Première: “The Islands And The Whales”

0

Op 29 maart a.s. wordt vanaf 18.00 uur tot 21.30 uur de film “The island and the whales” vertoont in de Filmhallen van Amsterdam.

Deze film gaat over de jacht op grienden in de Noord-Atlantische archipel de Faeröer eilanden, die hier al honderden jaren plaatsvindt. Het vlees van de dieren bevat echter veel kwik.

Voorafgaand aan deze filmpremière komen vier sprekers praten vanuit hun eigen expertise over de huidige problematiek m.b.t. zeeën en oceanen.

De voorlopige onderwerpen zijn:

1) Een marien bioloog die uitlegt hoe het mogelijk is dat walvissen een hoge concentratie kwik in hun lichaam hebben,

2) The Plastic Soup Foundation die uitlegt hoe het komt dat de oceanen vol zitten met plastic,

Gewone Grienden (Globicephala melas)

3) Stichting Rugvin gaat in op wat voor dieren grienden zijn en hoe het gesteld is met de walvisachtigen in de Nederlandse wateren,

4) en ten slotte een oprichter van de Dutch Weedburger die vertelt over alternatieve voeding uit de oceaan.

De gehele introductie duurt ongeveer 45 minuten.

 

Veel bruinvissen tijdens overtocht

0

Het fotograferen van bruinvissen vanaf de brug valt niet mee, je ziet de dieren altijd maar heel kort.

Tijdens de tweedaagse monitoringstrip van Hoek van Holland naar Harwich en terug (11-12 maart) zijn 54 bruinvissen geteld. Vanaf de brug van de Stena Line schepen werden op zaterdag 14 bruinvissen waargenomen en op zondag 40. Hiermee komt het totaal voor 2017 op 155.

Opmerkelijk was dat veel waarnemingen bestonden uit groepjes van 3 of 4 dieren, terwijl normaal de gemiddelde groepsgrootte onder de twee dieren ligt.

En nog één…

De omstandigheden waren uitstekend. Een licht briesje en een grijze lucht zorgden er voor dat het zicht op de dieren zeer goed was en het kleurcontrast perfect voor waarnemingen.

Een van de grijze zeehonden tijdens de trip.

Ook werden nog 3 grijze en 2 gewone zeehonden gespot. Ook lieten de jan-van-genten ons niet inde steek en waarschuwende on met hun duikgedrag dat er wellicht ook bruinvissen in de buurt konden zitten. En ja dat gebeurde regelmatig. Werden namen we veel zeekoeten, alken en enkele rotganzen en roodkeelduikers waar. Maar bijzonder was ook de wijd over het water verspreide groep van zeker zo’n duizend (grote) mantelmeeuwen.

Lees nu ook de blog van deze tocht.

Bultrug in marinehaven Den Helder terug naar open zee. (update 04-03)

0

Bultrug in Marine haven Den Helder (Foto: WJ Strietman)

Vanaf maandag 27 februari 2017 zwom er een bultrug in de marinehaven van Den Helder tot aan vrijdag 03 maart. Iedere dag werd het dier in deze voor publiek afgesloten haven  waargenomen. Sinds vandaag 04-03 wordt het dier niet meer waargenomen.

Zicht op de Bultrug ()3-03 F. Zanderink)

Het merendeel van de dagen zwom het dier vanaf de haveningang, in het westen, naar het oosten voor een aantal marineschepen langs (zie foto). Het was niet makkelijk dichtbij het dier te komen vanaf de kant. Om de hele marinehaven staan nl. hekken. Een goede verrekijker en/of telelens waren zeker welkom. Maar het was dan ook echt wel genieten. Het dier is zeer actief, het komt steeds 1-2 keer boven water en dan gaat het weer voor 5-10 minuten onder (waarschijnlijk om vis te vangen). Nu is het dier dus weer terug naar open zee.

Op woensdag 01 maart werd ook voor de kust van IJmuiden nog een andere bultrug waargenomen.

Bultrug in het nabije Marsdiep (foto: archief Rugvin)

Ook eerder dit jaar werden er al bultruggen waargenomen voor de Nederlandse kust. Tussen 20 januari en 4 februari werden er twee bultruggen waargenomen voor de kust van Egmond aan Zee. Op www.waarneming.nl en op Twitter werden heel veel meldingen gedaan. Het was op zich vrij bijzonder dat een bultrug zolang blijft hangen op “een” plek voor de Nederlandse kust, meestal zijn ze na een paar dagen wel vertrokken.

