Eerste proefvaart met “Zeevarken” geslaagd.

0

De motor wordt naar de waterkant gedragen

Afgelopen maandag 16 mei is de eerste proefvaart van het seizoen met Rugvin’s eigen boot “het Zeevarken’ succesvol verlopen. Het doel van de vaart was om het nieuwe team aan de boot te laten wennen, de boot vaargereed te maken en deze te leren besturen. De weers- en wateromstandigheden waren boven verwachting en dat maakte deze eerste trip voor het team een makkie.

Het team terug in de haven

In totaal zijn er drie korte trips gemaakt en stond de laatste hiervan in het teken om bruinvissen te vinden rond de haven van Burghsluis. Deze werden helaas niet gevonden. Toen de boot eenmaal terug in de haven was werd er wel een gespot (zie foto).

Binnenkort gaat de rest van het team haar eerste proefvaart maken.

Bruinvis nabij Oliegeultje (foto vanaf de kant A. Podt)

Het Foto ID team 2016 gaat verder met het het Foto identificatie onderzoek dat vorig jaar geïntensiveerd werd. Doel van dit onderzoek is om aan de hand van uiterlijke kenmerken de bruinvissen te herkennen en hiermee meer te leren over de sociale structuren van de dieren in de Oosterschelde, hun verspreiding over de OS, hun gedrag e.a.

 

 

 

Veel bruinvissen in Noordzee

0

Twee bruinvissen

Afgelopen weekend (7-8 mei) was St. Rugvin wederom te gast op de brug van de Stena Line voor haar maandelijkse monitoringstrip. Het waren drukke dagen, maar liefst 59 bruinvissen werden er gespot. 44 dieren op de heenweg van hoek van Holland naar Harwich en 15 op de terugweg van Harwich naar Hoek van Holland. Op de terugweg was het wat lastiger spotten vanwege het felle zonlicht en de blauwe hemel. In totaal zijn er dit jaar nu 144 bruinvissen geteld vanaf de Stena Line veerboten.

Zie binnenkort ook de blog van deze trip.

Boei voor Studio Bruinvis geplaatst

0

De Rugvinboei t.b.v. Studio Bruinvis.

Zo gaat het straks werken

De boei met de hydrofoon ten behoeve van Studio Bruinvis is donderdag 28 april geplaatst door het schip de Frans Naerebout. Met het plaatsen van deze boei is de eerste fase van Studio Bruinvis afgerond. De tweede fase is het plaatsen van de feitelijke geludisinstallatie. Pas als deze twee aan elkaar gekoppeld zijn wordt het mogelijk om live naar de bruinvissen te luisteren. Het streven is om dit voor de zomervakantie te realiseren. (Helaas geven sommige media nu al aan dat Studio Bruinvis af is, dat is nog niet het geval).

Met de realisatie van Studio Bruinvis wordt het straks mogelijk om niet alleen naar onze enige veelvoorkomende walvisachtige te kijken, de bruinvis,  maar ook om er naar te luisteren. Enerzijds wordt het geluid live hoorbaar gemaakt op de kant voor aanwezige recreanten en natuurliefhebbers, anderzijds wordt de geluidsdata ook opgeslagen en vormt het een belangrijk onderdeel binnen het onderzoek naar de bruinvis dat momenteel gedaan wordt. Deze data gaat ons o.m. meer vertellen over de tijden dat de bruinvissen hier aanwezig zijn, de relatie met het tij en de ev. seizoensafhankelijk. Samen met de andere projecten zoals het foto identificatie project en de jaarlijkse telling krijgen we steeds meer informatie over de bruinvis als soort en hoe zij in de Oosterschelde leven.

Studio Bruinvis wordt financieel mogelijk gemaakt door het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Gemeente Schouwen Duiveland, Nationaal Park Oosterschelde en wordt in goede afstemming met Rijkswaterstaat uitgevoerd.

 

Boei voor Studio Bruinvis wordt op 28 april geplaatst.

0

De zonnepanelen, de hydrofoon en de zender worden vastgezet op de boei op het RWS depot in Vlissingen.

Op 28 april wordt vanaf het schip de “Frans Naerebout” de gele boei tbv Studio Bruinvis nabij het havenhoofd van Zierikzee geplaatst. De afgelopen week is deze week klaar gemaakt voor plaatsing. Door Clive Menhennet van Magrec Ltd is de hydrofoon met zendappratuur en de stroominstallatie (zonnepanelen en accu’s) op deze boei geplaatst en getest. Dit betekent nog niet dat Studio Bruinvis klaar is. Ook op het havenhoofd zelf moet nog het een en ander worden geplaatst, de studio zelf en de nodige zonnepanelen hiervoor aan de hier staande lichtmast. De verwachting en het streven is dat het geheel voor de zomervakantie in gebruik wordt genomen.

 

Training walvisobservatie afgerond.

0

Cursusgroep Walvisobservatie Serooskerke 2016

Afgelopen weekend vond het trainingsweekend voor walvisobservaties in Serooskerke aan de Oosterschelde plaats. 20 cursisten namen deel aan de cursus over hoe walvissen, m.n. bruinvissen, waar te nemen en de belangrijke data hiervan te registreren. De groep cursisten bestond uit studenten, vrijwilligers en toekomstige vrijwilligers.

