Bijzondere waarnemingen

Spitssnuitdolfijn bij Oostende aangespoeld

0

Op woensdag 15 januari jl. is een spitssnuitdolfijn aangespoeld op een strekdam bij Oostende (België). Waarschijnlijk leefde het dier nog toen het strandde op de kust. 

Autopsie aan de spitssnuitdolfijn (Bron: VRT NWS)

Inmiddels is er autopsie uitgevoerd op het dier aan de universiteit van Gent en blijkt het te gaan om een gewone spitssnuitdolfijn (Mesoplodon bidens). Het vrouwelijke dier was 2,88 m en het woog 240 kg. (Bron: VRT NWS). De doodsoorzaak is tot nu toe niet bekend. Er werden in de maag geen plastic resten of ander afval aangetroffen, maar ook geen voedselresten wat duidt op dat ze langere tijd niets gegeten had. Er waren geen symptomen van een trauma en het dier leek ogenschijnlijk gezond te zijn.

Gewone spitssnuitdolfijn in Oosterschelde (augustus 2017, foto: Christa de Boks)

Het gebeurt niet vaak dat deze soort aanspoelt op de Nederlandse of Belgische kust. Ruim twee jaar geleden zwom er een zelfde dier de Oosterschelde binnen. Kort daarop overleed het dier in de buurt van Neeltje Jans.

Gewone spitssnuitdolfijnen kunnen 5,5 meter lang worden en leven normaliter in de Atlantische oceaan. Er is niet veel over deze soort bekend, alleen dat ze zich voor een groot deel met inktvissen voeden.

Bultrug zwemt nog steeds voor Nederlandse kust (update 09-12)

0

Bultrug in Nieuwe Waterweg (Foto: Jorn Glas)

Het blijft bijzonder, ondanks het feit dat het nu wel zeer regelmatig voorkomt, dat een bultrug zich voor de kust van Nederland ophoudt. Nu zwemt er al enige weken een bultrug voor de kust van Zuid Holland.

Zondag 9 december Nog steeds zwemt de bultrug (wrs dezelfde) voor de Nederlandse kust. Nu werd het dier gezien ter hoogte van de Maasvlakte (Rotterdam).

Vrijdag 30 november. De bultrug die al wekenlang voor de Nederlandse kust zwemt is ook vandaag weer gezien. Nu was het dier te bewonderen, ook uit het water springend, voor de kust van Kijkduin (Den Haag).

Vrijdag 23 november . Momenteel wordt een bultrug waargenomen in de Nieuwe Waterweg! Het is nog niet bekend of dit het zelfde dier is als de bultrug die de laatste weken voor de kust van Scheveningen vertoefde. Inmiddels zet het dier weer koers richting Noordzee. 

Bultrug voor de kust van Scheveningen

Woensdag 7 november werd het dier even voor korte tijd samen met een bruinvis gezien. Op zondag 11 november dook voor de kust van Scheveningen de bultrug voor korte tijd naast een windsurfer op.

Bultrug voor Scheveningen (Foto J. van der Sluis)

Op zondag 18 november wordt het dier na enige afwezigheid wederom voor de kust van Scheveningen gezien waar het regelmatig het publiek op het strand vermaakt met sprongen uit het water. Het blijkt nu uit onderzoek van de organisatie “Happy Whale” dat het om de zelfde bultrug gaat als het dier dat enige tijd geleden bij Texel zwom.

De laatste jaren (sinds 2007) zwemmen er ieder jaar regelmatig bultruggen, de meeste dieren zwemmen en foerageren hier meerdere dagen alvorens ze weer verder trekken.  In 2015 zwom er zelfs een jong dier enige tijd in de Oosterschelde. 

Griend gestrand bij Egmond

0

De gestrande griend van zondag 18-11-18 (Foto L. IJsseldijk)

In de loop van zondag 18 november is een Noord-Atlantische griend (Globicephala melas/ Pilot whale) waargenomen voor de kust van Egmond aan Zee. Helaas is het dier later op de dag gestrand en overleden.

Grienden worden niet vaak waargenomen in de Nederlandse wateren, hoewel de laatste jaren (2015 Vlissingen en 2014 op Schouwen Duiveland) er toch wel enkele dieren op de Nederlandse kust gestrand zijn.

Het nu overleden dier is in de nacht van zondag op maandag jl. in Utrecht op de Veterinaire faculteit onderzocht. Het bleek als gevolg van een zware longontsteking te zijn overleden. Het mannetje was 5,5 m lang en woog meer dan 2.000 kg.

