Studio Bruinvis

Eerste bruinviskalf Oosterschelde snel gevolgd door een tweede.

0

Bruinvis met kalf in Oosterschelde.

Dinsdag 04 april is het eerste bruinviskalf in de Oosterschelde waargenomen. Het jonge dier werd samen met zijn moeder en 4 anderen bij Studio Bruinvis aan het havenhoofd van Zierikzee gespot.

Dit is erg vroeg in het seizoen. Normaal worden bruinvissen pas vanaf eind mei geboren.

Enige weken later is er al een tweede kalf gespot bij Studio Bruinvis. Allebei de jonge dieren werden vergezeld door hun moeder.

De dieren waren ook goed te horen in Studio Bruinvis.

 

Nog meer geluidswaarnemingen bij Studio Bruinvis

0

Bruinvis bij Studio Bruinvis

Sinds Studio Bruinvis in de ether is heeft niet iedereen het geluk gehad de bruinvissen te kunnen horen. Dan was een bezoek aan Studio Bruinvis net op het verkeerde moment. Gelukkig krijgen we via Facebook en per mail ook talloze positieve reacties van mensen die de bruinvissen gehoord en gezien hebben. Dus heb je het geluid nog niet gehoord: Probeer het nog eens! Hier alvast een voorproefje dmv deze ingezonden opname.

Veel belangstelling voor Studio Bruinvis

0

De boei van Studio Bruinvis met er naast een bruinvis op zondagmiddag jl (Foto: Kees Vliet Vlieland)

Studio Bruinvis mag zich verheugen op grote belangstelling. Niet alleen vanuit de media, maar zeer zeker ook vanuit de vele belangstellenden uit de omgeving. Iedere dag komen er tientallen mensen te voet of met de fiets af op Studio Bruinvis. Afgelopen weekend was het dan ook zeer druk met mensen die naar de bruinvissen kwamen kijken en luisteren!

Voor sommige was het een kleine teleurstelling als ze niets zagen of hoorden. Dat is inderdaad jammer. Maar er zijn nu eenmaal geen vaste tijden waarop de dieren zich laten zien of horen.  Je hebt er inderdaad wat geluk bij nodig maar ook wat geduld. En de aanhouder gaat ze zeer zeker horen. Afgelopen zondag was het echter niet alleen druk met mensen maar ook met bruinvissen.

In principe zijn alle momenten van de dag goed om ze zien en horen. Om ze echter goed te zien is weinig wind natuurlijk beter en om ze te horen houden we graag de uren aan dat de stroming weer aan trekt. Dus bij opkomend en afnemend tij.

Morgen, dinsdag 01 november is er een persmoment van 10.00 tot 11.00 uur voor alle belangstellende kranten, websites en tv- en radio programma’s. Er zullen vertegenwoordigers zijn van Stichting Rugvin, het Wereld Natuur Fonds en Nationaal Park Oosterschelde.

 

Studio Bruinvis in de lucht!! En direct waren de bruinvissen ter plekke te horen

0

Clive Menhennet bovenop de zeeboei van Studio Bruinvis tijdens de laatste installatiefase.

Na het nemen van een aantal onvoorziene hordes is het eindelijk mogelijk geworden om live naar de bruinvissen van de Oosterschelde te luisteren terwijl je ze ook nog eens kunt zien. Met de volbrenging van de laatste technische aanpassing en reparatie, afgelopen vrijdag 21-10, is deze mondiaal unieke Studio een feit. Nergens anders ter wereld kun je tegelijk luisteren en kijken naar bruinvissen. En dat allemaal op een van de beste bruinviswaarnemingsplekken van Nederland.

Studio Bruinvis bestaat uit een boei waaraan een hydrofoon (onderwater microfoon) is gehangen die het opgevangen geluid naar de ontvanger op het havenhoofd van Zierikzee zendt. Hier is het voor menselijk gehoor hoorbaar gemaakt middels een geluidsfilter en een speaker die in de informatiezuil geplaatst zijn.

Tijdens de installatiedagen leek leek het er menig keer op dat de bruinvissen vol spanning rond de boei zwommen en ons leken te vertellen vaart te maken met het afronden van de techniek. De bruinvissen waren er in ieder geval klaar voor.

Op de dag dat de Studio Bruinvis voor het eerst werkte was er direct al een kakofonie van bruinvisgeluiden waar te nemen. Soms rustige klikjes (ter oriëntatie), soms hele snelle klikjes (wanneer de bruinvissen achter prooien aan zitten) en af en toe een korte buzz als ze de prooi net voor hun bek hebben.

