Foto ID bruinvissen Oosterschelde

Bruinvissen met duidelijke littekens tijdens scan 2014 (Foto WJ Strietman)

In 2007 is Stichting Rugvin gestart met het Foto ID programma. Dit is in 2015 geïntensiveerd onder de naam (Phoco ID). Het doel van dit programma is om aan de hand van de identificatie van de in de Oosterschelde levende bruinvissen o.a. meer inzicht te krijgen in hun sociale structuur, omgang met het tij en hun foerageergedrag. Het is een zeer uniek project omdat eerder gedacht werd dat het voor bruinvissen niet mogelijk zou zijn hen aan de hand van foto’s te herkennen. Door jaren lang onderzoek te hebben gedaan aan de bruinvissen in de Oosterschelde en hierbij veel foto’s te maken van de bruinvissen werd duidelijk dat er meer bruinvissen met  goed herkenbare uiterlijke kenmerken aanwezig zijn dan vooraf gedacht werd. Dit maakt dit project vrij uniek. Alleen in de baai van San Francisco is een vergelijkbaar programma aan de gang.

Voor andere walvisachtigen (tuimelaars, bultruggen e.a.)  bestaan wereldwijd wel al lange tijd soortgelijke programma’s.

Het team 2016 voor eerste proefvaart.

 

Een team van drie mensen is in het voorjaar, zomer en nazomer van 2015 geregeld met de boot “het Zeevarken”het water opgegaan tussen Burghsluis en Zierikzee en heeft daar zoveel mogelijk foto’s gemaakt van de hier voorkomende bruinvissen.

De eerste resultaten zijn veel belovend. Er werden 60 dieren geïdentificeerd waarvan “slechts” 6 dieren op meerdere momenten werden gezien, hieruit valt voorzichtig te concluderen dat de dieren niet locatie vast zijn.

 

 

 

 

 

 

Poster Phoco ID

Tijdens de jaarlijkse Europese Walvisconferentie van de ECS op 12-16 maart, 2016 op Madeira heeft Stichting Rugvin haar eerste conclusies van haar bruinvis identificatieproject gepresenteerd met een poster.

Het project, dat in 2016 navolging heeft gekregen, wordt financieel mogelijk gemaakt door het Wereld Natuur Fonds NL.

 

Naar boven