Innovatieve Studenten gezocht voor whale app

0

Whale app

Stichting Rugvin zoekt studenten met een communicatie achtergrond die met en voor ons een app willen ontwikkelen. Deze app heeft als hoofddoel haar gebruikers snel te informeren over waar welke walvissoort (o.a. bultrug, potvis, gestreepte dolfijn en bruinvis) op dat moment in de Nederlandse wateren voorkomt. Met tevens aandacht voor de biologische gegevens. Interessant? En wil je meer informatie over dit project? Stuur ons een mail via rugvinfoundation@gmail.com.
Of weet je iemand uit jouw netwerk? DELEN MAG!

Overzicht potvisstrandingen Noordzee

0

Overzicht gestrande potvissen Noordzee 2016

De afgelopen weken spoelden en stranden er geregeld  levende en dode potvissen op de stranden van menig aan de Noordzee grenzend land aan. In totaal zijn er nu 30 dieren geteld op de kusten van Denemarken, Duitsland, Nederland, Frankrijk en Groot Brittannië. En het houdt niet op, momenteel worden er voor de kust van Norfolk opnieuw potvissen gespot.

 

 

 

SOS Dolfijn verhuist naar Texel

0

Bruinvis in de opvang van SOS dolfijn.

Stichting SOS Dolfijn en Ecomare willen nauwer gaan samenwerken om de opvang van en voorlichting over zeezoogdieren in Nederland te optimaliseren. Onlangs hebben de besturen van beide organisaties een intentieverklaring ondertekend. Het is de bedoeling dat SOS Dolfijn in 2017 naar Texel verhuist. De komende periode zullen beide partijen gebruiken om onder andere de financiering rond te krijgen die nodig is om een opvangcentrum van SOS Dolfijn bij Ecomare te realiseren. Dit biedt niet alleen kansen op het gebied van onderzoek en opvangwerk, maar ook voor uitgebreide educatieve projecten en voorlichting over deze dieren en hun leefomgeving.

Het jaar begint goed met 25 bruinvissen!!

0

Twee bruinvissen vanaf de Stena Line (foto Ernst Schrijver)

Het afgelopen weekend vond de eerste monitoringstrip op de Stena Line van dit jaar plaats.

De omstandigheden waren over het algemeen prima. Enkel op de terugweg heeft het team een uur niet kunnen tellen door de aanwezige mist.
Op zaterdag waren er door het beperkte daglicht (winterdag) in totaal 3,5 waarneem-uren. Vrijwel direct bij het uitvaren, feitelijk voorafgaand aan de telling, is een bruinvis gezien aan de noordzijde van de strekdam bij Hoek van Holland. In totaal zijn deze dag drie dieren waargenomen.
Op de terugweg was het vooral in de Engelse wateren kalm met een lage seastate. Nu werden zowel solitaire bruinvissen als kleine groepjes (max 4) waargenomen. Op de terugweg zijn in totaal 22 bruinvissen gezien dat samen met de drie op de heenweg een totaal van 25 waargenomen bruinvissen maakt
Tijdens de survey is er ook naar vogels gekeken. Januari is bij uitstek de maand voor alk-achtigen in de Nederlandse Noordzee. Zo zijn dit weekend door het team 622 zeekoeten, 34 alken en 10 papegaaiduikers gezien. Leuk om te zien was dat een derde van de zeekoeten al weer in zomerkleed was. Verder zijn er tientallen Jan van Genten en een handvol noordse stormvogels gezien.
Lees hier de blog van deze tocht.

Gewone dolfijnen in Westerschelde en gestreepte op Ameland

0

Gewone dolfijn

Dit weekend zijn in de Westerschelde minimaal twee gewone dolfijnen (Delphinus delphis) waargenomen. Lange tijd waren ze te zien in de buurt van Ritthem, ten oosten van Vlissingen.

Er zijn video-opnames gemaakt door Hank Parree. Het gebeurt niet vaak dat gewone dolfijnen voor de Nederlandse kust te zien zijn.

Noot: we worden de laatste dagen verrast door de verschijningen van de divers walvissoorten. Allereerst het trieste relaas van de potvisstrandingen op Texel, vervolgens de bultrug bij Castricum enkele dagen geleden en nu de gewone dolfijnen in de Westerschelde.

 

Gestreepte dolfijn (Middellandse Zee)

Ook zijn dinsdagavond op Ameland twee gestreepte dolfijnen (moeder met kalf) dood op het strand gevonden.

