Bultrug op Noordzee

0

Potvis met blow aan linkerzijde

Gisteren was er even ophef over, melding van een mogelijke potvis bij IJmuiden. Het bleek echter om een bultrug te gaan. Zeker ook bijzonder, maar toch iets minder bijzonder dan een potvis. De laatste jaren komen er nl. geregeld bultruggen in de Nederlandse kustwateren voor. Zo was er afgelopen februari zelfs een bultrug de Oosterschelde in gezwommen en een paar jaar geleden was er zelfs een de Nieuwe Waterweg ingezwommen.

Maar het is echter best lastig om van afstand onderscheid te maken tussen de diverse (grote) walvisachtigen. Zeker als de omstandigheden zoals die van gisteren met een harde wind en relatief hoge golven moeilijk zijn en als de dieren ook niet meer dan een rugvin of een stuk rug laten zien.

Vinachtige bult van potvis

Toch zijn soms enkele kenmerken (aan de oppervlakte) al voldoende om een soort uit te sluiten of juist te herkennen.

Potvissen blazen hun adem via hun linker neusgat (boven op de kop), en blazen dus zichtbaar het “fonteintje” naar links. Bij harde tegenwind kan dit soms toch recht naar boven zijn. En de bult (op ca 2/3 van hun rug) die op een rugvin lijkt  is driehoekig, vaak wat rondachtig. Zie foto’s.

Twee bultruggen met naar achterwijzende vinnen

Bultruggen spuiten hun goed zichtbare blow recht omhoog, soms is deze wat gespleten. En hun rugvin kent vaak een typische sikkelvorm die naar achteren wijst.  Dit hebben andere walvissen echter soms ook. Daarnaast hebben ze lange (witgevlekte) flippers en springen ze soms hoog uit het water.

 

Nieuwe bestuurders Stichting Rugvin stellen zich voor.

0

Sinds 01 november jl. kent Stichting Rugvin een drietal nieuwe bestuurders. Het zijn Eveliene Jansen- Dinger, Nicolle van Groningen en Ernst Schrijver. Met het terugtreden van Ilse uit het bestuur brengen zij het totaal aantal bestuurders momenteel op 5 leden. Alle drie zijn zij actief (geweest) op het gebied van onderzoek naar walvisachtigen in binnen- en buitenland. Daarnaast brengen zij ook op ander gebied de nodige expertise in.

En Ilse jij natuurlijk van harte bedankt voor je inzet.

De nieuwe bestuurders stellen zich op de bestuursledenpagina verder voor.

Unieke onderwaterbeelden Bruinvis in Noordzee

0

Bruinvissen in de Noordzee Melvin Redeker / Indenoordzee.nl

Melvin Redeker en Fiona Van Doorn waren voor ‘In de Noordzee’ onderweg in het noordelijke deel van de Noordzee, toen een groep bruinvissen herhaaldelijk naar hun boot zwom. Dat gaf ze de mogelijkheid om deze videobeelden te maken van in het wild levende bruinvissen.
Redeker en Van Doorn fotograferen, filmen en onderzoeken voor ‘In de Noordzee’ de onderwaterwereld en kwetsbare dieren en ecosystemen. Ze brengen deze tot leven voor volwassenen, kinderen en beleidsmakers.

Klik op de link en geniet van deze mooie opnames.

 

Groen en Doen subsidieert Stichting Rugvin!

0

Groen en Doen is een programma van het ministerie van EZ en stimuleert en ontwikkelt vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en groen in de stad. Stichting Rugvin heeft via haar vrijwilligers een aanvraag ingediend voor het opzetten van een training voor bruinvis herkenning, -observatie en dataregistratie. Deze aanvraag is nu gehonoreerd en hiermee kan Rugvin haar trainingsweekend in Zeeland gaan organiseren en uitvoeren.

Naast een aantal vrijwilligers dat vanuit Rugvin zelf de training kan gaan volgen zal er tzt ook een oproep komen voor vrijwilligers die Rugvin terzijde gaan staan op o.a. de brug van de Stena Line en de telling van bruinvissen op de Oosterschelde.

Dit jaar waren er vanuit RvO Nederland 795 vouchers beschikbaar voor opleidingsactiviteiten voor groene vrijwilligers.

“Zeevarken” op het droge…..

0

Het zeevarken, schoon en opgevouwen.

Onderzoeksteam ID OS

De boot van stichting Rugvin, het zeevarken  is voor winterstalling uit het water gehaald. De boot is het afgelopen half jaar gebruikt voor het project foto identificatie.

 

Twee bruivnissen met één herkenbare inkeping in rugvin

Het doel van het project was om een begin te maken met het identificeren van de bruinvissen in de Oosterschelde.

De dit jaar afgestudeerden Naomi, Sanne en Neómie hebben inmiddels de pioniersfase van het project afgerond.  De voorlopige resultaten zijn veelbelovend. Het ziet er naar uit dat bijna de helft van de in de Oosterschelde aanwezig bruinvissen aan de hand van foto’s kunnen worden herkend en gecatalogiseerd.

De identificatie van de bruinvissen kan ons o.a. meer vertellen over de verspreiding van de dieren in de Oosterschelde en de onderlinge sociale structuur.
Voor het ID programma kijken we alvast uit naar 2016.

