Bruinvis Foto ID

Eerste en tweede proefvaart met “Zeevarken” geslaagd.

0

De motor wordt naar de waterkant gedragen

Afgelopen maandag 16 mei is de eerste proefvaart van het seizoen met Rugvin’s eigen boot “het Zeevarken’ succesvol verlopen. Het doel van de vaart was om het nieuwe team aan de boot te laten wennen, de boot vaargereed te maken en deze te leren besturen. De weers- en wateromstandigheden waren boven verwachting en dat maakte deze eerste trip voor het team een makkie.

Het team terug in de haven

In totaal zijn er drie korte trips gemaakt en stond de laatste hiervan in het teken om bruinvissen te vinden rond de haven van Burghsluis. Deze werden helaas niet gevonden. Toen de boot eenmaal terug in de haven was werd er wel een gespot (zie foto).

 

Terug in de haven van Burghsluis

Op 22 mei was het de beurt aan de rest van het team om kennis te maken met het Zeevarken.

 

Bruinvis nabij Oliegeultje (foto vanaf de kant A. Podt)

Het Foto ID team 2016 gaat verder met het het Foto identificatie onderzoek dat vorig jaar geïntensiveerd werd. Doel van dit onderzoek is om aan de hand van uiterlijke kenmerken de bruinvissen te herkennen en hiermee meer te leren over de sociale structuren van de dieren in de Oosterschelde, hun verspreiding over de OS, hun gedrag e.a.

 

 

 

Komend weekend Observatie Cursus Walvisachtigen

0

Groen en Doen

A.s. weekend, 16 en 17 april,  organiseert Stichting Rugvin met financiële steun van het Groen en Doen programma de cursus Walvisobservatie.  De 21 deelnemers worden getraind in het spotten van walvisachtigen met in het bijzonder de bruinvis. Twee dagen lang wordt aan de rand van en op de Oosterschelde geoefend met het waarnemen van en registeren van de belangzijnde data , zoals afstand, gedrag, weers- en zeeomstandigheden. Ook wordt er geoefend met het fotograferen van de bruinvissen, het gebruik van GPS, portofoon, hydrofoon, afstand schatten met DMS en diverse verrekijkers.

Bruinvissen bij Havenhoofd Zierikzee

 

De deelnemers worden daarna zoveel mogelijk ingezet bij de a.s. tellingen op de Oosterschelde, monitoring vanaf de Stena Line en de voortzetting van het project foto identificatie Bruinvissen.

Rugvin op ECS conferentie met presentatie over bruinvis identificatie.

0

Poster ECS

Tijdens de jaarlijkse Europese Walvisconferentie van de ECS op 12-16 maart, nu op Madeira, presenteert Stichting Rugvin haar eerste conclusies van haar bruinvis identificatieproject.

Het project is in 2007 gestart en in 2015 geïntensiveerd en behelsde het identificeren van de in de Oosterschelde voorkomende bruinvissen aan de hand van foto’s. Dit om meer te weten te komen over het doen en laten van deze kleine walvisachtige. Het focusgebied lag op het water tussen Burghsluis en Zierikzee. Hier werden 60 dieren geïdentificeerd waarvan  er “slechts” 6 op meerdere momenten werden gezien, hieruit valt voorzichtig te concluderen dat de dieren niet locatie vast zijn. Wil je meer resultaten lezen klik dan op de foto om de poster te kunnen openen.

Het project dat in 2016 navolging krijgt, is financieel mogelijk gemaakt door het Wereld Natuur Fonds (NL).

Cursus bruinvis/walvisobservatie zit vol!

0

Eén of twee bruinvissen?

In het weekend van 16 en 17 april organiseert Stichting Rugvin een cursus walvisobservatie. De cursus is bedoeld voor nieuwe en bestaande vrijwilligers en studenten die Stichting Rugvin gaan helpen bij het monitoren van bruinvissen en andere walvisachtigen in de Oosterschelde en in de Noordzee, zij worden dan bij de activiteiten zoals de bruinvistelling op de Oosterschelde al zoveel mogelijk ingezet. De studenten krijgen een accent op de foto identificatie van bruinvissen.

Groen en Doen

 

 

De cursus omvat o.m. de herkenning van soorten en hun gedrag, mariene ecologie, gebruik van navigatie apparatuur, afstanden schatten op zee en data verwerking. Inmiddels hebben meer dan 20 mensen zich opgegeven voor deelname en daarmee zit de cursus helemaal vol.De cursus wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het overheidsprogramma Groen en Doen.

