Bestuursleden

Na eerst twee jaar lang als zelfstandig project van Stichting De Noordzee geopereerd te hebben is in februari 2007 Stichting Rugvin opgericht (zie geschiedenis). De stichting is opgericht door Nynke Osinga (toenmalig studente nu gepromoveerd), Frank Zanderink (ARK Natuurontwikkeling) en Ruben Huele (Centrum voor Milieustudies Leiden). In 2011 besloot Ruben zijn werkzaamheden voor Stichting Rugvin neer te leggen. Frank en Nynke vroegen Bas Beekmans zijn opvolger te worden. Bas nam deze taak op zich en bleef bestuurslid tot november 2013. Hij werd opgevolgd door Ilse.

Per 01 november 2015 is het bestuur versterkt met drie nieuwe leden. Naast het aantreden van Eveliene Jansen-Dinger, Nicolle van Groningen en Ernst Schrijver heeft Ilse een stapje terug gedaan. De nieuwe bestuursleden stellen zich hieronder aan u voor.

 

De bestuursleden stellen zich voor:

Frank showt hydrofoon tijdens tocht op Oosterschelde.

Frank Zanderink, Voorzitter / Coördinator

Mijn interesse in grote zoogdieren, als belangrijke schakels van onze ecosystemen, gaat terug naar de middelbare school waar ik opgroeide in de begin- en hoogtijdagen van Greenpeace Nederland. Zij voerde in die tijd voor mij een zeer aansprekende manier van actie voor de bescherming van onder andere de walvisachtigen. Als gevolg hiervan sloot ik mij later, als bosbouw- en natuurbeheerstudent in Wageningen, aan bij de lokale Greenpeace kerngroep. Ik werd na enige jaren ook actief als actievoerder, maar vooral als voorlichter (met onderwerpen als walvis- en zeehondenjacht en atoomenergie) en trainer van andere voorlichters. Na wat omzwervingen als student met onderzoeken naar de wolf en de bruine beer in Plitvice en werkzaam te zijn als Conservation officer in het Chikuni wildreservaat voor WWF Zambia, kwam ik via deelname aan een onderzoeksprogramma van het CRRU in Schotland weer bij de zeezoogdieren uit. Na terugkomst in Nederland realiseerde ik mij dat hier, naast de semi-overheidsinstituten, toentertijd geen enkele organisatie de koppeling tussen onderzoek naar walvisachtigen en publieksvoorlichting maakte. Na een goed overleg met het Centrum voor Milieustudies in Leiden werd door Nynke en Bas (toen nog studenten) een haalbaarheidsstudie voor onze latere activiteiten uitgevoerd. Die uitkomst was positief en project Rugvin, later Stichting Rugvin, kwam hiermee in de startblokken. Naast mijn werk voor Rugvin werk ik verder als projectleider Europese projecten en Rivieren voor ARK Natuurontwikkeling.

Nynke op zee

 

Nynke Osinga, mede-oprichter/secretaris

In 2005 studeerde ik af als bioloog aan de Universiteit van Leiden. Tijdens mijn studie deed ik onderzoek naar methodes om bruinvissen in de Noordzee te monitoren en ook naar bijvangst van bruinvissen in de visserij. Naast mijn studie startte ik samen met Frank Zanderink, Ruben Huele en Bas Beekmans met het eerste bruinvisonderzoek, dat later vorm kreeg als Stichting Rugvin. Ik werkte tussen 2005 en 2014 als zeezoogdierenonderzoeker op de Zeehondencrèche in Pieterburen. Sinds 2008 was ik ook verbonden aan de Universiteit Leiden, waar ik mijn promotieonderzoek deed. Dit onderzoek richt zich op de biologie van gewone zeehonden en grijze zeehonden en het identificeren van menselijke invloeden op deze populaties. In 2015 heb ik mijn promotieonderzoek afgerond.

