Geen categorie

Bultrug vanaf Stena Line en heel veel bruinvissen

0

Bultrug naast de Stena Hollandica (Foto WJ Strietman)

In het weekend van 14 en 15 april hebben twee observers van Stichting Rugvin een zeer goede monitoringstrip ondernomen. Voor het eerst werd er vanaf de brug door de Stichting een bultrug waargenomen (wel hebben bemanningsleden deze walvissoort wel eens waargenomen) en meer dan 280 bruinvissen!! De bultrug werd zelfs tot op een afstand van slechts 150 m waargenomen.

Een van de meer dan 280 bruinvissen (Foto WJ Strietman)

De  bijzondere trip werd onder goede omstandigheden (vrijwel gladde zee) gedaan. Op de terugweg was er in het begin nog wel wat mist maar toen deze optrok werden er op zondag toch nog zo’n 90 bruinvissen waargenomen. Naast de walvisachtigen werden ook veel jan-van-genten en grote jagers waargenomen. Het aantal van 280 bruinvissen werd alleen in 2010 overtroffen met een aantal van minimaal 316. Het totaal aantal bruinvissen voor 2018 komt met dit uitstekend weekend op 315. Zie ook het totaal aantal waarnemingen voor 2018.
Een smet op de tocht was toch wel dat er ook veel drijvend afval werd waargenomen.

Een van de vele waargenomen afvalstukken vanaf de Stena Line (WJ Strietman)

Zie ook de blog van deze trip.

Studenten gezocht voor bruinvis Foto ID team.

0

Twee goed herkenbare bruinvissen waargenomen in twee opeenvolgende jaren (Foto A. Podt)

Vanaf het voorjaar (mei) en gedurende de hele zomer van 2017 zoekt Stichting Rugvin een team van studenten en vrijwilligers dat verder gaat met de identificatie van de in de Oosterschelde levende bruinvissen. Deze identificatie gebeurt aan de hand van foto’s en observaties.

Het werk zal o.a. bestaan uit het regelmatig het water van de Oosterschelde op gaan met een gemotoriseerde rubberboot, het maken van goede foto’s t.b.v. identificatie (littekens, kleurverschillen e.d.), notitie omgevingsdata) en het verwerken hiervan in de bruinvis datacatalogus.

Twee jaar geleden is het Photo ID-team hiermee gestart en in 2016 is dit door een team van 8 nieuwe studenten en vrijwilligers voortgezet.

Minimale vereisten zijn: opleidingsniveau HBO, relevante ervaring met fotografie, affiniteit met het onderwerp en ruime mariene (zoogdier) kennis. Geïnteresseerde studenten kunnen hun belangstelling kenbaar maken door een e-mail te sturen aan rugvinfoundation@gmail.com met hieraan toegevoegd hun C.V.

Stichting Rugvin biedt naast de begeleiding, een onkostenvergoeding en het behalen van het benodigde vaarbewijs.

Veel bruinvissen in Noordzee

0

Twee bruinvissen

Afgelopen weekend (7-8 mei) was St. Rugvin wederom te gast op de brug van de Stena Line voor haar maandelijkse monitoringstrip. Het waren drukke dagen, maar liefst 59 bruinvissen werden er gespot. 44 dieren op de heenweg van hoek van Holland naar Harwich en 15 op de terugweg van Harwich naar Hoek van Holland. Op de terugweg was het wat lastiger spotten vanwege het felle zonlicht en de blauwe hemel. In totaal zijn er dit jaar nu 144 bruinvissen geteld vanaf de Stena Line veerboten.

Zie binnenkort ook de blog van deze trip.

Weer twee dode potvissen aangespoeld op Texel.

0

weer twee dode potvissen bij Texel (foto ANP)

Naast de 5 potvissen die afgelopen dinsdag (12-1) aanspoelden op Texel zijn wederom twee potvissen, dood, aangespoeld. Een bij de haven van Texel en een andere ander kant van het eiland.