 

Studenten gezocht voor bruinvisonderzoek

0

Bruinvissen met opvallend litteken (foto: WJ Strietman)

Voor het voorjaar (mei) en zomer van 2016 zoekt Stichting Rugvin een team van studenten dat verder gaat met de identificatie, van de hier levende bruinvissen, aan de hand van foto’s en observaties. Het werk zal o.a. bestaan uit regelmatig het water van de Oosterschelde op gaan met gemotoriseerde rubberboot, het maken van goede foto’s tbv identificatie (littekens, kleurverschillen e.d.), notitie omgevingsdata) en het verwerken hiervan in de catalogus.

Afgelopen jaar is het Photo ID-team bestaande uit Sanne, Naomi en Noémie hier mee gestart en eind van dit jaar worden de eerste resultaten (o.a. een foto catalogus) hiervan verwacht.

Minimale vereisten zijn: opleidingsniveau HBO, relevante ervaring met fotografie, affiniteit met het onderwerp en ruime mariene (zoogdier) kennis. Geïnteresseerde studenten kunnen hun belangstelling kenbaar maken door een e-mail te sturen aan rugvinfoundation@gmail.com met hieraan toegevoegd hun CV.

“Zeevarken” op het droge…..

0

Het zeevarken, schoon en opgevouwen.

Onderzoeksteam ID OS

De boot van stichting Rugvin, het zeevarken  is voor winterstalling uit het water gehaald. De boot is het afgelopen half jaar gebruikt voor het project foto identificatie.

 

Twee bruivnissen met één herkenbare inkeping in rugvin

Het doel van het project was om een begin te maken met het identificeren van de bruinvissen in de Oosterschelde.

De dit jaar afgestudeerden Naomi, Sanne en Neómie hebben inmiddels de pioniersfase van het project afgerond.  De voorlopige resultaten zijn veelbelovend. Het ziet er naar uit dat bijna de helft van de in de Oosterschelde aanwezig bruinvissen aan de hand van foto’s kunnen worden herkend en gecatalogiseerd.

De identificatie van de bruinvissen kan ons o.a. meer vertellen over de verspreiding van de dieren in de Oosterschelde en de onderlinge sociale structuur.
Voor het ID programma kijken we alvast uit naar 2016.

Voor meer informatie zie eerdere berichtgevingen op deze pagina door naar beneden te scrollen.

Bruinvis identificatie in de belangstelling

0

Onderzoeksteam Bruinvisidentificatie Oosterschelde

Afgelopen donderdag stonden onze drie onderzoekers Sanne Bakker, Naomi Tuhuteru en Noémie Ghins samen met Wouter Jan Strietman en Nicolle van Groningen van Stichting Rugvin volop in de Zeeuwse mediabelangstelling. Zowel Omroep Zeeland als de Provinciaal Zeeuwse Courant waren aanwezig voor radio, televisie, website en krant.  Zie ook onze Facebook pagina en de toelichting over de identificatie door op deze pagina twee berichten naar beneden te scrollen.

Bruinvis identificatie project binnenkort van start!

0

Bruinvis voor havenhoofd Zierikzee

Afgelopen vrijdag 3 juli ging St. Rugvin wederom het water op nu met een tweetal (ex-)studenten van  de HAS in Den Bosch om een dag te gaan proefvaren op de Oosterschelde tbv het komende Bruinvis Identificatie project.

De bedoeling is dat de studenten de komende zomer, met de nieuwe boot “het Zeevarken”, aan hand van foto- en filmmateriaal zoveel mogelijk bruinvissen proberen te identificeren om hiermee grip te krijgen over o.a. de verspreiding van de bruinvissen in de OS, maar ook met welke dieren ze samen optrekken etc.

Bruinvis met cirkelvormig litteken

Om goede foto’s te maken van de bruinvissen, het liefst van zo dichtbij mogelijk is een kleine boot aangeschaft, met steun van het Wereld Natuur Fonds, als een soort van platform dat stil kan liggen op de diverse hotspots van de OS.

Het is een pittige opgave daar de kenmerken van bruinvissen veel minder makkelijk vast te stellen zijn dan die van bijvoorbeeld tuimelaars. Het ontbreekt bij bruinvissen vaak aan echte littekens op rug, flanken en met name de rugvin.  maar uit ervaring weten we dat er er toch een aantal bruinvissen in de OS rondzwemmen die toch te identificeren zijn. En de eerste herkenning van een “nieuwe” bruinvis lijkt een feit.

Bruinvis met cirkelvormig litteken (2)

De omstandigheden waren prima, een fel zonnetje, weinig wind en een 8-tal bruinvissen rondom ons op verschillende tijdstippen. Met wederom een kalfje!! En een paar visdiefjes die ons geregeld vertelden waar de bruinvissen weer boven zouden komen.

Een leuke bijkomstigheid was dat we een hydrofoon bij ons hadden die prima werkte en ons af en toe de geluiden van de bruinvissen aan ons liet horen, vlak voor de plek waar we Studio Bruinvis willen plaatsen.

 

Naar boven