Organisatie en bestuur

Geslaagde vrijwilligersdag 2019

0

Ernst inventariseert de interesse van de vrijwilligers

Op zaterdag 20 april jl werd door Stichting Rugvin in Zierikzee/Oosterschelde een vrijwilligersdag gehouden. Er waren zo’n kleine 20 “oud” en “nieuw gedienden op deze middag aanwezig. Doel van deze middag was dat de vaste vrijwilligers elkaar eens van gezicht zouden leren kennen ipv alleen de naam te weten van anderen die bijv. tijdens een teling op een andere boot zaten of ook met de Stena Line mee gaan monitoren.

Wie is wie?

Naast het elkaar leren kennen en het ook verder leren kennen van de Stichting en het bestuur stond er ook de herkenring van de bruinvissen op het programma. Dit door middel van een spel met foto’s van de in de Oosterschelde levende bruinvissen.

De middag werd voortgezet met een wandeling naar het havenhoofd van Zierikzee waar bij Studio Bruinvis nog enkele bruinvissen werden waargenomen.

En natuurlijk was er een afsluiting met borrel op het terras van zonovergoten Zierikzee. Al met al een geslaagde vrijwilligersdag! Het nieuwe seizoen kan starten!

Bestuurswisseling Stichting Rugvin

0

Het nieuwe bestuur bijeen (zonder onze Ernst).

Op zaterdag 15 december jl heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden binnen Stichting Rugvin. Eveliene heeft, na 3 jaar bestuurslid te zijn geweest, haar stokje doorgegeven aan Annemieke, daarmee is het bestuur weer compleet. Eveliene gaat ons niet helemaal verlaten en blijft actief als vrijwilligster.

Het 5-koppige bestuur bestaat momenteel uit Frank Zanderink (voorzitter & penningmeester), Nynke Osinga (secretaris), Annemieke Podt, Ernst Schrijver en Nicolle van Groningen (bestuurders) . Zie voor toelichting op deze personen de bestuurderspagina.

Stichting Rugvin 10 jaar!

0

De Stena Hollandica

Stichting Rugvin bestaat 10 jaar! Op 26 februari 2007 werd de akte op het kantoor van Notaris De Kroon in Velp ondertekend door Nynke Osinga en Frank Zanderink. Onze activiteiten waren echter al twee jaar in volle gang, maar toen nog onder de naam van project Rugvin en formeel onder de vlag van Stichting De Noordzee.

Deze eerste jaren waren we vooral actief als monitoringsorganisatie van walvisachtigen op de Stena Line veerboten tussen Hoek van Holland en Harwich en met korte scans op de Noordzee vanuit Scheveningen met de “MS Dickson”.

Jagende jan-van-genten en daar tussenin een bruinvis

De monitoring van de Noordzee vanaf de brug van de Stena Line veerboten wordt nog steeds onverminderd voortgezet. Dit doen we inmiddels dus al voor het 13e jaar, in eerste instantie binnen de “Atlantic Research Coalition”, nu voortgezet binnen de European Ceteacean Monitoring Coalition (ECMC). De trend voor bruinvissen, de meest waargenomen walvisachtige, is een min of meer gestaag toenemend aantal waarnemingen in het door ons doorkruiste deel van de Noordzee. De witsnuitdolfijn geeft een veel disperser beeld. Deze walvisachtige zagen we in de beginjaren regelmatig in kleine aantallen, tegenwoordig zijn er ook jaren waarin deze soort door ons helemaal niet wordt gezien.

Bruinviskalf “spelend”in het water.

Vanaf 2009 doet Stichting Rugvin veel aan bruinvissenonderzoek in de Oosterschelde. Een aantal ontdekkingen en resultaten hierbij zijn, de vaststelling van geboortes/voortplanting in de Oosterschelde, het min of meer opgesloten zijn van de bruinvissen in de Oosterschelde, vanwege het hoog frequente geluid van de stroming bij eb en vloed langs de kering, het in kaart brengen van de 5 bruinvis waarnemingshotspots en met als kers op de taart, de plaatsing van Studio Bruinvis op het havenhoofd van Zierikzee.

Eerste trainingsweekend voor nieuwe vrijwilligers.

 

Daarnaast hebben we in 2016 ons eerste trainingsweekend georganiseerd in de Schelphoek.

En sinds 2009 wordt ook jaarlijks de bruinvistelling gehouden, een letterlijk uitkammen van de Oosterschelde, met de inzet van 8-9 boten en vele vrijwilligers.

 

 

 

 

Twee waarnemingen van de zelfde bruinvis in opeenvolgende jaren.

En we zijn nu voor het derde jaar op rij bezig met ons Foto identificatie programma van de bruinvissen. Hiermee leren we nog meer over de bruinvissen omdat we dan de dieren individueel kunnen herkennen.

Dank voor alle steun en vertrouwen dat we kregen van het Wereld Natuurfonds Nederland, de Stena Line, het Nationale Park Oosterschelde, de vele vrijwilligers en schippers en onze collega organisaties en vele anderen.

 

Vind u ons werk ook de inzet waard, maak het ons dan iets makkelijker met een financiële bijdrage die u over kunt maken op het IBAN nummer: NL 96 INGB 0005109610. 

Naar boven