Ook in Duitsland zijn de afgelopen dagen dode potvissen aangespoeld, tot op heden 6 dieren, o.a. op het eiland Wangerooge. Dit zet het totaal op 13 dode potvissen in de gehele regio. Het vermoeden is dat al deze dieren tot een pod (groep walvissen) behoorden. Zoals de berichten nu weergeven gaat het om een volwassen mannetje en voor de rest jonge mannetjes.

 

Potvis nabij Genua

Gelukkig neemt het totale aantal potvissen wereldwijd toe.

Fijne feestdagen en het allerbeste voor 2016

0

Beste wensen voor 2016!!

22 Bruinvissen in het afgelopen weekend

0

Bruinvis in Noordzee

Afgelopen weekeinde zijn weer twee waarnemers van Stichting Rugvin met de Stena Hollandica en Britannica meegevaren naar Harwich en terug. Op de zaterdag werden 13 bruinvissen waargenomen bij een wind van Bft 3-5 en op de terugweg nog eens 9, bij een wind van 5-6 Bft.

In totaal zijn dus 22 bruinvissen op de hele route gespot. In 2015 zijn dusverre 142 bruinvissen waargenomen en 8 witsnuitdolfijnen

Lees ook de blog van deze tocht.

Boten voor bruinvistelling gezocht!!

0

Een van de boten tijdens de jaarlijkse bruinvistelling.

Stichting Rugvin is op zoek naar schippers en boten om mee te doen aan de jaarlijkse bruinvistelling.

Afhankelijk van het weer, (de wind moet echt minder krachtig zijn dan Bft 2) zijn de mogelijke data hiervoor 29 of 30 augustus, of 5,6, 12,13,19, 20, 26 of 27 september.

We richten ons altijd op de eerstkomende datum, is de wind dan te sterk dan schuift de organisatie een dag of een week op.

Mocht je/u een schipper weten of zelf een boot hebben dan kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier. Of bellen met 026 363 5444.

Het wordt iig een onvergetelijke dag met voor bijna iedere boot wel een aantal bruinvissen in het vooruitzicht!

Met buik naar boven uitvergroot

 

Bruinvistelling 2015 komt er aan!

0

Bruinvistelling 2012

Stichting Rugvin is weer begonnen met de voorbereidingen van de jaarlijkse bruinvistelling op de Oosterschelde en is daarom op zoek naar schippers met boot die willen helpen in een van de wekenden van de maand juni.

Zie voor meer informatie of neem contact op met ons.

Stichting Rugvin naar Europese walvisconferentie (ECS)

0

logo ECS

Stichting Rugvin zal tijdens de ECS (European Cetacean Society) conferentie van 23-25 maart op Malta aanwezig zijn. Het zal op dinsdag 24 maart de presentaties “Local human effects on the harbour porpoise” gaan verzorgen. Deze presentatie zal gaan over de omstandigheden waarmee de bruinvissen in de Oosterschelde te maken hebben. Frank Zanderink zal mede namens het Wereld Natuur Fonds ingaan op het onderzoek dat de afgelopen 5 jaar is gedaan naar het effect van de Oosterscheldekering en de huidige voedselschaarste op de hier levende bruinvissen.

Op de zondag voorafgaand (22-3) wordt er een workshop vanuit de E.C.M.C. (European Cetacean Monitoring Coalition) georganiseerd over het verwerken van monitoringsdata. Deze data van walvisobservaties wordt vanaf verschillende veerboten waarop de coalitiegnoten werken verzameld en gezamenlijk geanalyseerd. St. Rugvin is een van de partners.

Oktober monitoring

0

Binnenkomst Stour

 

Op de valreep toch nog een Stena Line survey voor oktober, de laatste mogelijkheid van deze maand.  Mede vanwege de korte daglengte werden er op de heenreis geen bruinvssen gezien, maar wel een grijze zeehond.

De terugweg bood meer met een totaalscore van acht bruinvissen. De totaalscore voor 2014 komt hiermee op 237 bruinvissen, voorlopig een stuk lager dan 2013!

Zie ook onze blog pagina.

 

Naar boven