Sinds 2007 duiken er regelmatig bultruggen op voor de Nederlandse kust. Sommige zwemmen zelfs de Nieuwe waterweg in of zelfs zoals twee jaar geleden de Oosterschelde in.

 

Stichting Rugvin 10 jaar!

0

De Stena Hollandica

Stichting Rugvin bestaat 10 jaar! Op 26 februari 2007 werd de akte op het kantoor van Notaris De Kroon in Velp ondertekend door Nynke Osinga en Frank Zanderink. Onze activiteiten waren echter al twee jaar in volle gang, maar toen nog onder de naam van project Rugvin en formeel onder de vlag van Stichting De Noordzee.

Deze eerste jaren waren we vooral actief als monitoringsorganisatie van walvisachtigen op de Stena Line veerboten tussen Hoek van Holland en Harwich en met korte scans op de Noordzee vanuit Scheveningen met de “MS Dickson”.

Jagende jan-van-genten en daar tussenin een bruinvis

De monitoring van de Noordzee vanaf de brug van de Stena Line veerboten wordt nog steeds onverminderd voortgezet. Dit doen we inmiddels dus al voor het 13e jaar, in eerste instantie binnen de “Atlantic Research Coalition”, nu voortgezet binnen de European Ceteacean Monitoring Coalition (ECMC). De trend voor bruinvissen, de meest waargenomen walvisachtige, is een min of meer gestaag toenemend aantal waarnemingen in het door ons doorkruiste deel van de Noordzee. De witsnuitdolfijn geeft een veel disperser beeld. Deze walvisachtige zagen we in de beginjaren regelmatig in kleine aantallen, tegenwoordig zijn er ook jaren waarin deze soort door ons helemaal niet wordt gezien.

Bruinviskalf “spelend”in het water.

Vanaf 2009 doet Stichting Rugvin veel aan bruinvissenonderzoek in de Oosterschelde. Een aantal ontdekkingen en resultaten hierbij zijn, de vaststelling van geboortes/voortplanting in de Oosterschelde, het min of meer opgesloten zijn van de bruinvissen in de Oosterschelde, vanwege het hoog frequente geluid van de stroming bij eb en vloed langs de kering, het in kaart brengen van de 5 bruinvis waarnemingshotspots en met als kers op de taart, de plaatsing van Studio Bruinvis op het havenhoofd van Zierikzee.

Eerste trainingsweekend voor nieuwe vrijwilligers.

 

Daarnaast hebben we in 2016 ons eerste trainingsweekend georganiseerd in de Schelphoek.

En sinds 2009 wordt ook jaarlijks de bruinvistelling gehouden, een letterlijk uitkammen van de Oosterschelde, met de inzet van 8-9 boten en vele vrijwilligers.

 

 

 

 

Twee waarnemingen van de zelfde bruinvis in opeenvolgende jaren.

En we zijn nu voor het derde jaar op rij bezig met ons Foto identificatie programma van de bruinvissen. Hiermee leren we nog meer over de bruinvissen omdat we dan de dieren individueel kunnen herkennen.

Dank voor alle steun en vertrouwen dat we kregen van het Wereld Natuurfonds Nederland, de Stena Line, het Nationale Park Oosterschelde, de vele vrijwilligers en schippers en onze collega organisaties en vele anderen.

 

Vind u ons werk ook de inzet waard, maak het ons dan iets makkelijker met een financiële bijdrage die u over kunt maken op het IBAN nummer: NL 96 INGB 0005109610. 

Stichting Rugvin nu ook op Instagram

0

Instagram

Onlangs heeft Stichting Rugvin ook een Instagram account in gebruik genomen. Het doel van dit account is met name voor het uploaden van foto’s van bruinvissen en andere walvisachtigen ten behoeve van ons foto ID project.

Als je ook de Instagram app gebruikt kun je zien welke foto’s wij onder andere al gemaakt hebben.

