Geen waarneming is ook een waarneming

0

Grote jager (foto: J. Koch)


Tijdens de monitoringstocht van augustus zagen waarnemers vanaf de veerboten van Stena Line onderweg van Hoek van Holland en terug geen enkele bruinvis! Hoewel de omstandigheden langs de Nederlandse kust het de waarnemers van Rugvin moeilijk maakte, waren de omstandigheden verder redelijk tot goed. Tot zo’n drie jaar geleden was het niet uitzonderlijk niets tot enkele bruinvissen te zien in de zomermaanden.
Er werden wel 2 zeehonden, vele Jan-van-Genten en maar liefst 24 grote jagers en 4 kleine jagers waargenomen.

Lees het verslag van de monitoringstrip van augustus op onze blog!

Email, RSS

Email, RSS

Follow

We gaan gewoon door tot het weer meezit !

0

De zesde bruinvistelling op de Oosterschelde is al een paar keer afgelast, nu ook voor a.s. zondag 21-9, vanwege mindere weersomstandigheden. Nu staat deze voorlopig gepland op een van de volgende dagen 28 september of 4 of 5 oktober.

Fanatiek voor de boeg (foto: Vincent Kalfsbeek)

De telling zal op één van deze data plaatsvinden. Indien de omstandigheden op de eerst genoemde datum niet gunstig genoeg zijn (windkracht hoger dan 2 Bft) wordt de scan naar een volgende datum verplaatst.

Het doel van deze jaarlijkse telling is om na te gaan hoeveel bruinvissen er minimaal in de Oosterschelde leven. Uit ons onderzoek blijkt dat er nogal wat bruinvissen sterven aan de binnenkant van de Oosterscheldekering en dat de bruinvissen moeite hebben met het doorkruisen van deze kering. We zijn daarom ontzettend benieuwd hoe groot het aantal dieren dit jaar zal zijn.

De telling wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Wereld Natuur Fonds en de inzet van vele schippers met hun boten en de vrijwilligers van Stichting Rugvin.

Heeft u ook een boot en wilt u meevaren dan kunt u contact opnemen met Stichting Rugvin.

Email, RSS

Email, RSS

Follow

Rugvin aan boord Stena Line bij Wereldhavendagen

0

Stena Hollandica

Zondag 07 september is Stichting Rugvin aan boord van de Stena Hollandica tijdens de Wereldhaven dagen. Rugvin is van 10.00 – 12.00 uur aanwezig met een voorlichtingsstand op de brug. Tevens worden enkele malen korte lezingen over de walvisachtigen in de Noordzee gegeven in de filmzaal van de Hollandica.

Email, RSS

Email, RSS

Follow

Bruinvistelling Oosterschelde wederom verzet.

0

Spiegelglad, zoals we het graag zien!

Helaas is er komend weekend 06 en 07 september géén bruinvistelling óp de Oosterschelde vanwege niet optimale weersvoorspellingen. Dus is er de logische stap verder te kijken naar andere mogleijkheden in september. Hierover meer info later!

Qua boten en schippers zitten we ook nog wat krap, dus als iemand een boot met schipper weet die zijn/haar medewerking wil verlenen dan kan hij/zij contact opnemen met rugvin@planet.nl

Email, RSS

Email, RSS

Follow

NP Oosterschelde brengt filmpje over de bruinvis uit.

0

Recentelijk is door Nationaal Park de Oosterschelde een korte film op You Tube uitgebracht over de bruinvissen die leven in de Oosterschelde. Het filmpje schetst kort de geschiedenis van mens en bruinvis en waar deze dieren goed te kunnen zien. Daarnaast worden kort enkele citaten van enthousiaste mensen die bruinvissen hebben gezien vertoond. Er is van de film ook een educatieve versie gemaakt.

