Identificatie

Bultrug op Noordzee

0

Potvis met blow aan linkerzijde

Gisteren was er even ophef over, melding van een mogelijke potvis bij IJmuiden. Het bleek echter om een bultrug te gaan. Zeker ook bijzonder, maar toch iets minder bijzonder dan een potvis. De laatste jaren komen er nl. geregeld bultruggen in de Nederlandse kustwateren voor. Zo was er afgelopen februari zelfs een bultrug de Oosterschelde in gezwommen en een paar jaar geleden was er zelfs een de Nieuwe Waterweg ingezwommen.

Maar het is echter best lastig om van afstand onderscheid te maken tussen de diverse (grote) walvisachtigen. Zeker als de omstandigheden zoals die van gisteren met een harde wind en relatief hoge golven moeilijk zijn en als de dieren ook niet meer dan een rugvin of een stuk rug laten zien.

Vinachtige bult van potvis

Toch zijn soms enkele kenmerken (aan de oppervlakte) al voldoende om een soort uit te sluiten of juist te herkennen.

Potvissen blazen hun adem via hun linker neusgat (boven op de kop), en blazen dus zichtbaar het “fonteintje” naar links. Bij harde tegenwind kan dit soms toch recht naar boven zijn. En de bult (op ca 2/3 van hun rug) die op een rugvin lijkt  is driehoekig, vaak wat rondachtig. Zie foto’s.

Twee bultruggen met naar achterwijzende vinnen

Bultruggen spuiten hun goed zichtbare blow recht omhoog, soms is deze wat gespleten. En hun rugvin kent vaak een typische sikkelvorm die naar achteren wijst.  Dit hebben andere walvissen echter soms ook. Daarnaast hebben ze lange (witgevlekte) flippers en springen ze soms hoog uit het water.

 

Groen en Doen subsidieert Stichting Rugvin!

0

Groen en Doen is een programma van het ministerie van EZ en stimuleert en ontwikkelt vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en groen in de stad. Stichting Rugvin heeft via haar vrijwilligers een aanvraag ingediend voor het opzetten van een training voor bruinvis herkenning, -observatie en dataregistratie. Deze aanvraag is nu gehonoreerd en hiermee kan Rugvin haar trainingsweekend in Zeeland gaan organiseren en uitvoeren.

Naast een aantal vrijwilligers dat vanuit Rugvin zelf de training kan gaan volgen zal er tzt ook een oproep komen voor vrijwilligers die Rugvin terzijde gaan staan op o.a. de brug van de Stena Line en de telling van bruinvissen op de Oosterschelde.

Dit jaar waren er vanuit RvO Nederland 795 vouchers beschikbaar voor opleidingsactiviteiten voor groene vrijwilligers.

Bruinvis identificatie project binnenkort van start!

0

Bruinvis voor havenhoofd Zierikzee

Afgelopen vrijdag 3 juli ging St. Rugvin wederom het water op nu met een tweetal (ex-)studenten van  de HAS in Den Bosch om een dag te gaan proefvaren op de Oosterschelde tbv het komende Bruinvis Identificatie project.

De bedoeling is dat de studenten de komende zomer, met de nieuwe boot “het Zeevarken”, aan hand van foto- en filmmateriaal zoveel mogelijk bruinvissen proberen te identificeren om hiermee grip te krijgen over o.a. de verspreiding van de bruinvissen in de OS, maar ook met welke dieren ze samen optrekken etc.

Bruinvis met cirkelvormig litteken

Om goede foto’s te maken van de bruinvissen, het liefst van zo dichtbij mogelijk is een kleine boot aangeschaft, met steun van het Wereld Natuur Fonds, als een soort van platform dat stil kan liggen op de diverse hotspots van de OS.

Het is een pittige opgave daar de kenmerken van bruinvissen veel minder makkelijk vast te stellen zijn dan die van bijvoorbeeld tuimelaars. Het ontbreekt bij bruinvissen vaak aan echte littekens op rug, flanken en met name de rugvin.  maar uit ervaring weten we dat er er toch een aantal bruinvissen in de OS rondzwemmen die toch te identificeren zijn. En de eerste herkenning van een “nieuwe” bruinvis lijkt een feit.

Bruinvis met cirkelvormig litteken (2)

De omstandigheden waren prima, een fel zonnetje, weinig wind en een 8-tal bruinvissen rondom ons op verschillende tijdstippen. Met wederom een kalfje!! En een paar visdiefjes die ons geregeld vertelden waar de bruinvissen weer boven zouden komen.

Een leuke bijkomstigheid was dat we een hydrofoon bij ons hadden die prima werkte en ons af en toe de geluiden van de bruinvissen aan ons liet horen, vlak voor de plek waar we Studio Bruinvis willen plaatsen.

 

Naar boven