Bruinvistelling weer verzet.

0
Spiegelgladde zee op zondag

Spiegelgladde zee op zondag

Helaas is er komend weekend 30 en 31 augustus geen bruinvistelling vanwege de slechte weersvoorspellingen. Maar het blijkt ook dat nog niet alle schippers en observers van vakantie terug zijn. Dus is er de logische stap een weekend verder te kijken, 06 en 07 september.

Na het a.s. weekend lijkt het weer wat op te knappen.

Qua boten en schippers zitten we nog wat krap, dus als iemand een boot met schipper weet die zijn/haar medewerking wil verlenen dan kan hij/zij contact opnemen met rugvin@planet.nl

Email, RSS

Email, RSS

Follow

NP Oosterschelde brengt filmpje over de bruinvis uit.

0

Recentelijk is door Nationaal Park de Oosterschelde een korte film op You Tube uitgebracht over de bruinvissen die leven in de Oosterschelde. Het filmpje schetst kort de geschiedenis van mens en bruinvis en waar deze dieren goed te kunnen zien. Daarnaast worden kort enkele citaten van enthousiaste mensen die bruinvissen hebben gezien vertoond. Er is van de film ook een educatieve versie gemaakt.

 

Email, RSS

Email, RSS

Follow

Kalfjes gezien tijdens monitoringstrip in juli

0

Klaar voor vertrek (foto: Ernst Schrijver)

Waarnemers van Stichting Rugvin hebben aan boord van de Stena Line tijdens de maandelijkse monitoringstrip van juli (26 en 27 juli) twee moeder- en kalfparen gezien. Helaas zat het weer op de eerste dag niet mee en bleef de teller op deze vier bruinvissen staan. Op de tweede dag van Harwich terug naar Hoek van Holland waren de omstandigheden erg goed. Binnen tien minuten na de start werd twee maal één dier gezien. De uren erna bleef het echter stil en dus werden er in totaal 6 bruinvissen waargenomen. In vergelijking met de resultaten van de eerste zes jaar een relatief hoog aantal. Toen werd er vaak slechts een enkel dier gezien in de zomermaanden. De laatste drie jaar werden echter een stuk meer bruinvissen geteld in de maand juli (respectievelijk 14, 14 en 41).

Lees het verslag van deze monitoringstrip op onze blog!

Email, RSS

Email, RSS

Follow

Bruinvissterfte leidt tot vragen in Zeeuwse Staten

0

Bruinvis in de Oosterschelde.

Nadat Stichting Rugvin vorige week i.s.m. het Wereld Natuur Fonds naar buiten kwam met de achterliggende reden van de hoge bruinvissterfte in de Oosterschelde, zijn er nu in de Provincie Zeeland hierover ook vragen gesteld in de lokale politiek.
Lees hieronder verder.

De PvdA-fractie in Provinciale Staten van Zeeland heeft opheldering gevraagd van het dagelijks provinciebestuur over het lot van de bruinvissen in de Oosterschelde. De fractie drong begin deze week in schriftelijke vragen aan op nader onder­zoek nu uit een studie van de Universiteit Utrecht is gebleken dat bruinvissen in de Oosterschelde door honger doodgaan.

De Statenleden Van Haperen en De Kaart stelden in hun vragen dat de sterfte onder bruinvissen als gevolg van voedselgebrek „een aanwijzing is voor het niet goed functioneren van het ecosysteem in de Oosterschelde.” De twee willen dat Gedeputeerde Staten bezien hoe het leed voor de bruinvis, een kleine walvissoort, kan worden verzacht.
Lees verder in het bericht van het Reformatorisch Dagblad

Email, RSS

Email, RSS

Follow

Grote afname vissen oorzaak bruinvissterfte in Oosterschelde

0

Nadat vorig jaar al duidelijk werd dat verhongering de grootste doodsoorzaak was van de hoge bruinvissterfte in de Oosterschelde blijkt nu dat een grote afname van de prooivissen van de bruinvis hiervan de achterliggende oorzaak is.

Dode bruinvis

Dode bruinvis

Ongeveer 50 % van alle dood gevonden bruinvissen in de Oosterschelde sterven door verhongering of vermagering blijkt uit onderzoek gedaan aan de Veterinaire faculteit in Utrecht. Maar hoe kan dit nu? Is er simpelweg niet genoeg vis meer, vangen de aanwezige vissers of de zeehonden soms alles weg? Of kan wellicht verstoring een mogelijke oorzaak zijn? Stichting Rugvin is het afgelopen jaar in deze vraag gedoken en heeft met gegevens van de Stichting Anemoon en uit de visserijwereld geconcludeerd dat de aantallen, van zo goed als alle prooivissen die de bruinvissen in de OS eten, de laatste jaren sterk zijn afgenomen in aantal en in biomassa. Wijting, kabeljauw, haring en dikkoppen (een grondelachtige) kennen sinds een tiental jaren een sterke achteruitgang. Van de wijting komen slechts nog vooral de zeer grote exemplaren voor, te groot voor de bruinvis. Maar vooral de afname van de dikkoppen (grondelachtige) is funest voor de jonge bruinvissen die na de zoogtijd in het najaar grote moeite hebben hun eigen voedsel te vangen. Kortom er is simpelweg te weinig voedsel voor de bruinvissen en voor de juvenielen is de sterfte het grootst.
Dat zeehonden niet het zelfde probleem ondervinden, ze leven namelijk gedeeltelijk van de zelfde vissoorten is te verklaren dat zeehonden veel makkelijker de OS verlaten, door de Oosterscheldekering heen, dan dat bruinvissen dit doen. Die durven door het hier gemaakte lawaai veelal de OS niet te verlaten (St. Rugvin 2013).
Maar hoe is de afname van de prooivissen te verklaren? Dit wordt in ieder geval niet veroorzaakt door de geringe visserij of door de aanwezige zeehonden. Het antwoord ligt waarschijnlijk besloten in het begin van de voedselketen waar de Japanse Oester (een door mensen uitgezette exoot) veel voedsel consumeert waarvan ook de meeste vislarven leven en er zodoende te weinig overblijft voor hen om op te groeien. Het feit dat de instroom van voedselrijk rivierwater in de Oosterschelde ook al jarenlang is geblokkeerd door alle sluizen en keringen, maakt het er ook niet beter op. Een mogelijke oplossing zou dus kunnen zijn het aantal Japanse oesters te laten afnemen en/of een toename van voedselrijk rivierwater in de Oosterschelde.