Er staan nu al tientallen foto’s van de bruinvissen uit de Oosterschelde op die geïdentificeerd zijn. Deze foto’s worden t.z.t. ook in onze bruinvisdata portal gezet om later te kunnen zien welke bruinvis waar verblijft, met wie hij/zij samen optrekt en welk deel van de Oosterschelde iedere bruinvis gebruikt. Ook jij/u kunt ons hierbij helpen.

 

“Willem” de langst bekende bruinvis in de Oosterschelde.

Het vaarseizoen komt er inmiddels weer aan en als u dan goede foto’s weet te maken van bruinvissen (zie Instagram voor voorbeelden) en ons deze toestuurt dan zijn we daar erg blij mee. Noteer dan ook de locatie en dag/tijd waar de foto is gemaakt.

In mei starten we weer met ons foto ID team en het fotograferen van de verschillende bruinvissen in de Oosterschelde. Na twee jaar Burghsluis, Roggeplaat en Zierikzee is het de bedoelign dat het team nu de haven van Kats als uitvalhaven gaat gebruiken.

Studenten die geïnteresseerd zijn in dit onderzoek en mee willen werken worden nadrukkelijk verzocht te reageren.

 

 

 

17 bruinvissen en een slechtvalk vanaf de brug!

0

Stena Hollandica op weg naar Harwich.

Afgelopen weekend, op 18 en 19 februari, heeft het Rugvin monitoringsteam 17 bruinvissen waargenomen.

Op de heenweg van Hoek van Holland naar Harwich werden er 7 geteld en op  de terugweg 10 dieren. Hiermee staat de teller voor 2017 nu al op 101 bruinvissen. Opmerkelijk was dat 9 van de 10 dieren op de terugweg werden gespot in het troebele, ondiepe zandige stuk water net buiten Harwich.

Slechtvalk rond de brug

De weersomstandigheden waren op de heenweg niet ideaal, nu was de wind geen spelbreker maar de mist. Op de terugweg waren de weersomstandigheden goed.

Een bijzondere waarneming vormde de slechtvalk die rond de brug vloog. Zie hierover later meer in de blog die binnenkort verschijnt.

Walvisspotten over de wereld (4), de Moray Firth

0

De Moray Firth en Gardenstown in Schotland

Dit is deel 4 van de serie over de beste walvisspotgebieden van de wereld. We gaan iedere paar weken een nieuw gebied onder de aandacht brengen. We zullen hierbij aandacht schenken aan welke walvisachtigen je per gebied kunt aantreffen, met welke organisatie(s) je een walvistrip zou kunnen boeken of als vrijwilliger kunt aanmonsteren (we selecteren hierbij wel op organisaties die zich houden aan de nodige gedragsregels) en waar de locatie precies is gesitueerd. Alle informatie over deze gebieden bundelen we op onze webpagina “waar zelf walvissen zien”. Op deze manier werken we toe naar een groot overzicht van kaarten, foto’s en informatie.

Tuimelaars in de Moray Firth (Foto: Kevin Robinson)

Met dit vierde deel reizen we af naar de Moray Firth in Schotland. De Moray Firth is de oostelijke grote driehoekige zeearm in het Noordoosten van Schotland, waarvan Inverness en Aberdeen de belangrijkste grote plaatsen zijn. De kust bestaat veelal uit grote rotsachtige kliffen waarop vele zeevogels zoals Jan-van-genten, Noordse stormvogels alken, zeekoeten en papegaaiduikers broeden.

De CRRU Crew (Foto CRRU)

Al lange tijd wordt hier onder leiding van Kevin Robinson onderzoek gedaan naar de hier veel voorkomende tuimelaars en de regelmatig gespotte dwergvinvissen. Naast deze twee soorten komt hier ook de bruinvis voor. Ook worden incidentele waarnemingen van bultrug, gewone dolfijn en grienden gedaan. Buiten deze walvisachtigen kun je je hier ook vergapen aan de vele gewone en grijze zeehonden.

Gardenstown aan de Moray Firth

Er zijn meerdere toeristische organisaties die reclame maken voor een trip op het water, om dan met hen  naar de tuimelaars te gaan kijken.

Met de CRRU (Cetacean Research & Rescue Unit) kun je echter voor meerdere weken in hun vrijwilligersprogramma meedraaien. Ook worden hier regelmatig studenten opgeleid en begeleid.

