Sponsoren & Partners

Het werk van Stichting Rugvin is niet mogelijk zonder de steun en medewerking van de hieronder genoemde organisaties en bedrijven.

Sponsoren

Stena Hollandica op weg naar Harwich.

Stena Line
Sinds 2005 biedt Stena Line, Stichting Rugvin de mogelijkheid om van de brug van de veerboten Hollandica en Brittanica gebruik te maken als observeerplatform. Elke maand worden vrijwilligers enthousiast ontvangen door de crew en krijgen zij eten en drinken aangeboden. Ook de bemanningsleden, die inmiddels goed op de hoogte zijn van walvisachtigen, spotten regelmatig bruinvissen en registreren hun waarnemingen. Stichting Rugvin is het management en de crew enorm dankbaar voor hun medewerking en betrokkenheid!

Bruinvisscan 2009

Wereld Natuur Fonds
Dankzij de financiële steun van en goede samenwerking met het Wereld Natuur Fonds heeft Stichting Rugvin in 2009 de eerste officiële bruinvistelling in de Oosterschelde kunnen organiseren. Naast de vrijwilligers van Stichting Rugvin namen veertien “Lifeguards” deel aan de scan. Het WNF maakte het mogelijk diverse boten te kunnen gebruiken en maakte de aankoop van de hydrofoon die tijdens de scan gebruikt werd mogelijk. Ook latere scans (2010,   2011, 2013, en 2014 ) zijn gefinancierd door het WNF. Daarnaast heeft het WNF de aanschaf van de C-pods mogelijk gemaakt die gebruikt werden voor akoestisch onderzoek in de Oosterschelde.

Peter en Frank halen Cpod binnen

Rijkswaterstaat
Tussen december 2009 en 2013 zijn er enkele C-pods aan beide kanten van de Oosterscheldekering geplaatst. De geheugenkaartjes van deze C-pods met data en de batterijen moesten regelmatig verwisseld worden. Dankzij de medewerking van Rijkswaterstaat, die materiaal en bemanning ter beschikking stelt, konden de C-pods bereikt en teruggeplaatst worden. Dit akoestisch  onderzoek naar migratie van bruinvissen door de Oosterscheldekering is inmiddels afgesloten. Het eindrapport kan hier worden nagelezen.

 

Samenwerkende organisaties

ECMC (voorheen ARC)
Na de start van Project Rugvin in 2005 heeft Rugvin zich aangesloten bij de Atlantic Research Coalition. De in totaal negen onderzoeksorganistaties uit Spanje, Ierland, Groot-Brittannië en Nederland die onderdeel uitmaken van dit verbond, gebruiken allen veerdiensten op de Europese zeeën als onderzoeksplatform. Door gebruik te maken van dezelfde systematiek en onderzoeksmethoden wordt er doelmatiger gewerkt. Daarnaast worden er gezamenlijke onderzoeksrapporten uitgebracht via het Joint Nature Conservation Committee (JNCC) en vindt er jaarlijks tijdens de conferentie van de European Cetacean Society (ECS) overleg plaats.

In 2014 is ARC overgegaan in een verbeterde coalitie, (European Cetacean Monitorings Coalition) die als doel heeft om haar data als gezamenlijk data te gaan gebruiken.

 

De ECMC bestaat naast Stichting Rugvin uit de volgende acht organisaties:
Organisation Cetacea (ORCA)
– University of Aberdeen
– Norcet
Irish Whale and Dolphin Group (IWDG)
AMBAR
Marinelife (Biscay Dolphin Research Programme)
Seatrust
– Plymouth to Santander Marine Survey

 

Andere organisaties
Daarnaast heeft Stichting Rugvin goede banden met Stichting De Noordzee en SOS Dolfijn met wie Stichting Rugvin samen een folder heeft uitgebracht dankzij financiering van het WNF. Een aantal van de vrijwilligers bij Rugvin zijn werkzaam bij deze organisatie. Daarnaast draagt Nationaal Park Oosterschelde bij met het informeren van het Nederlandse publiek over het voorkomen van de bruinvis in de Oosterschelde.

Naar boven