Bruinvis in Oosterschelde (Foto E. Schrijver)

Bruinvis in Oosterschelde (Foto E. Schrijver)


Gelukkig zijn er nog steeds enkele tientallen bruinvissen in de Oosterschelde, hoeveel precies wil Stichting Rugvin met de volgende telling deze zomer gaan vaststellen a.d.h.v. hun jaarlijkse telling.

Het volledige rapport is hier te downloaden.

 

Email, RSS

Email, RSS

Follow

Bruinvistelling verplaatst naar nazomer

0

De zesde bruinvistelling op de Oosterschelde is voor het komende weekend, 12/13 juli, afgelast.Het zag er nog veelbelovend uit maar we verwachten dat de golfhoogte (vanwege de wind) simpelweg niet laag genoeg zal zijn. Voorspelling is nog steeds 0,4 – 0,5 meter.

Fanatiek voor de boeg (foto: Vincent Kalfsbeek).

De voorlopige nieuwe data voor de scan zijn 23/24/30 of 31 augustus. De telling zal op één van deze data plaatsvinden. We richten ons dus nu op augustus. Indien de omstandigheden dan niet gunstig genoeg zijn (windkracht hoger dan 2 Bft) wordt de scan naar een volgende datum verplaatst.

Het doel van deze jaarlijkse telling is om na te gaan hoeveel bruinvissen er minimaal in de Oosterschelde leven. Uit ons onderzoek blijkt dat er nogal wat bruinvissen sterven aan de binnenkant van de Oosterscheldekering en dat de bruinvissen moeite hebben met het doorkruisen van deze kering. We zijn daarom ontzettend benieuwd hoe groot het aantal dieren dit jaar zal zijn.

De telling wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Wereld Natuur Fonds en de inzet van vele schippers met hun boten en de vrijwilligers van Stichting Rugvin.

Heeft u ook een boot en wilt u meevaren dan kunt u contact opnemen met Stichting Rugvin.

Email, RSS

Email, RSS

Follow

Hoog aantal bruinvissen tijdens het Pinksterweekend

0

Spiegelgladde zee op zondag.

Afgelopen zaterdag en zondag zijn weer twee observers van Rugvin op pad gegaan met de Stena Line voor de tweedaagse monitoringstrip. Met name de rustige zee op zondag zorgde er voor dat er veel bruinvissen werden waargenomen. In totaal werden 54 dieren gezien. Met hierbij een aantal pas geboren kalfjes. Het zien van deze kalfjes geeft aan dat ook nu zo zuidelijk in de Nederlandse Noordzee de laatste jaren veel kalfjes worden geboren. Hiermee komt het aantal waargenomen bruinvissen in 2014 op 223.
Lees ook de net verschenen blog over deze tocht.

Email, RSS

Email, RSS

Follow

Overtocht naar Harwich in 3 minuten …

0

Stena Hollandica

Om onze website bezoekers een beeld te geven van hoe een overtocht voor de observers van Rugvin er uit ziet, zijn onlangs opnames gemaakt van zowel de heen- als wel van de terugreis.

Wil je ook eens meemaken wat de observers onderweg zien vanaf de brug, klik dan op de volgende link en “vaar mee!” Je krijgt dan een filmpje van zo’n 3 1/2 minuut dat de totale reis van zo’n 6 en 1/2 uur toont.

En voor de liefhebbers ook nog de terugreis.

Email, RSS

Email, RSS

Follow

Gouden bruinvismomenten op de Oosterschelde

0

Even de boot inspecteren.

Afgelopen weekend (16-18 mei) heeft “Rugvinner” Ernst gouden momenten beleefd op de Oosterschelde. Tijdens het hele mooie en rustige weer is hij er in geslaagd prachtige plaatjes te maken van de hier zwemmende bruinvissen. Hij heeft nog geen kalfjes waargenomen, maar schatte toch zeker wel 20 – 25 verschillende bruinvissen te hebben gezien. Dat is een goed teken voor de op handen zijnde bruinvistelling die momenteel gepland staat op 14 of 15 juni (zie onderstaand bericht).

Wil je meer lezen over deze mooie ervaring en meer prachtige bruinvisfoto’s zien, ga dan naar onze blogpagina!

Email, RSS

Email, RSS

Follow

Rugvin in de PZC

0

 

Bruinvissen

Onlangs verscheen in de serie “Zeeland wilder dan je denkt” van de Provinciaal Zeeuwse Courant, het WNF en ARK Natuurontwikkeling een artikel over de bruinvis in de Zeeuwse wateren. Je kunt het artikel nalezen door hier  Bladzijde 1 Bruinvissen in PZC en Bladzijde 2 Bruinvissen in PZC  te downloaden. Misschien en komt er nog een artikel over de andere walvisachtigen in de Noordzee (witsnuitdolfijn, bultrug etc.) Dit is echter nog niet helemaal zeker. Maar dat zie je snel genoeg op deze site.

 

Email, RSS

Email, RSS

Follow
Naar boven