De CRRU is gevestigd in Gardenstown een leuk klein dorpje aan de kust.  Op deze bijzondere plek werd dan ook meer dan 10 jaar geleden de kiem gelegd voor de oprichting van Stichting Rugvin. Ben je ook benieuwd en wil je je ook laten inspireren klik op de volgende link om hun promotiefilmpje te bekijken.

 

The Rugvin Foundation

0

The Rugvin (Dorsal fin) foundation was established in 2007, after a two year project period under the umbrella of the North Sea Foundation (SDN).

The foundation has the following aims:

1) To conduct research on diversity, population dynamics, behaviour of all whale species in the North Sea and to publish all found data to the Dutch audience on behalve of information and education.

2) To conduct all further needed actions connected with the above stated goal in the most broad sense.

3) The foundation tries to reach its goals by the conduction of systematic surveys at sea.


To achieve the above mentioned goals and aims Rugvin conducts the following activities:

 

Monitoring on Stena Line platform:

The surveys on the Stena Line ferries continued as described in the annual reports (Zanderink & Osinga, 2005 -2010). Observers spot cetaceans from the bridges of the ferries on a monthly basis. The total observing time is approximately six hours per survey day and each survey consists of two survey days. The first day of observation is on the Stena Hollandica, when the observers travel from Hook of Holland to Harwich. On the following day the observers travel back to Hook of Holland on the Stena Britannica.

 

Research on the Oosterscheldt estuary.

1. Annual count of porpoises presetn on the inisde of the Oosterscheldt estuary.

2. Acoustic research to determine how frequent harbour porpoises migrate through the Storm surge barrier.

3. Identification of individual porpoises present in the esturay.

 

Communication

  1. Website
  2. Annual report
  3. press releases
  4. Brochures
  5. Lectures
  6. Presentation at ECS conference

 

 

Sponsors & Partners

The work of the Rugvin foundation would not be possibe without the support and collaboration of organisations and companies mentioned below:

Stena Hollandica on its way to Harwich.

 

Stena Line
Since 2005, Stena Line, offers the Rugvin foundation the possibility to make use of the observation bridge of the ferries Hollandica and Britannica. Each month the crew welcomes our volunteers enthusiastically and offer us food and drinks. Also the crew itself who are well informed and aware about cetaceans, spot porpoises on a regular basis and register these sightings. The Rugvin foundation is grateful and thankful to the management and crew for their support and participation!

 

World Wide Fund for Nature
Thanks to financial support and good collaboration with the World Wide Fund for Nature, the dorsal fin foundation could organize the first official porpoise scan at the Oosterschelde. Besides the Rugvin volunteers, also fourteen “Lifeguards” participated this scan. The WWF enabled the possibility to use several boats for the scan, and they contributed to the purchase of the hydrophone, which could be used during the scan. Also the later scans (2010, 2011, 2013, and 2014) were financially supported by the WWF. In addition, the WWF made it possible to purchase the C-pods, which were used for acoustic research in the Oosterschelde.

Peter and Frank Peter bring in a C-pod

 

The department of public works
Between December 2009 and 2013 several C-pods were placed on both sides of the storm surge barrier of the Eastern Scheldt. The memory cards, containing valuable data, and batteries of these C-pods had to be changed regularly. Thanks to the cooperation of the department of public works, who made available crew and materials, the C-pods could be reached and placed back. The acoustic research to the migration of porpoises through the storm surge barrier of the Eastern Scheldt has been ended. The final report can be read here.

 

Cooperating organizations

ECMC (previously ARC)
After the start of the Rugvin foundation in 2005, Rugvin joined the Atlantic Research Coalition. The research organizations (nine in total) from Spain, Ireland, Great-Britain and the Netherlands who are part of this coalition, use ferries on the European seas as research platform. By using the same research systematics and research methods, their work is convenient. In addition, they publish their findings in joint research reports via the Joint Nature Conservation Committee (JNCC), and there is a yearly meeting during the European Cetacean Society Conference (ECS).

In 2014, ARC promoted into a better coalition, (European Cetacean Monitoring Coalition) which aims to use their data as shared data.

