Rugvin Jaarverslag 2013 – 2014 verschenen!

0

Omslag Biennial report 2013-2014

Met veel trots presenteren wij het Jaarverslag 2013 2014 Rugvin (biennial report) van Stichting Rugvin.

Hier kunt u lezen en vooral ook zien wat er de afgelopen twee jaar aan onderzoek en voorlichting is gedaan door Stichting Rugvin.

Met als voornaamste punten het overzicht (2005 – 2014) van de bruinviswaarnemingen op de Noordzee (vanaf de Stena Line veerboten), afsluiting Akoestisch onderzoek met de C-pods op de Oosterschelde en de jaarlijkse bruinvistelling.

Veel leesplezier.

Bruinvis identificatie project binnenkort van start!

0

Bruinvis voor havenhoofd Zierikzee

Afgelopen vrijdag 3 juli ging St. Rugvin wederom het water op nu met een tweetal (ex-)studenten van  de HAS in Den Bosch om een dag te gaan proefvaren op de Oosterschelde tbv het komende Bruinvis Identificatie project.

De bedoeling is dat de studenten de komende zomer, met de nieuwe boot “het Zeevarken”, aan hand van foto- en filmmateriaal zoveel mogelijk bruinvissen proberen te identificeren om hiermee grip te krijgen over o.a. de verspreiding van de bruinvissen in de OS, maar ook met welke dieren ze samen optrekken etc.

Bruinvis met cirkelvormig litteken

Om goede foto’s te maken van de bruinvissen, het liefst van zo dichtbij mogelijk is een kleine boot aangeschaft, met steun van het Wereld Natuur Fonds, als een soort van platform dat stil kan liggen op de diverse hotspots van de OS.

Het is een pittige opgave daar de kenmerken van bruinvissen veel minder makkelijk vast te stellen zijn dan die van bijvoorbeeld tuimelaars. Het ontbreekt bij bruinvissen vaak aan echte littekens op rug, flanken en met name de rugvin.  maar uit ervaring weten we dat er er toch een aantal bruinvissen in de OS rondzwemmen die toch te identificeren zijn. En de eerste herkenning van een “nieuwe” bruinvis lijkt een feit.

Bruinvis met cirkelvormig litteken (2)

De omstandigheden waren prima, een fel zonnetje, weinig wind en een 8-tal bruinvissen rondom ons op verschillende tijdstippen. Met wederom een kalfje!! En een paar visdiefjes die ons geregeld vertelden waar de bruinvissen weer boven zouden komen.

Een leuke bijkomstigheid was dat we een hydrofoon bij ons hadden die prima werkte en ons af en toe de geluiden van de bruinvissen aan ons liet horen, vlak voor de plek waar we Studio Bruinvis willen plaatsen.

 

Eerste bruinviskalfje gespot op Oosterschelde

0

Twee bruinvissen met kalf

Vrijdag 26 juni was een van de weinige dagen de afgelopen tijd om eens goed bruinvissen te spotten op de Oosterschelde, zeker met de verwachting dat de telling van het komende weekend niet doorgaat.  (Zie voorgaand bericht).

En het was vandaag was inderdaad een topdag. We zagen maar liefst 10 bruinvissen, 2 enkelingen, een duo en twee keer drie bruinvissen waarvan het laatste trio inclusief een kalf was. Dit was voor ons in ieder geval het eerste kalf van het seizoen. Alle dieren werden in de buurt van de haven van Burghsluis gezien.

Ongewone pose van bruinvis

Burghsluis is naast Zierikzee is een van dé bruinvishotspots van Nederland!

Zie ook onze Facebookpagina!

Telling bruinvissen op Oosterschelde verplaatst naar eind zomer

0

Oosterschelde bruinvisscan 2011

Helaas zijn ook de komende dagen de weergoden ons niet gunstig gezind. Daarom moeten we de bruinvistelling van komend weekend afgelasten en wordt een mogelijke telling naar het eind van de zomer verplaatst.

Het vinden van schippers en boten is ook nog een hele klus, dus als u zelf een boot heeft en graag mee wilt varen met ons (tegen brandstofvergoeding) dan vragen we u contact op te nemen met ons.

Weer witsnuitdolfijnen gespot op Noordzee

0

Witsnuitdolfijn in Noordzee

Afgelopen weekend is ondanks het matige weer, toch een goed spotweekend geweest op de Stena Line. Naast de 8 bruinvissen zijn er ook weer witsnuitdolfijnen waargenomen. Zowel op de heenweg als op de terugweg werden er twee dieren gezien. In totaal 4 dus. Dit zijn niet de eerste witsnuitdolfijnen van het jaar ook in februari werden er 4 witsnuitdolfijnen waargenomen. Het totaal aantal bruinvissen komt met de 8 van afgelopen weekend op 114. Zie totaal waarnemingen 2015.

Lees nu ook de blog van deze trip.

Bruinvistelling Oosterschelde uitgesteld

0

Oosterschelde bruinvisscan 2011

Helaas zijn ook de komende dagen de weergoden ons niet gunstig gezind. Daarom moeten we de ev. bruinvistelling van komend weekend afgelasten.

Als gevolg van de voorspelde harde wind (Bft 4-6) zal de golfhoogte te groot zijn en wordt het waarnemen van bruinvissen ernstig bemoeilijkt.

We richten nu onze pijlen op het weekend erna (28 juni). Hopelijk dat we na dit weekend in rustiger water komen!

Het vinden van schippers en boten is ook nog een hele klus, dus als u zelf een boot heeft en graag mee wilt varen met ons (tegen brandstofvergoeding) dan vragen we u contact op te nemen met ons.