 

Email, RSS

Email, RSS

Follow

Kalfjes gezien tijdens monitoringstrip in juli

0

Klaar voor vertrek (foto: Ernst Schrijver)

Waarnemers van Stichting Rugvin hebben aan boord van de Stena Line tijdens de maandelijkse monitoringstrip van juli (26 en 27 juli) twee moeder- en kalfparen gezien. Helaas zat het weer op de eerste dag niet mee en bleef de teller op deze vier bruinvissen staan. Op de tweede dag van Harwich terug naar Hoek van Holland waren de omstandigheden erg goed. Binnen tien minuten na de start werd twee maal één dier gezien. De uren erna bleef het echter stil en dus werden er in totaal 6 bruinvissen waargenomen. In vergelijking met de resultaten van de eerste zes jaar een relatief hoog aantal. Toen werd er vaak slechts een enkel dier gezien in de zomermaanden. De laatste drie jaar werden echter een stuk meer bruinvissen geteld in de maand juli (respectievelijk 14, 14 en 41).

Lees het verslag van deze monitoringstrip op onze blog!

Email, RSS

Email, RSS

Follow

Bruinvissterfte leidt tot vragen in Zeeuwse Staten

0

Bruinvis in de Oosterschelde.

Nadat Stichting Rugvin vorige week i.s.m. het Wereld Natuur Fonds naar buiten kwam met de achterliggende reden van de hoge bruinvissterfte in de Oosterschelde, zijn er nu in de Provincie Zeeland hierover ook vragen gesteld in de lokale politiek.
Lees hieronder verder.

De PvdA-fractie in Provinciale Staten van Zeeland heeft opheldering gevraagd van het dagelijks provinciebestuur over het lot van de bruinvissen in de Oosterschelde. De fractie drong begin deze week in schriftelijke vragen aan op nader onder­zoek nu uit een studie van de Universiteit Utrecht is gebleken dat bruinvissen in de Oosterschelde door honger doodgaan.

De Statenleden Van Haperen en De Kaart stelden in hun vragen dat de sterfte onder bruinvissen als gevolg van voedselgebrek „een aanwijzing is voor het niet goed functioneren van het ecosysteem in de Oosterschelde.” De twee willen dat Gedeputeerde Staten bezien hoe het leed voor de bruinvis, een kleine walvissoort, kan worden verzacht.
Lees verder in het bericht van het Reformatorisch Dagblad

Email, RSS

Email, RSS

Follow

Grote afname vissen oorzaak bruinvissterfte in Oosterschelde

0

Nadat vorig jaar al duidelijk werd dat verhongering de grootste doodsoorzaak was van de hoge bruinvissterfte in de Oosterschelde blijkt nu dat een grote afname van de prooivissen van de bruinvis hiervan de achterliggende oorzaak is.

Dode bruinvis

Dode bruinvis

Ongeveer 50 % van alle dood gevonden bruinvissen in de Oosterschelde sterven door verhongering of vermagering blijkt uit onderzoek gedaan aan de Veterinaire faculteit in Utrecht. Maar hoe kan dit nu? Is er simpelweg niet genoeg vis meer, vangen de aanwezige vissers of de zeehonden soms alles weg? Of kan wellicht verstoring een mogelijke oorzaak zijn? Stichting Rugvin is het afgelopen jaar in deze vraag gedoken en heeft met gegevens van de Stichting Anemoon en uit de visserijwereld geconcludeerd dat de aantallen, van zo goed als alle prooivissen die de bruinvissen in de OS eten, de laatste jaren sterk zijn afgenomen in aantal en in biomassa. Wijting, kabeljauw, haring en dikkoppen (een grondelachtige) kennen sinds een tiental jaren een sterke achteruitgang. Van de wijting komen slechts nog vooral de zeer grote exemplaren voor, te groot voor de bruinvis. Maar vooral de afname van de dikkoppen (grondelachtige) is funest voor de jonge bruinvissen die na de zoogtijd in het najaar grote moeite hebben hun eigen voedsel te vangen. Kortom er is simpelweg te weinig voedsel voor de bruinvissen en voor de juvenielen is de sterfte het grootst.
Dat zeehonden niet het zelfde probleem ondervinden, ze leven namelijk gedeeltelijk van de zelfde vissoorten is te verklaren dat zeehonden veel makkelijker de OS verlaten, door de Oosterscheldekering heen, dan dat bruinvissen dit doen. Die durven door het hier gemaakte lawaai veelal de OS niet te verlaten (St. Rugvin 2013).
Maar hoe is de afname van de prooivissen te verklaren? Dit wordt in ieder geval niet veroorzaakt door de geringe visserij of door de aanwezige zeehonden. Het antwoord ligt waarschijnlijk besloten in het begin van de voedselketen waar de Japanse Oester (een door mensen uitgezette exoot) veel voedsel consumeert waarvan ook de meeste vislarven leven en er zodoende te weinig overblijft voor hen om op te groeien. Het feit dat de instroom van voedselrijk rivierwater in de Oosterschelde ook al jarenlang is geblokkeerd door alle sluizen en keringen, maakt het er ook niet beter op. Een mogelijke oplossing zou dus kunnen zijn het aantal Japanse oesters te laten afnemen en/of een toename van voedselrijk rivierwater in de Oosterschelde.