Wil je zelf ook wel eens naar bruinvissen luisteren, dat kan! Je kunt al lopend of fietsend vanaf Zierikzee over de dijk naar het havenhoofd (westkant van het kanaal) toe. Hier kijk je over het water van de Oosterschelde en kun je zeer regelmatig bruinvisssen zien en dus nu ook horen. Het kan zijn dat je ze al wel ziet maar niet hoort, dan zwemmen de bruinvissen van de boei af. En soms kun je ze al wel horen maar niet zien, dan zitten de dieren onder het oppervlak of gaan ze missch9oen schuil achter de golven. Maar blijf vooral kijken en luisteren.

Schema van Studio Bruinvis

Namens iedereen die bruinvissen een warm hart toedraagt veel dank aan het Wereld Natuur Fonds, Nationaal Park Oosterschelde, Natuurmonumenten, Gemeente Schouwen Duiveland en de vele Crowdfunders die het organisatorisch en financieel mogelijk maakten. Ook speciale dank aan Joop en Bert die het ons met hun Rigid Inflatable Boat (RIB) mogelijk maakten naar de boei te varen en hierop te klimmen en het laatste installatiewerk aldaar mogelijk te maken.

De Crowdfunders krijgen binnenkort meer info toegestuurd.

Bruinvis met kalf

 

Toch vertraging met Studio Bruinvis

0

Clive aan het werk met de installatie.

Helaas moeten we melden dat er vertraging is opgetreden in het operationeel krijgen van Studio Bruinvis. Onze project technicus Clive is van de week vanuit Engeland naar Nederland gekomen en heeft de zonnepanelen, ontvanger etc geplaatst en op elkaar aangesloten op het land, maar helaas bleken we geen signaal meer vanaf de boei te krijgen.

Na inspectie per boot bleek de hydrofoonkabel intern kapot te zijn vanwege te grote trekkrachten op de boei. Dit willen we nu zo snel mogelijk gaan oplossen, maar ook moet de hydrofoon nu gemaakt worden.

 

 

 

 

 

Diverse bruinvissen waren gedurende de werkzaamheden waar te nemen.

Het goede nieuws is gelukkig dat de plek zeer in trek is bij de bruinvissen en ze gedurende de diverse dagen met werkzaamheden in de afgelopen week veelvuldig te zien waren. Er was zelfs een waarneming van een bruinvis die uit het water sprong. Een indicatie dat de paartijd van bruivnissen momenteel in de Oosterschelde gaande is.

Studio Bruinvis krijgt vorm!

0

Informatiezuil Studio Bruinvis

Afgelopen week is de infopilaar t.b.v. Studio Bruinvis op het havenhoofd bij Zierikzee geplaatst. In deze zuil worden komende week de nog ontbrekende technische onderdelen geplaatst die nodig zijn voor het ontvangen van de bruinvisgeluiden uit de Oosterschelde. Kortom we zijn weer een stap dichterbij gekomen en hopen in het volgende bericht te kunnen melden dat het nu echt zover is en dat Studio Bruinvis in gebruik genomen kan worden.

Studio Bruinvis gaat het mogelijk maken om de geluiden die bruivnissen maken live naar de kant te zenden zodat bezoekers van het havenhoofd niet alleen deze dieren visueel kunnen bewonderen maar ook aan de hand van wat deze dieren aan geluid produceren.

De bruinvisgeluiden worden opgevangen met behulp van een hydrofoon die bevestigd is aan de gele boei die hier in het voorjaar voor de kust is geplaatst (zie foto en tekening).

Met de in het verschiet liggende realisatie van Studio Bruinvis krijgt een lang verwachtte belofte eindelijk vorm. Het project heeft nogal wat aanpassingen gehad en de betrokkenen het nodige  geduld.

Schematische voorstelling Studio Bruinvis

Wil je meer weten/lezen over Studio Bruinvis of al wat geluiden horen klik dan op deze link.


Het benodigde bedrag is beschikbaar gesteld door het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, het Nationale Park Oosterschelde, de gemeente Schouwen-Duiveland en door vele particuliere crowdfunders!!

 

Studio Bruinvis komt er aan ……

0

Studio Bruinvis

Het is een lang proces, we weten er alles van. Maar achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de realisatie van Studio Bruinvis. De boei van Stichting Rugvin ligt al enige tijd in het water en ook zijn de zonnepanelen al geplaatst op de lichtmast van het havenhoofd van Zierikzee.

Helaas hebben we het kunstwerk waar we de technische installatie in hadden willen plaatsen moeten vervangen door een andere invulling. Deze vorm, een informatiezuil, wordt natuurlijk ook mooi en biedt straks natuurlijk ook de gelegenheid om het geluid van de bruinvissen straks live te beluisteren.

In augustus wordt er druk gewekt aan deze zuil en zal hierin ook de installatie geplaatst worden, dan volgen er nog enige dagen van testen van het geheel met de verwachting dat alles in september gaat werken. Als alles naar wens verloopt dan zal de ingebruikname een feestelijk tintje krijgen. Als u regelmatig deze site bezoekt zult u dit tzt kunnen lezen.