 

Spitssnuitdolfijn in Oosterschelde

0

Gewone spitssnuitdolfijn (Mesoplodon bidens) Foto: Christa de Boks)

 

Op 30 augustus is in de buurt van “Neeltje Jans” in de Oosterschelde een “gewone spitssnuitdolfijn (Mesoplodon bidens) waargenomen. Het dier was toen nog “springlevend” zie beeldmateriaal. Helaas is deze walvisachtige vandaag levend gestrand in de buurt van de Schelphoek (Oosterschelde), waarna het korte tijd later overleed.
Het dier is inmiddels onderzocht aan veterinaire faculteit in Utrecht. Klik hier voor de bevindingen.

 

Kenmerkend is de lange spitse snuit (Foto Christa de Boks)

De familie van de spitssnuitdolfijnen, eigenlijk kleine walvissen, kent 21 verschillende soorten (hiervan zijn de butskoppen de bekendste soorten). De gewone spitssnuitdolfijn die nu dus in de Oosterschelde is waargenomen kan tot 5,5 meter lang worden en wordt normaliter alleen in de  Atla

ntische oceaan waargenomen. Er is nog niet veel bekend over deze walvisachtige, maar het dier schijnt zich normaliter vooral met inktvissen te voeden.

 

Zeldzame Groenlandse Walvis voor de kust van Oostende (B) en Vlissingen (NL).

0

Groenlandse Walvis

Op vrijdag 31 maart werd een Groenlandse walvis (Balaena mysticetus) voor de kust van Oostende (B) waargenomen. Dit waarschijnlijk zelfde dier werd op 11 april ook voor de Nederlandse kust (Vlissingen Westkapelle) waargenome. Het voorkomen ban deze walvissoort is echt een zeldzaamheid. Normaliter bewoont de Groenlandse  walvis het koude Noordpoolwater en de subarctische zeeën aan de rand van het pakijs, dat het dier volgt met de seizoenen.[2] Hij leeft er in ondiep water dicht bij land. (Zie you tube)

 

Bultrug in en uit de Oosterschelde!!

0

De bultrug heeft de Oosterschelde verlaten!! Uit verschillende bronnen blijkt dat de bultrug die sinds een paar dagen in de Oosterschelde werd gezien  op eigen kracht de Oosterschelde heeft verlaten. Het dier is dus ook weer door de kering naaar buiten gezwommen.

Sinds zaterdag 14-2 kwamen er meldingen binnen over een grote walvisachtige in de Oosterschelde. De eerste meldingen deden vermoeden dat het wrs om een tuimelaar ging. Een niet heel bijzondere waarneming, omdat deze dofijnsoort wel eens vaker de Oosterschelde is ingezwommen. Helaas altijd met een dodelijke stranding als slot.

Zondag 15-2 kwamen er meldingen dat het dier minstens 5 meter lang zou zijn en geen grote rugvin zou hebben. Achteraf blijkt het dier langer te zijn geweest ca. 10m. Kortom geen echt jong dier meer, maar ook nog lange geen volgroeid dier.

Bultrug in Oosterschelde (foto: Annemarie van den Berg)

De eerste foto en korte filmpje die we net zagen doen aan een bultrug denken. Aan de blow te zien iig een walvis! Misschien dat het morgen iemand lukt om het raadsel op te lossen.

Vanochtend 16-2 is het dier wederom gesignaleerd in de Oosterschelde tussen Wemeldinge en Yerseke.

Laatste melding: Noordoostkant Oosterschelde tussen Gorishoek en Bergse Diepsluis.

Er zijn via Omroep Zeeland en Zeezoogdieren.org  beelden van de bultrug te bekijken. Prachtig!

Bultrug in Oosterschelde (foto: Dominique & Thierry)

Bultruggen  (Megaptera novaeangliae) zijn kosmopolieten en kunnen in principe in alle zeeën worden aangetroffen waar genoeg voedsel (kleine vis) zit.

Ze worden max. 18 meter lang.

Kenmerkend zijn de lange flippers met witte vlekken en de rugvin die kan variëren van kleine sikkel  tot grote bobbel (bult). De staartvin gaat vlak voor de duik omhoog.

Aan het oppervlak is eerst de fontein vaak te zien dan pas  de rugvin/bult.

 

Willy de Walvis

Amusement:

In 1969 werd er al een lied gemaakt over een walvis, Willy, die de zee verliet om elders te gaan zwemmen …..

Het koor heette de (Ooster)Scheldebellen.

Gouden bruinvismomenten op de Oosterschelde

0

Even de boot inspecteren.

Afgelopen weekend (16-18 mei) heeft “Rugvinner” Ernst gouden momenten beleefd op de Oosterschelde. Tijdens het hele mooie en rustige weer is hij er in geslaagd prachtige plaatjes te maken van de hier zwemmende bruinvissen. Hij heeft nog geen kalfjes waargenomen, maar schatte toch zeker wel 20 – 25 verschillende bruinvissen te hebben gezien. Dat is een goed teken voor de op handen zijnde bruinvistelling die momenteel gepland staat op 14 of 15 juni (zie onderstaand bericht).