Bruinvis in Oosterschelde (Foto E. Schrijver)

Bruinvis in Oosterschelde (Foto E. Schrijver)


Gelukkig zijn er nog steeds enkele tientallen bruinvissen in de Oosterschelde, hoeveel precies wil Stichting Rugvin met de volgende telling deze zomer gaan vaststellen a.d.h.v. hun jaarlijkse telling.

Het volledige rapport is hier te downloaden.

 

Email, RSS

Email, RSS

Follow

Bruinvistelling verplaatst naar nazomer

0

De zesde bruinvistelling op de Oosterschelde is voor het komende weekend, 12/13 juli, afgelast.Het zag er nog veelbelovend uit maar we verwachten dat de golfhoogte (vanwege de wind) simpelweg niet laag genoeg zal zijn. Voorspelling is nog steeds 0,4 – 0,5 meter.

Fanatiek voor de boeg (foto: Vincent Kalfsbeek).

De voorlopige nieuwe data voor de scan zijn 23/24/30 of 31 augustus. De telling zal op één van deze data plaatsvinden. We richten ons dus nu op augustus. Indien de omstandigheden dan niet gunstig genoeg zijn (windkracht hoger dan 2 Bft) wordt de scan naar een volgende datum verplaatst.

Het doel van deze jaarlijkse telling is om na te gaan hoeveel bruinvissen er minimaal in de Oosterschelde leven. Uit ons onderzoek blijkt dat er nogal wat bruinvissen sterven aan de binnenkant van de Oosterscheldekering en dat de bruinvissen moeite hebben met het doorkruisen van deze kering. We zijn daarom ontzettend benieuwd hoe groot het aantal dieren dit jaar zal zijn.

De telling wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Wereld Natuur Fonds en de inzet van vele schippers met hun boten en de vrijwilligers van Stichting Rugvin.

Heeft u ook een boot en wilt u meevaren dan kunt u contact opnemen met Stichting Rugvin.

Email, RSS

Email, RSS

Follow

Hoog aantal bruinvissen tijdens het Pinksterweekend

0

Spiegelgladde zee op zondag.

Afgelopen zaterdag en zondag zijn weer twee observers van Rugvin op pad gegaan met de Stena Line voor de tweedaagse monitoringstrip. Met name de rustige zee op zondag zorgde er voor dat er veel bruinvissen werden waargenomen. In totaal werden 54 dieren gezien. Met hierbij een aantal pas geboren kalfjes. Het zien van deze kalfjes geeft aan dat ook nu zo zuidelijk in de Nederlandse Noordzee de laatste jaren veel kalfjes worden geboren. Hiermee komt het aantal waargenomen bruinvissen in 2014 op 223.
Lees ook de net verschenen blog over deze tocht.

Email, RSS

Email, RSS

Follow
Naar boven