Voor meer informatie zie eerdere berichtgevingen op deze pagina door naar beneden te scrollen.

22 Bruinvissen in het afgelopen weekend

0

Bruinvis in Noordzee

Afgelopen weekeinde zijn weer twee waarnemers van Stichting Rugvin met de Stena Hollandica en Britannica meegevaren naar Harwich en terug. Op de zaterdag werden 13 bruinvissen waargenomen bij een wind van Bft 3-5 en op de terugweg nog eens 9, bij een wind van 5-6 Bft.

In totaal zijn dus 22 bruinvissen op de hele route gespot. In 2015 zijn dusverre 142 bruinvissen waargenomen en 8 witsnuitdolfijnen

Lees ook de blog van deze tocht.

Zes bruinvissen vanaf Stena Line

0

Stena Hollandica op weg naar Harwich.

In het afgelopen weekend zijn weer twee observers mee aan boord gegaan van de Stena Hollandica en Stena Britannica voor de monitoringstrip vanaf Hoek van Holland naar Harwich en terug. In totaal werden er 6 bruinvissen waargenomen. Vijf dieren  op de heenweg en slechts een op de terugweg. De weersomstandigheden waren redelijk.

Deze zes brengen het totaal voor 2015 op 128.

Studio Bruinvis naar het voorjaar!

0

Schema Studio Bruinvis

De geplande start met Studio Bruinvis in dit najaar moet helaas naar het komende voorjaar verschoven worden.

Studio Bruinvis heeft een tweeledig doel (zie SBS6 filmpje). Enerzijds kunnen recreanten, fietsers en wandelaars op het havenhoofd van Zierikzee met het oog genieten van bruinvissen, onze talrijkste walvisachtige, maar men kan ze straks hier ook horen. Met behulp van een hydrofoon bevestigd aan een zeeboei wordt een draadloze verbinding tot stand gebracht naar de kant waar het geluid “live” te horen zal zijn. Anderzijds kunnen, door het geluid te koppelen aan de tijd en datum, onderzoekers van St. Rugvin veel leren over de activiteiten van de dieren in de Oosterschelde.

Stichting Rugvin ging er na het afsluiten van de crowdfundingscampagne in het voorjaar vanuit dat de opening van Studio Bruinvis in september zou plaatsvinden. Het blijkt echter nu dat door vervanging van alle zeeboeien door Rijkswaterstaat in de Oosterschelde dat de planning moet worden aangepast. De te plaatsen zeeboei voor Studio Bruinvis wordt er nu een van een ander type. Dit vraagt de nodige aanpassingen die niet op hele korte termijn zijn te regelen. Vandaar ons besluit om het project over de winter heen te tillen en ons dan nu te richten op het voorjaar van 2016.

We blijven u op de hoogte houden.

29 bruinvissen bij telling 2015

0

Twee bruinvissen nabij ZIjpe.

De bruinvistelling 2015 op de Oosterschelde van zaterdag 29 augustus is geslaagd en levert na aftrek van dubbeltellingen minimaal 29 dieren op.

Vorig jaar werden er 35 dieren geteld. Dit jaar dus een iets lager aantal. Zeker is nu wel dat het aantal niet is gegroeid, maar ook niet echt (sterk) is afgenomen. Voorlopig kunnen we zeggen dat het aantal bruinvissen min of meer stabiel is gebleven.

 

De bruinvissen werden vanaf Roompot Marina en Burghsluis letterlijk tot aan het Tholensche gat waargenomen. Er was een waarneming van maar liefst 7 bruinvissen bij elkaar (net ten zuiden van zandplaat Neeltje Jan > zie kaart) en minimaal twee kalfjes. Ook vlak voor de Grevelingendam bij ZIjpe werden deze telling nog 4 bruinvissen gespot. Aan weerszijde van de Zeelandbrug werden ongeveer evenveel dieren geteld.

Alle bruinviswaarnemingen van 2015

 

De scanomstandigheden waren in het begin prima, bij de Zeelandbrug trok de wind onverwacht iets meer aan dan voorspeld (Bft 3) , echter ter hoogte van Kats zwakte de wind verder af en werd het bijna windstil.

 

De telling werd mede mogelijkheid door de inzet van vele vrijwilligers, “onze”schippers, de financiële ondersteuning van het Wereld Natuur Fonds en de verrekijkers die we ontvingen van Outdoor en Optics.

De Balena tijdens de bruivisstelling

 

 

 

Boten voor bruinvistelling gezocht!!

0

Een van de boten tijdens de jaarlijkse bruinvistelling.

Stichting Rugvin is op zoek naar schippers en boten om mee te doen aan de jaarlijkse bruinvistelling.

Afhankelijk van het weer, (de wind moet echt minder krachtig zijn dan Bft 2) zijn de mogelijke data hiervoor 29 of 30 augustus, of 5,6, 12,13,19, 20, 26 of 27 september.

We richten ons altijd op de eerstkomende datum, is de wind dan te sterk dan schuift de organisatie een dag of een week op.

Mocht je/u een schipper weten of zelf een boot hebben dan kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier. Of bellen met 026 363 5444.

Het wordt iig een onvergetelijke dag met voor bijna iedere boot wel een aantal bruinvissen in het vooruitzicht!

Met buik naar boven uitvergroot

 

Naar boven