Sponsoren & Partners

Stichting Rugvin is geheel afhankelijk van giften en sponsoring. Dankzij sponsoring en donaties kan het onderzoek op zowel de Noordzee als de Oosterschelde worden voortgezet.

Ondersteuning door het bedrijfsleven en andere organisaties wordt bijzonder op prijs gesteld! Sponsoren ontvangen jaarlijks het jaarverslag (digitaal of papieren versie naar keuze) en worden per e-mail op de hoogte van de activiteiten van Stichting Rugvin. Uiteraard wordt de naam en de logo van het bedrijf/de organisatie weergegeven op de website en in publicaties!

Aan wat voor manieren van sponsoring kun je denken…
– Een financiële bijdrage om de reiskosten van vrijwilligers te kunnen vergoeden.
– Het verstrekken van brandstof aan deelnemende boten tijdens de Oosterscheldescans.
– Het gratis printen van publicaties mogelijk maken.
– Het verstrekken van vlaggen/banners/kleding voor vrijwilligers met het Rugvin logo om de naamsbekendheid te kunnen vergroten. Bovendien vallen vrijwilligers beter op waardoor we beter benaderbaar zijn!

Kan jouw bedrijf/organisatie ons helpen? Andere ideeën? We horen het graag dus neem vooral contact met ons op!

Sponsoren

Stena Hollandica op weg naar Harwich.

Stena Line
Sinds 2005 biedt Stena Line, Stichting Rugvin de mogelijkheid om van de brug van de veerboten Hollandica en Brittanica gebruik te maken als observeerplatform. Elke maand worden vrijwilligers enthousiast ontvangen door de crew en krijgen zij eten en drinken aangeboden. Ook de bemanningsleden, die inmiddels goed op de hoogte zijn van walvisachtigen, spotten regelmatig bruinvissen en registreren hun waarnemingen. Stichting Rugvin is het management en de crew enorm dankbaar voor hun medewerking en betrokkenheid!

Bruinvisscan 2009

Wereld Natuur Fonds
Dankzij de financiële steun van en goede samenwerking met het Wereld Natuur Fonds heeft Stichting Rugvin in 2009 de eerste officiële bruinvistelling in de Oosterschelde kunnen organiseren. Naast de vrijwilligers van Stichting Rugvin namen veertien “Lifeguards” deel aan de scan. Het WNF maakte het mogelijk diverse boten te kunnen gebruiken en maakte de aankoop van de hydrofoon die tijdens de scan gebruikt werd mogelijk. Ook latere scans zijn gefinancierd door het WNF. Daarnaast heeft het WNF de aanschaf van de C-pods mogelijk gemaakt die gebruikt werden voor akoestisch onderzoek in de Oosterschelde.

Samenwerkende organisaties

ECMC (voorheen ARC)
Na de start van Project Rugvin in 2005 heeft Rugvin zich aangesloten bij de Atlantic Research Coalition. De in totaal negen onderzoeksorganistaties uit Spanje, Ierland, Groot-Brittannië en Nederland die onderdeel uitmaken van dit verbond, gebruiken allen veerdiensten op de Europese zeeën als onderzoeksplatform. Door gebruik te maken van dezelfde systematiek en onderzoeksmethoden wordt er doelmatiger gewerkt. Daarnaast worden er gezamenlijke onderzoeksrapporten uitgebracht via het Joint Nature Conservation Committee (JNCC) en vindt er jaarlijks tijdens de conferentie van de European Cetacean Society (ECS) overleg plaats.

In 2014 is ARC overgegaan in een verbeterde coalitie, (European Cetacean Monitorings Coalition) die als doel heeft om haar data als gezamenlijk data te gaan gebruiken.

 

De ECMC bestaat naast Stichting Rugvin uit de volgende acht organisaties:
Organisation Cetacea (ORCA)
– University of Aberdeen
– Norcet
Irish Whale and Dolphin Group (IWDG)
AMBAR
Marinelife (Biscay Dolphin Research Programme)
Seatrust
– Plymouth to Santander Marine Survey

 

Andere organisaties
Daarnaast heeft Stichting Rugvin goede banden met Stichting De Noordzee en SOS Dolfijn met wie Stichting Rugvin samen een folder heeft uitgebracht dankzij financiering van het WNF. Een aantal van de vrijwilligers bij Rugvin zijn werkzaam bij deze organisatie. Daarnaast draagt Nationaal Park Oosterschelde bij met het informeren van het Nederlandse publiek over het voorkomen van de bruinvis in de Oosterschelde.

Naar boven