Afval op zee

“De bruinvissen waren er even niet”.

0

Vrachtschip ter hoogte van de windparken op zee.

Afgelopen weekend 23-24 maart vond aan boord van de Stena Line veerboten Hollandica en Britannica de monitoringstrip van maart plaats. Er waren al enkele weekenden voorbij gegaan met een afgelaste trip vanwege een teveel aan wind. Het afgelopen weekend zou goed genoeg zijn volgens de voorspellingen. Op zaterdag was het weer redelijk, er waren wel wat golven, maar als er een bruinvis zou zwemmen zou die toch gezien kunnen worden. Maar de teller bleef echter op één staan.

jan-van-gent

Er vlogen genoeg zeevogels (jan-van-genten, aalscholvers, roodkeelduikers e.a.) rond die er op duiden dat er toch zeker vis zat. Zondag was prima weer, het was af en toe zelfs bijna een spiegel, maar ook deze dag bleef het aantal bruinvissen laag ten opzichte van de verwachting. 4 bruinvissen (in totaal 5) werden er deze dag gezien. En zelfs deze lieten zich maar kort waarnemen. Stil hangend aan het oppervlak (logging) merkten ze het naderende schip op en doken onder om niet meer in het zicht boven te komen.

Jan-van-gent duikt in zee voor een maal (Foto’s T. de Haan)

 

 

In het gebied, midden op de vaarroute waar we voor zo’n twee uur door heen voeren met een overdaad aan jagende jan-van-genten zagen we geen bruinvissen. Overal waren deze zeevogels aanwezig en plonsden er op  los op zoek naar vis, maar de bruinvissen waren er simpelweg gewoon even niet, bijna niet.

Dit “gemis”werd voor een deel goed gemaakt met toch wel mooie vogelwaarnemingen van zwarte zee-eenden, roodkeelduikers, alken, een grote jager, drieteenmeeuwen, sternen en vele honderden jan-van-genten.

 

 

Helaas ook ballonnen op zee, van plastic en van folie.

 

 

En helaas zagen we ook veel ballonnen op het zeewateroppervlak.

Lees ook de blog van deze tocht.

 

 

 

 

Noordzee monitoring “de mist in”

0

Afgelopen weekend, 2 -3 juni 2018 vond de maandelijkse tweedaagse monitoring vanaf de Stena Line veerboten tussen Hoek van Holland en Harwich weer plaats. Gezien de grote aantallen bruinvissen van voorgaande maanden waren de verwachtingen redelijk hoog gespannen. 

De lucht betrekt boven Engeland

 

Op zaterdag was het weer rustig Bft 2 en af ten toe Bft 3. Het zicht was goed, maar het was erg rustig op zee. Nauwelijks zeevogels, een paar jan-van-genten en een enkele mantelmeeuw. Bruinvissen werden er niet gezien. Er was slechts één waarneming van of twee dolfijnen, of twee bruinvissen, de waarneming was te kort om dit vast te stellen. Daarna nog een grijze zeehond.

 

 

 

De achterkant van de Britannica was niet waar te nemen vanaf de brug.

Op zondag waren we getuige van wel een heel slechte dag, zodra de Stena Britannica de Stour uit was gevaren de Noordzee op, doken we een dikke brei van mist in waar het schip pas in de Nieuwe waterweg uit kwam. Het zicht varieerde van 100- 300m . Er werden verder geen walvisachtigen waargenomen.

Zie het totale aantal waargenomen walvisachtigen in de Noordzee in 2018. 
Lees ook de Blog van deze tocht.

 

Veel ballonnen in zee! Helaas!

0

Verzameling afval in Kats na een Foto ID tocht (Foto Kelly de Vries)

De afgelopen weken zijn we als Stichting Rugvin veel het water op gegaan. Het foto ID-team is vanuit de haven van Kats meerderde keren met de eigen boot de Oosterschelde opgevaren en vanuit Hoek van Holland gingen we met de veerboten van Stena Line mee voor onze maandelijkse monitoring. Naast het met name monitoren van walvisachtigen en noteren van de aantallen zeevogels die we tegenkomen op de Noordzee hebben we vanaf deze platforms ook oog voor het drijvende afval dat we tegenkomen. Vanaf de veerboten noteren we wat we zien aan afval. Met onze eigen boot kunnen we het afval, merendeels van kunststof, veelal aan boord tijdelijk kwijt om het in de haven van Kats in de juiste containers te stoppen.

De variatie van het afval is groot. We komen bankstellen tegen, maar ook planken, pallets, emmers, touwen, zeilen en plastic tasjes. Bij sommige vondsten zoals werkhandschoenen of een laars kun je nog denken, “een ongelukje”, maar bij andere producten zoals blikjes, drankcontainers etc. is het waarschijnlijk helaas vaak de nonchalance die het afval in het wat doet belanden.

Ballon van folie midden op de Noordzee.

Vanaf de Stena Line hebben we in de maand augustus helaas moeten constateren dat ballonnen en dan met name die van folie gemaakt zijn, het meest voorkomende drijvende afval vormden. Maar liefst 65 ballonnen kwamen we tegen op de weg van Hoek van Holland naar Harwich en terug.

Dit en andersoortig  afval verteerd of vergaat dus echt niet. Jammerlijk, vinden we dit soort afvalresten niet alleen aan het zeeoppervlak terug maar ook in de magen van zeevogels, walvisachtigen en schildpadden of de dieren raken er in verstrengeld.

Naar boven