 

 

Nicolle van Groningen

Nicolle van Groningen
‘Hoe kan ik als persoon iets bijdragen aan behoud van deze mooie wereld?’. Op deze vraag is veel van mijn handelen gebaseerd; van vrijwilliger bij natuureducatiecentra, bruinvisopvang Neeltje Jans en Greenpeace tot onderzoeker naar common dolphins in Nieuw Zeeland. Met nog een hoop daartussen en daarna. Ik groeide op aan zee, haalde mijn vaarbewijs, EHBO voor walvisachtigen en m’n Padi. Studeerde in 2000 af op een onderzoek naar ‘Effecten van Whale Watch praktijken op Delphinus delphis’ en verbrede mijn horizon met (studie)reizen waar ik veel inzichten heb gekregen over hoe bij te dragen. En met welk doel. Natuurorganisaties, burgerinitiatieven en duurzaamheid een podium geven is mijn doel als redacteur en mede-oprichter van Wildlife Magazine. Mensen verbinden in deze onderwerpen is mijn streven als Reporter en columnist bij Reefz.nl. Het publiek al op vroege leeftijd bewust maken van het feit dat ieder effect heeft, is mijn drijfveer als Bio/Eco&Wildlife-docent. Mijn adviesbureau Seanic geeft mij de gelegenheid het ‘Waarom’ van MVO zzp’ers en teams marketingwaardig en betekenisvol te maken met als resultaat een groot bereik waar idealisme de kracht is. En Stichting Rugvin is als thuiskomen op mijn basis van dolfijnenonderzoek, natuurbescherming en communicatie; waar cetaceans, de ambassadeurs van zeeën en oceanen, hun natuurlijke rol als draagvlakcreëerder voor de bescherming van zeeleven en diens habitat kunnen uitdragen. Daar geef ik om. Daar geef ik aan.

Eveliene

Eveliene Jansen- Dinger

De Hollandse duinen en de Caribische kust zijn de 2 plekken van mijn jeugd. Met de zee dichtbij huis was ik al van jongs af aan geboeid door het zeeleven en met name door zeezoogdieren.
Na een bijzondere ontmoeting met bultruggen in Australië besloot ik de studie Nature & Wildlife Management te gaan volgen. Mijn afstudeeronderzoek werd een onderzoek in Nieuw Zeeland waarbij ik de attitude van kinderen ten opzichte van zeezoogdieren heb onderzocht.
Tijdens en na deze studie heb ik in Noordwest Amerika meegewerkt aan een populatieonderzoek met wilde Orka’s.
Na mijn afstuderen ben ik werkzaam geweest bij Ingenieurs en Adviesbureau Antea Group (voorheen Oranjewoud) als adviseur Ecologie.
In 2011 heb ik een educatief bedrijf opgericht met als doel om kinderen al spelenderwijs meer over de natuur te leren. Daarnaast gidste ik ook groepen met volwassenen bij boswandelingen.
Vanaf november 2015 zet ik me met veel plezier in als bestuurslid bij Stichting Rugvin. Ik zie het als een mooie uitdaging om mijn bijdrage te leveren aan het welzijn van de bruinvis en andere walvisachtigen die onze kust bezoeken. Naast mijn werk bij Stichting Rugvin werk ik als Boswachter (Publiek) bij Staatsbosbeheer.

Ernst Schrijver

Ernst Schrijver

Mijn interesse voor walvisachtigen was al redelijk vroeg aanwezig. In mijn vierde levensjaar “verrijkte” ik de gloednieuwe zee blauwe fauteuil van mijn moeder al met tekeningen van potvissen. De avonturen van Jacques Cousteau zorgde in de daaropvolgende jaren voor de nodige voedingsbodem waarin mijn fascinatie kon doorgroeien. Tijdens mijn studie heb ik mezelf gespecialiseerd in het onderzoek naar marine megafauna en ecosystemen. Na mijn afstudeeronderzoek naar bruinvisgedrag in Wales in 2010 ben ik in aanraking gekomen met Stichting Rugvin. Door mijn stages en werk in binnen en buitenland heb veel ervaring verkregen met zeezoogdieren. Sinds 2010 ben ik betrokken bij activiteiten van de stichting. Ik ben één van de vaste observers op de Stena Line en in 2012 heb ik de Oosterschelde scan georganiseerd. Vanaf november 2015 ben ik aangesteld als bestuurslid. Ondanks veel werk met andere populairdere zeezoogdieren, heb ik altijd een zwak gehad voor bruinvissen. Het zijn immers “onze” walvisachtigen. Het is belangrijk dat wij Nederlanders beseffen dat onze kustwateren wel degelijk rijk zijn aan zeeleven en zeezoogdieren en dat deze onze bescherming behoren te genieten. Bewustheid en interesse zijn in mijn optiek de kiem van bescherming en behoud.

 

Naar boven