Presentatie soortbeschrijving

De cursisten gingen aan  de slag soortbeschrijvingen, gedrag en alle praktische materialen en instrumenten die je moet en kunt gebruiken bij de registratie van de waarnemingen zoals, GPS, Distance Measuring Stick, hydrofoon en portofoon. Op zaterdag werden de kustlijn en de plompe toren hiervoor gebruikt en op zondag gingen we als groep mee op de MS Onrust waarbij we de gelegenheid kregen om de eerste bruinvissen op te tekenen en te registreren volgens het protocol.

Groen en Doen

De cursus werd mogelijk gemaakt door het programma Groen en Doen. Lees hier meer over de Cursus.

Ook Vara’s Vroege Vogels was hier op bezoek.

Studio Bruinvis komt eraan!

0

Clive, de technicus, bij de Studio Bruinvis boei in Vlissingen

Momenteel wordt er druk gewerkt aan de technische installatie van Studio Bruinvis.

Studio Bruinvis is een unieke installatie die het mogelijk gaat maken live naar bruinvissen te luisteren vanaf het havenhoofd bij Zierikzee. Dit punt is dé Hotspot van de Oosterschelde v.w.b. het zien van bruinvissen. Dit wordt dus de plek om walvissen in Nederland te zien én om er naar te luisteren!

Studio Bruinvis

Clive Menhennet, de technicus van Magrec Ltd (UK) is momenteel in Vlissingen om de boei waaraan de hydrofoon en het zendergedeelte aan vast wordt gemaakt, klaar te maken voor de te water lating. Deze boei ligt momenteel bij Rijkswaterstaat in Vlissingen en zal naar alle waarschijnlijkheid in de week van 24 april op haar plek in de Oosterschelde worden gebracht. Daarna wordt er gewerkt aan de locatie op het havenhoofd zelf. Wanneer Studio Bruinvis helemaal operationeel is, wordt binnenkort bekend gemaakt.

Studio Bruinvis wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking van Stichting Rugvin, het Wereld Natuur Fonds Nederland, Nationaal Park Oosterschelde, Natuurmonumenten, de Provincie Zeeland, Gemeente Schouwen Duiveland en Rijkswaterstaat een financiële bijdrage vanuit de Crowdfundingscampagne van vorig jaar.

 

18 bruinvissen vanaf Stena Line

0

Wind op Noordzee

Tijdens de maandelijkse monitoringstrip van Hoek van Holland naar Harwich vanaf de Stena Line veerboten Hollandica en Britannica zijn het afgelopen weekend (9 en 10 april) 18 bruinvissen geteld. Dit is ook het aantal bruivnissen dat vorig jaar werd waargenomen. De omstandigheden waren niet optimaal, Bft 4 – 6.

Hiermee komt het aantal bruinvissen voor 2016 op 85 dieren.

Naast de bruinvissen werden er ook veel Jan-van-genten, zeekoeten, drieteenmeeuwen en grote jagers waargenomen.

Lees nu de blog van deze trip.

 

Komend weekend Observatie Cursus Walvisachtigen

0

Groen en Doen

A.s. weekend, 16 en 17 april,  organiseert Stichting Rugvin met financiële steun van het Groen en Doen programma de cursus Walvisobservatie.  De 21 deelnemers worden getraind in het spotten van walvisachtigen met in het bijzonder de bruinvis. Twee dagen lang wordt aan de rand van en op de Oosterschelde geoefend met het waarnemen van en registeren van de belangzijnde data , zoals afstand, gedrag, weers- en zeeomstandigheden. Ook wordt er geoefend met het fotograferen van de bruinvissen, het gebruik van GPS, portofoon, hydrofoon, afstand schatten met DMS en diverse verrekijkers.

Bruinvissen bij Havenhoofd Zierikzee

 

De deelnemers worden daarna zoveel mogelijk ingezet bij de a.s. tellingen op de Oosterschelde, monitoring vanaf de Stena Line en de voortzetting van het project foto identificatie Bruinvissen.

Flink aantal bruinvissen bij overtocht!

0

Goede spotomstandigheden op zondag

In het afgelopen weekend (19-20 maart) hebben de observers van Rugvin op de veerboten van de Stena Line, naar Harwich en terug, in totaal 28 bruinvissen gespot. Op de heenweg werden 16 bruinvissen waargenomen en op de terugweg 12, waarvan ook een groep van 6. Dat laatste gebeurt niet vaak! De gemiddelde groepsgrootte is 1,8 dieren per waarneming.

Het totaal aantal bruinvissen in 2016 komt hiermee op 67.

De omstandigheden op zee waren op zaterdag redelijk en op zondag zelfs goed te noemen.

Lees nu de blog van deze trip.

Rugvin op ECS conferentie met presentatie over bruinvis identificatie.

0

Poster ECS

Tijdens de jaarlijkse Europese Walvisconferentie van de ECS op 12-16 maart, nu op Madeira, presenteert Stichting Rugvin haar eerste conclusies van haar bruinvis identificatieproject.

Het project is in 2007 gestart en in 2015 geïntensiveerd en behelsde het identificeren van de in de Oosterschelde voorkomende bruinvissen aan de hand van foto’s. Dit om meer te weten te komen over het doen en laten van deze kleine walvisachtige. Het focusgebied lag op het water tussen Burghsluis en Zierikzee. Hier werden 60 dieren geïdentificeerd waarvan  er “slechts” 6 op meerdere momenten werden gezien, hieruit valt voorzichtig te concluderen dat de dieren niet locatie vast zijn. Wil je meer resultaten lezen klik dan op de foto om de poster te kunnen openen.

Het project dat in 2016 navolging krijgt, is financieel mogelijk gemaakt door het Wereld Natuur Fonds (NL).

Naar boven