Drukke tijden voor Rugvin

0

Bruinvistelling op Oosterschelde 2013

Naast alle inzet voor Studio Bruinvis met succesvolle uitkomst, maakt Stichting Rugvin zich inmiddels weer helemaal op voor de jaarlijkse bruinvistelling op de Oosterschelde.

De afgelopen weken en de komende dagen staat er nog te veel wind daarom wordt nu gekeken of een telling van bruinvissen in het weekend van 20-21 juni haalbaar is.

St. Rugvin telt jaarlijks i.s.m. het Wereld Natuur Fonds en lokale schippers het aantal bruivnissen. In 2011 was dit aantal het hoogst, 61 dieren, daarna kwamen veel bruinvissen om van de honger.

Gelukkig zijn er de laatste tijd weinig dieren dood gegaan en is er dus de verwachting dat de telling van 2015 meer dieren gaat opleveren dan in 2014, 35 dieren.

Ook zijn we benieuwd of er weer kalfjes gespot gaan worden.

Als er nog schippers zijn die met hun schip willen helpen dan horen wij dit graag! U kunt hier contact opnemen met ons of bel met 026 – 3635444.

 

Studio Bruinvis komt er!

0

Schema Studio Bruinvis

Studio Bruinvis komt er!! Na alle zeilen bijgezet te hebben, m.b.v. Crowdfunding, (particulieren en bedrijven), projecten en partners is er momenteel genoeg financiëel kapitaal om Studio Bruinvis te gaan realiseren. Dank aan allen die hiervoor een bijdrage geleverd hebben!!

De komende maanden gaan we werken aan de vergunningaanvragen, het opknappen van de beoogde zeeboei en verdere afstemming met de diverse partijen. Alles met het oog om de Studio in september 2015 opgeleverd te krijgen!!

We houden iedereen via de website, Twitter en Facebook op de hoogte.

 

Studio Bruinvis komt er (bijna zeker)!

0

Schema Studio Bruinvis

We zijn er bijna!

Rugvin is hard op weg het beoogde streefbedrag van €10.000 van de Crowdfuningsactie te halen. Al meer dan 50 mensen hebben een donatie gedaan en enkele grote “(bruin)vissen” hebben een donatie toegezegd, waarmee we bijna zeker kunnen zijn van het halen van ons streefbedrag.

Zoals je weet is St. Rugvin al geruime tijd bezig met de realisatie van Studio Bruinvis. Een installatie die het de fietser, wandelaar, natuurliefhebber of andere belangstellende  mogelijk gaat maken live naar onze eigen walvisachtigen te gaan luisteren op dé hotspot van Nederland, het havenhoofd van Zierikzee.

In de Oosterschelde verblijven tussen de 30 en 40 van deze walvisachtigen.

In de afgelopen jaren heeft Rugvin tal van onderzoeken gedaan naar de bruinvis in de Oosterschelde. Hierdoor weten we ook dat nabij het havenhoofd van Zierikzee heel vaak bruinvissen te zien zijn, het is zelfs dé Hotspot van Nederland. De toegang naar dit havenhoofd is het afgelopen jaar middels fiets- en wandelpaden goed ontsloten en er zijn zelfs banken neergezet! Kortom de ideale plek om naar “onze walvis” te gaan “kijken! Maar het zou nog mooier zijn als je dit dier ook nog zou kunnen horen, dus tegelijk naast het zien ook kunnen luisteren naar de geluiden die de dieren uitzenden om hun weg te vinden, hun prooien te zoeken en met soortgenoten te communiceren.

Help mee aan Studio Bruinvis

Maar voor de uitvoer van dit plan is geld nodig. Dit geld hebben we bijna bijeen!.   Help ons ook de laatste hordes te nemen! En maak ook een bedrag over via onze crowdfundingscampagne. Ga om te helpen naar de Studio Bruinvis pagina van het Crowdfunding voor natuur platform.

Weet dat St. Rugvin een ANBI is, dus de DONATIE IS AFTREKBAAR VAN DE BELASTING!!

Kom luisteren naar me!! Ik heb je veel te vertellen!

Stuur de link van die pagina ook zoveel mogelijk door naar vrienden en bekenden van je.

Een groot deel van het benodigde geld is al beschikbaar gesteld door het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, het Nationale Park Oosterschelde en de gemeente Schouwen-Duiveland. En tevens krijgen we veel medewerking van Rijkswaterstaat!

Jij helpt toch ook mee aan de laatste loodjes!!

Succesvolle bruinvisspotdag

0

Bezoeker ziet twee bruinvissen.

Op vrijdag 22 mei was het Wereldbiodiversiteitsdag. Rugvin was deze dag op het havenhoofd van Zierikzee aanwezig om voorlichting te geven over de bruinvissen die leven in de Oosterschelde en de geplande Studio Bruinvis die in september van dit jaar hier moet gaan verrijzen.

Het was een prima dag die met een rustig windje begon (Bft 2). Na een halfuurtje werden de eerste bruinvissen gespot die zo’n 3 kwartier in de buurt bleven.  Vervolgens een tijdje geen bruinvis in de buurt en dan weer twee of drie voor ca. een uurtje.  De dieren waren voor iedereen prima te zien zelfs hoe ze aan het jagen waren.

Schema Studio Bruinvis

In totaal hebben we 2 x 3 dieren tegelijkertijd gezien en 2 x 2 dieren. Dus maximaal 10 verschillende dieren. Echter nog geen kalfjes.

Enkele tientallen mensen waren hier getuige van en enthousiast over de aanwezige bruinvissen. En allen hoopten dat Studio Bruinvis er gaat  komen. Dat zou mooi voor Zeeland zijn!

Dus steun en help mee aan de realisatie van Studio Bruinvis via onze crowdfunding! We hebben nog twee weken!

Naar boven