Wil je meer lezen over deze mooie ervaring en meer prachtige bruinvisfoto’s zien, ga dan naar onze blogpagina!

Grijze zeehonden eten bruinvissen!!

0

Grijze zeehond valt bruinvis aan. Foto: L. Scalabre – OCEAMM

Er was in 2012 door onderzoek van Jan Haelters al eerder sprake van grijze zeehonden die zeer waarschijnlijk bruinvissen hadden gedood. Nu is onlangs het artikel ” Direct evidence of grey seal predation on harbour porpoise” van Thibaut Bouveroux (OCEAMM: Observatoire pour la Conservation et l’Etude des Animaux et Milieux Marins) verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift “Marine Mammal Science”. Hierin wordt onder meer beschreven door deze Atlantic Research Coalition (ARC) collega, hoe grijze zeehonden  in het afgelopen jaar bruinvissen hebben aangevallen langs de kust van Noord Frankrijk. Ook wordt melding gemaakt van het eten van reeds dode bruinvissen door deze zeehonden. Maar wat bijzonder is aan de beschrijving is dat de aanval gestaafd wordt door goed fotomateriaal.

Klik op de foto voor een vergroting. In het artikel vindt je meer foto’s en kaartmateriaal.

Meer walvissoorten in Noordzee

0
Dwergvinvis

Dwergvinvis

Naast de toename van het aantal bruinvissen in het Nederlandse deel van de Noordzee worden er de laatste jaren ook steeds meer andere soorten walvissen waargenomen door ons en door andere organisaties.

Naast de bruinvis is de witsnuitdolfijn momenteel de meest waargenomen soort. In de jaren 60 en zeventig was de tuimelaar ook redelijk algemeen, maar die wordt nu niet meer zoveel gezien. Wel is er één deze zomer nog de Oosterschelde ingezwommen (net zoals in 2007).. En sinds een jaar of 8 worden er bijna jaarlijks bultruggen gesignaleerd met in 2012 maar liefst 8 meldingen, met de stranding van Johan(na) als publicitair hoogtepunt.

In 2010 en '11 zwommen er orka's in de Noord- en Waddenzee. En de afgelopen maand waren we getuige van een stranding van weer een potvis en een spitssnuitdolfijn. Ook meldde een reiziger van de Stena Line naar Harwich ons dat hij naast een aantal bruinvissen een dwergvinvis had gezien. Ook komen er meldingen binnen van gestreepte en gewone dolfijnen. Kortom het wordt steeds leuker en interessanter in onze wateren.

De reden van deze toename kunnen  we echter niet zo maar toeschrijven aan verbeterde leefomstandigheden in onze wateren. Veranderingen (afname) van voedselaanbod elders, veranderingen van zeestromingen en hun temperatuur, werkzaamheden op zee, alsmede de toename van een aantal soorten zullen hierbij zeker ook een rol in spelen.

Komende week gaan we als St. Rugvin zelf weer de zee op met onze maandelijkse monitoringstrip. Afgelopen juli werden er 41 bruinvissen geteld . Dat is een absoluut record voor juli! Zie de blog binnenkort!

Grijze zeehond achter dood bruinvissen

0
Grijze zeehond (foto Jan Haelters)

Grijze zeehond (foto Jan Haelters)

18 oktober presenteerde Jan Haelters (BMM) tijdens een symposium te Amsterdam het resultaat van het onderzoek van twee bruinvissen. Die waren in september 2011 aangespoeld te Knokke-Heist en te Oostende. Er werd aangetoond dat de dieren gedood en hoogstwaarschijnlijk gedeeltelijk opgegeten waren door grijze zeehonden. Een uitgebreid verslag hiervan wordt volgende maand gepubliceerd in het Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift Aquatic Mammals. De auteurs, J.Haelters, F.Kerckhof, S.Degraer van het KBIN en T.Jauniaux van de Universiteit van Luik, kwamen tot de verrassende conclusies door een uitgebreid en gedetailleerd onderzoek van de verwondingen van de twee bruinvissen, gevolgd door een vergelijking met de tandstructuur van bijna 140 zeehondenschedels beschikbaar in musea in België en de omringende landen.

De grijze zeehond kan meer dan 300 kg zwaar worden en is een opportunist die zich vooral voedt met vis, inktvis en af en toe met schaaldieren. Het is echter voor het eerst dat het dier beschreven wordt als predator van een ander zeezoogdier. De bevindingen kunnen een verklaring bieden voor een aantal van de mysterieuze mutilaties op gestrande bruinvissen in o.a. Nederland en België; wetenschappers, natuurbeschermers, vissers en betrokken ambtenaren breken zich hierover reeds enkele jaren het hoofd.

Naar boven