Stichting Rugvin vaststelt vanaf de Stena Line is 1,8 dier per observatie). Bij een hoog voedselaanbod komen deze groepjes tijdelijk bij elkaar. Dit wordt echter zelden gezien. Normaal gesproken zijn deze dieren op hun hoede voor boten, hoewel de gewone bruinvissen in de Oosterschelde toch regelmatig in de buurt van kleine boten worden gezien.

Stichting Rugvin doet specifiek onderzoek naar de bruinvis in de Oosterschelde aan de hand van:

Zie verder ook onze serie bruinvis blogs:

De bruinvis in de Oosterschelde (blogserie deel 1)

 

De bruinvis in de Oosterschelde (blogserie deel 2)

 

 

Naar boven