Besides the Rugvin Foundation, the ECMC consists of the following eight organizations:
– Organisation Cetacea (ORCA)
– University of Aberdeen
– Norcet
– Irish Whale and Dolphin Group (IWDG)
– AMBAR
– Marinelife (Biscay Dolphin Research Programme)
– Seatrust
– Plymouth to Santander Marine Survey

Other Organisations
Moreover the Rugvin foundation has good bonds with the North Sea foundation and SOS Dolphin, with whom Rugvin published a brochure with financial support of the WWF. A few volunteers of Rugvin are working for these organisations. The National Park Eastern Scheldt supports Rugvin with notifying the Dutch public about the presence of the porpoise in the Oosterschelde.

 

Studio Porpoise

0

Studio Porpoise

In the Dutch part of the North Sea the number of porpoises increases. Also in the Eastern Scheldt, where 30-40 of these cetaceans stay permanently.

The Rugvin foundation performed many studies to porpoises in the Eastern Scheldt over the past years (since 2009). Due to this it is known that nearby the jetty of Zierikzee porpoises are often spotted. This porpoise hotspot even is one of the best and easy accessible places to spot porpoise in the Netherlands/Europe!

The access to this jetty has improved over the last years due to the creation of cycling and walking paths, and there are even benches placed to have a seat! It is the ideal spot to watch “our whale”!

Studio Porpoise allows visitors to listen to life recording sounds of porpoises swimming nearby, from a distance of several hundred meters. This means you can watch and listen to the animals that project their sounds (echolocation/sonar) to find their way, catch preys and communication.

One of the porpoises in front of the buoy with the hydrophone

The Rugvin foundation realised Studio Porpoise together with her partners the World Wide Fund for Nature, National Park Eastern Scheldt , Natuurmonumenten, and the Municipality of Schouwen-Duiveland. In October 2016 Studio Porpoise was put into use.

Click here for a preview of a hunting porpoise and here for a quietly swimming porpoise.

Please come and visit and listen to the porposies at the jetty of Zierikzee.

 

Students and internships

0

At the Rugvin foundation there are positions on a regular basis for students to do research on one of the many questions in the world of cetaceans.
At this moment the following (ex) students are active at Rugvin:

 

Noémie, Naomi and Sanne, the porpoise Photo ID team 2015.

Sanne Bakkers, Naomi Tuhuteru and Noémi Ghins. They are working on the photo-identification of porpoises in the Eastern Scheldt. Momentarily they are working on the set-up of the porpoise catalogue.

 

 

 

 

 

 

 

In the past many students contributed research for the Rugvin foundation (from recent to past):

Larsissa tijdens de bruinvistelling 2014

Larissa Wagenaar worked on the monitoring data (2010-2012) of the Stena Line observations. And she investigated the effects of the Japanese Oyster on fish larvae in the Eastern Scheldt to see if there is a connection between this and the starvation of porpoises in the Eastern Scheldt. You can find Report Role of the Japanese Oyster in the high mortality of Harbour Porpoises(2) here.

 

C-pod

Joao Rodriguez finished the overall acoustic research, including some concluding remarks on the migration of porpoises through the Storm Surge barrier of the Eastern Scheldt.

 

 

 

 

 

 

 

Margherita en Frank bekijken de C-pod

Margherita Zorgno studied the underlying reason for causes of death of porpoises in the Eastern Scheldt. Final THESIS Porpoise mortality in ES June 30

 

 

Caitlin Eindhoven passed her exams with her study on sighting data form the Stena Line on the North Sea. You can read her report here.

 

 

Niki and Catalina

In April 2012, Niki Karagkouni and Catalina Angel, two students from Greece and Colombia started a follow up study on the Eastern Scheldt. You can find their report by clicking on Acoustic research in the Easter Scheldt.

 

 

 

 

 

 

 

Sophie en Lotte op hotspot

And Lotte Niemeijer and Sophie Neitzel mapped all the porpoise hotspots of the Eastern Scheldt. Click here to download their Hotspot report by Neitzel, S._Niemeijer, L. (2012)

 

 

 

 

 

 

Lisanne Korpelshoek wordt geïnterviewd door Jeanette Parramore van Vara’s vroege Vogels.

In 2010 – 2011, Lisanne Korpelshoek looked how frequently porpoises cross the Eastern Scheldt barrier with the use of C-pods. The report can be donwloaded via this link. Final Report Lisanne Korpelshoek

 

 

 

Ingrid van Dam performed research in 2010 to the appearance and spread of the porpoise in the Oosterschelde in relation to their feeding behaviour.

 

Naar boven