 

Bruinvis met kalf in Oosterschelde tussen Burghsluis en Zierikzee.

In ieder geval aan iedereen die al lange tijd zit te wachten om te kunnen luisteren, nog even  geduld ……….. maar kijken en spotten van bruinvissen kan natuurlijk al wel. Misschien ziet u een van de moeders met  kalf wel?

 

 

Boei voor Studio Bruinvis geplaatst

0

De Rugvinboei t.b.v. Studio Bruinvis.

Zo gaat het straks werken

De boei met de hydrofoon ten behoeve van Studio Bruinvis is donderdag 28 april geplaatst door het schip de Frans Naerebout. Met het plaatsen van deze boei is de eerste fase van Studio Bruinvis afgerond. De tweede fase is het plaatsen van de feitelijke geludisinstallatie. Pas als deze twee aan elkaar gekoppeld zijn wordt het mogelijk om live naar de bruinvissen te luisteren. Het streven is om dit voor de zomervakantie te realiseren. (Helaas geven sommige media nu al aan dat Studio Bruinvis af is, dat is nog niet het geval).

Met de realisatie van Studio Bruinvis wordt het straks mogelijk om niet alleen naar onze enige veelvoorkomende walvisachtige te kijken, de bruinvis,  maar ook om er naar te luisteren. Enerzijds wordt het geluid live hoorbaar gemaakt op de kant voor aanwezige recreanten en natuurliefhebbers, anderzijds wordt de geluidsdata ook opgeslagen en vormt het een belangrijk onderdeel binnen het onderzoek naar de bruinvis dat momenteel gedaan wordt. Deze data gaat ons o.m. meer vertellen over de tijden dat de bruinvissen hier aanwezig zijn, de relatie met het tij en de ev. seizoensafhankelijk. Samen met de andere projecten zoals het foto identificatie project en de jaarlijkse telling krijgen we steeds meer informatie over de bruinvis als soort en hoe zij in de Oosterschelde leven.

Studio Bruinvis wordt financieel mogelijk gemaakt door het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Gemeente Schouwen Duiveland, Nationaal Park Oosterschelde en wordt in goede afstemming met Rijkswaterstaat uitgevoerd.

 

Boei voor Studio Bruinvis wordt op 28 april geplaatst.

0

De zonnepanelen, de hydrofoon en de zender worden vastgezet op de boei op het RWS depot in Vlissingen.

Op 28 april wordt vanaf het schip de “Frans Naerebout” de gele boei tbv Studio Bruinvis nabij het havenhoofd van Zierikzee geplaatst. De afgelopen week is deze week klaar gemaakt voor plaatsing. Door Clive Menhennet van Magrec Ltd is de hydrofoon met zendappratuur en de stroominstallatie (zonnepanelen en accu’s) op deze boei geplaatst en getest. Dit betekent nog niet dat Studio Bruinvis klaar is. Ook op het havenhoofd zelf moet nog het een en ander worden geplaatst, de studio zelf en de nodige zonnepanelen hiervoor aan de hier staande lichtmast. De verwachting en het streven is dat het geheel voor de zomervakantie in gebruik wordt genomen.

 

Studio Bruinvis komt eraan!

0

Clive, de technicus, bij de Studio Bruinvis boei in Vlissingen

Momenteel wordt er druk gewerkt aan de technische installatie van Studio Bruinvis.

Studio Bruinvis is een unieke installatie die het mogelijk gaat maken live naar bruinvissen te luisteren vanaf het havenhoofd bij Zierikzee. Dit punt is dé Hotspot van de Oosterschelde v.w.b. het zien van bruinvissen. Dit wordt dus de plek om walvissen in Nederland te zien én om er naar te luisteren!

Studio Bruinvis

Clive Menhennet, de technicus van Magrec Ltd (UK) is momenteel in Vlissingen om de boei waaraan de hydrofoon en het zendergedeelte aan vast wordt gemaakt, klaar te maken voor de te water lating. Deze boei ligt momenteel bij Rijkswaterstaat in Vlissingen en zal naar alle waarschijnlijkheid in de week van 24 april op haar plek in de Oosterschelde worden gebracht. Daarna wordt er gewerkt aan de locatie op het havenhoofd zelf. Wanneer Studio Bruinvis helemaal operationeel is, wordt binnenkort bekend gemaakt.

Studio Bruinvis wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking van Stichting Rugvin, het Wereld Natuur Fonds Nederland, Nationaal Park Oosterschelde, Natuurmonumenten, de Provincie Zeeland, Gemeente Schouwen Duiveland en Rijkswaterstaat een financiële bijdrage vanuit de Crowdfundingscampagne van vorig jaar.

 

Naar boven