 

 

Flink minder bruinvissen in Noordzee vanaf Stena Line veerboten in 2015

0

Aantal bruinvissen Stena Line 2005-2015

In 2015 is een flink aantal bruinvissen minder waargenomen dan in voorgaande jaren. Was er vanaf onze start met waarnemen vanaf de Stena Line in 2005 eigenlijk ieder jaar een stijgende lijn te zien, in 2014 was er al een kleiner aantal te zien en dat zette zich voort in het afgelopen jaar.

In 2015 telden de waarnemers 154 bruinvissen tegenover 245 dieren in 2014 en 377 dieren in 2013, terwijl toch in februari van het het afgelopen jaar maar liefst 66 bruinvissen werden gezien.

NB* In 2007 heeft Rugvin nauwelijks kunnen monitoren vanaf de Stena Line veerboten vanwege verbouwing van de schepen. 2010 kende een uitzonderlijk hoog aantal bruinvissen vanwege een ongekend hoge waarneming in één weekend van 316 bruinvissen, waardoor dit een ietwat vertekend beeld geeft.

 

Bruinvis tussen de Jan van Genten…maar waar? (foto Frank Zanderink)

Ook Imares berichtte al eerder over minder bruinvissen voor de Nederlandse kust. Waarom het aantal bruinvissen is afgenomen is niet duidelijk. Diverse factoren zoals aanbod van prooivis in onze Noordzee en elders, verstoring verandering van zeestromen etc.
Het aantal witsnuitdolfijnen bedroeg dit jaar 8 dieren. Dit past wel in het beeld van de afgelopen jaren dat ze geregeld gezien worden, maar zeker niet iedere maand.

 

“Op jacht naar de mythische bruinvis”, een energiek beeldverslag van laatste bruinvistelling Oosterschelde

0

de Balena tijdens de scan

Afgelopen zomer ging Kiki Vleeschouwers mee met de bruinvistelling op de Oosterschelde. Haar belevenissen zette ze voor het blad Hippocampus energiek neer. Naast haar beeldende tekst en goede informatie over de telling is de eerste foto van het artikel ook een “plaatje” een onderwateropname van een bruinvis gemaakt door een van de schippers tijdens het duiken.

Binnenkort kun je hier het hele artikel lezen.

 

Weer twee dode potvissen aangespoeld op Texel.

0

weer twee dode potvissen bij Texel (foto ANP)

Naast de 5 potvissen die afgelopen dinsdag (12-1) aanspoelden op Texel zijn wederom twee potvissen, dood, aangespoeld. Een bij de haven van Texel en een andere ander kant van het eiland.

Ook in Duitsland zijn de afgelopen dagen dode potvissen aangespoeld, tot op heden 6 dieren, o.a. op het eiland Wangerooge. Dit zet het totaal op 13 dode potvissen in de gehele regio. Het vermoeden is dat al deze dieren tot een pod (groep walvissen) behoorden. Zoals de berichten nu weergeven gaat het om een volwassen mannetje en voor de rest jonge mannetjes.

 

Potvis nabij Genua

Gelukkig neemt het totale aantal potvissen wereldwijd toe.

De vijf gestrande potvissen op Texel zijn allen dood

0

vijf potvissen gestrand op Texel (foto nu.nl)

De gisterenmiddag op Texel gestrande vijf potvissen zijn allen overleden. De oorzaak van de stranding is onbekend. Hier wordt de komende tijd nog wel onderzoek naar gedaan.

Vorige winter spoelde er ook al een dode potvis aan op de zandplaat de Razende Bol en afgelopen week twee op het Duitse eiland Wangerooge.

Normaliter is de Noordzee geen geschikt habitat voor de potvis, hij heeft diep zeegronden nodig, waar hij op kilometers diepte op grote inktvissen jaagt.

De Noordzee is gemiddeld niet veel dieper dan 90m, veel te ondiep dus.

Waarneming bultruggen in Nederland geen zeldzaamheid meer.

0

Bultrug in Marsdiep (2007)

Sinds in 2007 voor het eerst sinds lange tijd weer een bultrug werd waargenomen in Nederland worden we bijna ieder jaar wel enkele keren verblijd met de aanwezigheid van een of meerdere dieren langs onze kust. Of zoals begin vorig jaar in de Oosterschelde!

Ook nu werd op Nieuwjaarsdag  weer een bultrug waargenomen, dit keer door schippers van het loodswezen voor de kust van Hoek van Holland. Zij hebben zelfs een filmpje gemaakt dat op RTV Rijnmond is te zien.

 

Naar boven